13 November 2014

Program Speedup HEM

You might feel worthless
To one person
BUT
You're definately priceless
To the one meant for you

Program Speedup HEM yang perlu dibentangkan untuk akhir tahun oleh penolong Kanan Tadbir Dan Kurikulum di JPWP mengikut format yang dilampirkan. Oleh kerana dibawah HEM fokus utama kepada masalah ponteng dan lewat maka hasil pembentangan lebih fokus kepada dua perkara tersebut. Pukul 11 pagi baru dapat arahan menyiapkan jadual ini dan selepas tamat taklimat pukul 3 petang baru boleh mengadap jadual ini maklumlah  diberi secara adhoc  maka bawa balik ke rumahlah jawabnya untuk ditaip dan diemail untuk dibentang pada pagi esok.


 


 HUBUNGAN MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN & INISIATIF

NAMA SEKOLAH    :         SMK CHERAS

ASPIRASI              :            PENGURUSAN HEM KE TAHAP CEMERLANG 
                                             (DISIPLIN DAN SAHSIAH MURID)         


Matlamat Strategik / KRA
Memastikan pengurusan HEM ke tahap cemerlang

Objektif
KPI
Sasaran Prestasi
Inisiatif / Strategi
Tanggung jawab

TOV
2013
2014
2015
2016
2017

 1. Meningkatkan tahap disiplin dan sahsiah murid% kes lewat ke sekolah


25
25
18
15
14
13
Cepat Ke Sekolah
PK HEM
JK Disiplin
JK Kaunseling
JK Lembaga Pengawas
% kes ponteng sekolah


28
28
27
26
25
25
Pemantapan Sahsiah Dan Disiplin
PK HEM
JK Disiplin
JK Kaunseling
JK Lembaga Pengawas


Template 2
 
 PELAN TINDAKAN


BIL
 PELAN TAKTIKAL

TANGGUNG/JAWAB
TEMPOH (MULA
AKHIR)

KOS/
SUMBER

KPI

SASARAN
PELAN KONTIGENSI / CATATAN


1

Program
Cepat Ke Sekolah

PK HEM
Guru Disiplin
Guru kaunseling


Jan
April


Tiada

% kes lewat ke sekolah
Pelajar yang lewat ke sekolah selepas 7.40 di sesi pagi
Kajian tindakan guru kaunseling


2

Aktiviti
Pengesanan

PK HEM
Guru Disiplin
Lembaga Pengawas


Jan
Nov


Tiada
% kes lewat ke sekolah
Pelajar yang lewat ke sekolah selepas 7.40 di sesi pagi
Surat amaran lewat ke sekolah
3

Sesi bimbingan dan kaunseling

Guru Kaunseling


Jan

Nov

Tiada
% kes ponteng sekolah
Pelajar yang menerima surat amaran tidak hadir ke sekolah

 Ujian DASS
Lawatan ke rumah
Konsultasi ibu bapa
4
Barisan Khas Disiplin
PK HEM
JK Disiplin Sekolah
Guru Kelas

Jan

Nov

Tiada
% kes ponteng sekolah
Pelajar yang menerima surat amaran tidak hadir ke sekolah
Surat amaran
TelefonTemplate 3
 

PELAN OPERASI

Matlamat
Bagi memastikan pelajar tidak lewat untuk hadir ke sekolah
Strategi
Pendekatan Disiplin Dan Kaunseling

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM:  PROGRAM CEPAT KE SEKOLAH
OBJEKTIF OPERASI: 1) Agar dapat menurunkan peratus pelajar  lewat hadir ke sekolah pada sesi pagi
                                       2) Agar dapat mengesan punca pelajar lewat ke sekolah


PROSES ALIRAN KERJA:

LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
 1. Mesyuarat Jawatankuasa

PK HEM
AJK

2
 1. Persiapan
Tempat : Dewan
Bahan   : Borang Datang Lewat
Data     : Jadual Senarai Nama
Guru Disiplin
Pengawas Sekolah

Pelajar yang datang lewat selepas 7.40 pagi

3
Pelaksanaan
      1.Menahan pelajar lewat
 1. Mengambil nama pelajar lewat
 2. Sesi kaunseling kelompok
 3. Sesi informatif
Taklimat disiplin/ pengetua

Guru Disiplin
Pengawas Sekolah
Guru Kaunseling
Pelajar yang datang lewat selepas 7.40 pagi

4
Penilaian dan pelaporan
Guru Kaunseling
Guru KaunselingPELAN OPERASI

Matlamat
Bagi memastikan pelajar tidak lewat untuk hadir ke sekolah
Strategi
Pendekatan Disiplin Dan Kaunseling

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM:  PROGRAM PENGESANAN
OBJEKTIF OPERASI: 1) Agar dapat menurunkan peratus pelajar  lewat hadir ke sekolah pada sesi pagi
                                       2) Agar dapat memaklumkan kepada ibu bapa mengenai masalah anak di sekolah


PROSES ALIRAN KERJA:

LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
 1. Mesyuarat Jawatankuasa

PK HEM
AJK

2
 1. Persiapan
Bahan   : Surat Amaran
Guru Disiplin
Pengawas Sekolah

Pelajar yang datang lewat selepas 7.40 pagi

3
Pelaksanaan
1.Menahan pelajar lewat
2.Mengambil nama pelajar lewat
3.Menjalankan kerja amal

Guru Disiplin
Pengawas Sekolah
Guru Disiplin
Pelajar yang datang lewat selepas 7.40 pagi

4
Ceramah Disiplin

PK HEM
Pelajar yang bermasalah disiplin

5
Penilaian dan pelaporan
Guru Disiplin
Guru DisiplinTemplate 3
 

PELAN OPERASI

Matlamat
Bagi menggalakkan pelajar untuk hadir ke sekolah
Strategi
Pendekatan Disiplin Dan Kaunseling

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: SESI BIMBINGAN DAN KAUNSELING
OBJEKTIF OPERASI: 1) Agar dapat meningkatkan peratus pelajar  hadir ke sekolah
                                       2) Agar dapat mengenal pasti punca pelajar tidak hadir ke sekolah
                                       3) Agar dapat merancang strategi membantu pelajar yang bermasalah untuk hadir ke sekolah.


PROSES ALIRAN KERJA:

LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Mesyuarat Jawatankuasa

PK HEM
AJK

2
Sesi inventori DASS
Sesi kaunseling
Guru Kaunseling
Pelajar yang tidak hadir ke sekolah

3
Sesi konsultasi ibu bapa melalui telefon
Guru Kaunseling

Ibu bapa pelajar kes surat amaran

4
Lawatan ke rumah atau pertemuan dengan ibu bapa di sekolah
Guru Kaunseling
Guru Kelas
Ibu bapa pelajar kes surat amaran kedua dan ketiga

5
Penilaian dan pelaporan
Guru Kaunseling

Guru Kaunseling
Template 3
 

PELAN OPERASI

Matlamat
Bagi memastikan pelajar hadir ke sekolah
Strategi
Pendekatan Disiplin Dan Kaunseling

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: BARISAN KHAS DISIPLIN
OBJEKTIF OPERASI: 1) Agar dapat meningkatkan peratus pelajar hadir ke sekolah
                                       2) Agar dapat mengambil langkah segera bagi pelajar yang bermasalah disiplin


PROSES ALIRAN KERJA:

LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
 1. Mesyuarat Jawatankuasa

PK HEM
AJK

2
 1. Persiapan
Bahan   : Surat Amaran
Data    : Buku Kedatangan Pelajar
Guru Disiplin

Pelajar yang mendapat surat amaran tidak hadir sekolah

3
Pelaksanaan
 1. Mengenalpasti pelajar tidak hadir lebih 7 kali sebulan
 2. Mengeluarkan surat amaran
 3. Merujuk kepada guru disiplin untuk kes disiplin lain yang terlibat

Guru Kelas

Guru Kelas

Pelajar yang mendapat surat amaran tidak hadir sekolah

4
Penilaian dan pelaporan
Guru Disiplin
Guru Disiplin


Template 4
 
 MAKLUM BALAS PRESTASI

NAMA SEKOLAH    :           SMK CHERAS

ASPIRASI                  :           MENINGKATKAN DISIPLIN DAN SAHSIAH PELAJAR
                                               

Matlamat Strategik
Meningkatkan disiplin dan sahsiah pelajar
Objektif
KPI
Sasaran
Prestasi Sebenar
Ulasan


TOV
Jan-Jun
Jul-Dis
Keseluruhan


Agar dapat menurunkan peratus pelajar yang datang lewat ke sekolah
% pelajar yang datang lewat
60%
807 kes

(56%)
627 kes

(43.5%)
1434
Pelajar yang datang lewat semakin berkurangan berbanding dari 6 bulan pertama
Program dan aktiviti menangani pelajar lewat ke sekolah semakin positif
Agar dapat menurunkan peratus pelajar yang tidak hadir ke sekolah
% pelajar yang tidak hadir ke sekolah
28%
336 kes
(23.3%)
350 kes
(24.3%)
686
Pelajar yang tidak hadir ke sekolah semakin meningkat pada penggal kedua.
Pihak sekolah perlu merancang strategi untuk menanagani masalah pelajar tidak hadir ke sekolah terutama di bulan Oktober dan Nov.

 

Telegram Channel