6 November 2014

Seminar Lembaga Kaunselor : Hari Kedua


I expect to pass this way but once;
Any good therefore that I can do
Or any kindness that I can show to any fellow creature
Let me do it now
Let me not defer or neglect it
For I shall not pass this way again
- Etinnne De Grellet


Slot yang menarik hari ini mengenai etika dan profesionalisme dalam kaunseling, advokasi dalam kaunseling dan memandangkan hari ini hari terakhir sesi soal jawab dijalankan. Saya tertarik dengan penggunaan DSM 5 yg sepatutnya terdapat di setiap bilik kaunseling kerana ia merupakan panduan yg berguna dalam mengenal pasti tingkah laku pelajar sama ada bermasalah atau tidak  berpandukan psikologi yg ditunjukkan. 

Satu isu lagi mengenai inform consent iaitu persetujuan bermaklum yg bermaksud persetujuan yg ditandatangani oleh klien untuk memberikan keizinan menjalankan sesi kaunseling. Orait sebagai pelajar di sekolah keizinan sepatutnya diberikan oleh ibu bapa.
 

Telegram Channel