14 June 2015

Laporan Kehadiran Murid Ting 5 Penggal 1/2015

Projek Zoom In Bagi Penggal Pertama mula dibuat analisa untuk melihat sejauhmana keberkesanan program yang dijalankan kepada murid sekolah untuk menggalakkan mereka hadir ke sekolah. Oleh kerana bulan Mei kehadiran ke sekolah bagi tingkatan 5 agak merundum, maka pihak HEM perlu menjawab kepada PPWBP mengenai kemerosotan kehadiran ke sekolah pada bulan Mei lepas. Namun demikian apabila di Zoom In kelas ke kelas dan membuat analisa perbandingan menunjukkan majoriti murid dalam kelas -kelas yang mengalami penurunan kehadiran menunjukkan bahawa mereka cenderung untuk tidak hadir sewaktu bulan peperiksaan semasa tiada kertas peperiksaan bagi kelas mereka atau setelah tamat peperiksaan bagi kelas mereka. Namun demikian apabila dibandingkan peratus kehadiran murid ting 5 tahun ini pada penggal pertama adalah lebih baik dari sewaktu mereka berada di tingkatan 4 pada tahun lepas. Ini menunjukkan perubahan sikap yang positif pada tahun ini. Pada penggal kedua persekolahan , strategi yang lebih proaktif untuk menangani masalah murid ting 5 memandangkan peperiksaan SPM yang semakin hampir. Tahniah diucapkan kepada murid 5S3 yang berjaya mendapat anugerah tertinggi kehadiran murid ke sekolah bagi penggal 1 dan seperti yang dijanjikan mereka akan di bawa ke FRIM , Kepong sebagai ganjaran.
PERATUS KEHADIRAN PELAJAR TINGKATAN 5 JAN-MEI 2015
TING
JAN
FEB
MAC
APRIL
MEI
5
97.64
80.21
89.81
87.34
80.21

Dari data peratus kehadiran pelajar di atas menunjukkan peratus kehadiran pelajar ke sekolah yang semakin merosot dan tidak konsisten ke sekolah pada penggal pertama.PERATUS KEHADIRAN PELAJAR TINGKATAN 5 JAN-MEI 2015
BAGI SETIAP KELAS TINGKATAN 5
TING
JAN
FEB
MAC
APRIL
MEI
5S1
99.2
93.8
96
94
87
5S2
98.1
89.7
94.9
95.4
91.7
5S3
98.1
89.7
97.4
96.8
98.8
5K1
97.1
86
90.7
92.5
89.1
5K2
95.5
82/1
94.3
91.5
85.9
5K3
96.7
80.8
87.5
81.9
69.8
5K4
93.4
74
86.9
79
68
5K5
92
72
87
79
79
5V1
94.6
86.4
89.1
87.3
88.9
5V2
93.7
88.0
84.3
75.3
77.3

Pelajar kelas 5S3 mencatatkan rekod kehadiran ke sekolah yang lebih baik dan cemerlang bagi penggal pertama persekolahan. Hampir semua kelas tingkatan lima yang lain mengalami penurunan kehadiran ke sekolah pada bulan Mei kerana apabila kertas peperiksaan mereka tidak ada atau sudah habis, pelajar tidak berminat untuk hadir ke sekolah. Kelas yang perlu diberikan perhatian yang serius ialah 5K3 dan 5K4 yang menyebabkan peratus kehadiran ke sekolah mendadak merundum.
PERBANDINGAN  PERATUS KEHADIRAN PELAJAR TING 5 TAHUN 2014 dan TING 5 2015
BAGI JANUARI HINGGA MEI

JAN-MEI 2014
JAN-MEI 2015S 1
96
94
S 2
90
94
S 3
96
96
K 1
92
91
K2
95
90
K3
78
84
K 4
79
82
K 5
77
82
V 1
82
89
V 2
88
83

Berdasarkan perbandingan peratus kehadiran murid tingkatan 5 ke sekolah pada 2014 dan 2015, didapati peningkatan kehadiran ke sekolah bagi 5 kelas terutama kelas  5S2, 5K3, 5K4, 5K5 dan 5V1 , satu kelas tidak berubah iaitu 5S3 dan penurunan peratus kehadiran terhadap 4 buah kelas tingkatan 5 iaitu 5S1,5K1 dan penurunan kehadiran yang paling ketara pada kelas 5K2 dan 5V2.  
JADUAL DATA KEHADIRAN PELAJAR TING 4/ 2014 dan TING 5 /2015

2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015


JAN
JAN
FEB
FEB
MAC
MAC
APR
APR
MEI
MEI
S 1
97.8
99.1
94.6
93.8
96.3
96
95.4
94
96.9
87
S 2
94.8
98.1
93.3
89.7
96.4
94.9
92.2
95.4
88.2
91.7
S 3
100
98.1
93.6
89.7
95.4
97.4
96.8
96.8
97.4
98.8
K 1
92.8
97.1
84
86
86
90.7
86
92.5
88
89.1
K2
94.7
95.5
86.1
82.1
92.6
94.3
87.3
91.5
88.9
85.9
K3
87.8
96.7
78.5
80.8
82.1
87.5
80.1
81.9
80.2
69.8
K 4
76
93.4
62
74
68
86.9
69
79
67
68
K 5
83
92
71.1
72
85.7
87
78.2
79
77.9
79
V 1
94.9
94.6
82.3
86.4
89.2
89.1
87.4
87.3
86.6
88.9
V 2
97.7
93.7
77
88
79
84.3
60
75.3
81.4
77.3
Perbandingan data kehadiran ke sekolah bagi pelajar sewaktu mereka berada di tingkatan 4 dengan kini berada di tingkatan 5 jelas menunjukkan sikap yang positif apabila peratus kehadiran pelajar bagi semua kelas meningkat dan ada yang konsisten kecuali satu kelas sahaja iaitu kelas 5S1. Ini menunjukan pelajar yang sama dari kelas tersebut sewaktu di tingkatan 4 menunjukan perubahan yang positif.
Ini kerana kadar peratus kehadiran ke sekolah bagi tahun 2014 bagi tingkatan 5 adalah lebih rendah dari kehadiran ke sekolah bagi ting 4 tahun 2013 seperti data pada jadual di bawah. Ini menunjukkan motivasi pelajar ke sekolah sentiasa perlu digerakkan kerana walaupun mereka berada di tingkatan 5 , motivasi itu tidak dapat dinaikkan jika tiada ransangan luaran dan dalaman.

                   JADUAL DATA KEHADIRAN KE SEKOLAH BAGI PELAJAR 
                                                 TING 4/2013 DAN TING 5/2014

2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

JAN
JAN
FEB
FEB
MAC
MAC
APR
APR
MEI
MEI
S 1
98.8
98
100
96.6
98.7
96.7
97.6
93.2
95.6
95.6
S 2
99
92.9
94
90.5
89
90.6
89.3
88
88.4
89.1
S 3
97
97.5
97.5
92.4
96.8
96.6
97.2
95.4
94
95.6
K 1
96.9
93.7
95.7
91.7
93.2
94.1
92.1
89.7
87.2
91
K2
98.2
96.6
99.1
92.7
96.3
94.3
94.7
96.4
91.0
96.3
K3
96
83.5
91
74.5
90
79.10
82
71.2
90
79.4
K 4
91.7
80.7
84.1
78.2
80.1
81.4
77.3
79.8
74.8
76.6
K 5
83.1
87.5
76.8
66.2
74.3
79.3
78.3
78.1
74.2
71.6
V 1
90.4
91.2
90.1
79.9
86.8
79.8
84.4
77.1
80.2
80.7
V 2
94
89.5
94
78.9
86
87.8
80.2
77.6
77.8
75.1
V 3
86
95.5
86.7
88
78.7
86.4
72
81.8
63.8
86.9

Penutup Cuti Sekolah
Dengan pakej demam, batuk, selsema


 

Telegram Channel