24 July 2015

Kertas Kerja Kursus Kepimpinan PRS 2015

KERTAS KERJA
KURSUS KEPIMPINAN
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

1.0         1.0  Pengenalan

Pembimbing Rakan Sebaya merupakan sebuah organisasi yang diwujudkan di bawah bidang kuasa Unit Bimbingan Dan Kaunseling di sekolah. Ini kerana guru kaunseling di sekolah ditugaskan untuk membantu pelajar di sekolah yang memerlukan khidmat nasihat bagi menangani masalah pelajar. Oleh itu, guru kaunseling memerlukan pelajar yang mempunyai komunikasi yang berkesan dalam kalangan pelajar agar dapat menjadi agen guru kaunseling bagi menjadi orang tengah di sekolah. Murid yang berpotensi ini dikenal pasti dan diberikan latihan khusus dalam komunikasi dan kepimpinan dikenali sebagai ahli Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) di sekolah. Oleh itu, PRS perlu dibekalkan dengan kemahiran komunikasi komunikasi dengan berkesan dengan murid lain di sekolah dan berkeyakinan menyampaikan maklumat kepada orang lain. Selain itu, potensi mereka juga perlu dipupuk agar mempunyai sahsiah yang baik dan terpuji dalam kalangan guru dan rakan sebaya agar dapat dijadikan contoh dan model yang berguna dalam kalangan murid. Oleh kerana itu team building dijalankan untuk ahli-ahli Pembimbing Rakan Sebaya sebagai melengkapkan modul kepimpinan kursus latihan PRS di samping menjalinkan kerjasama yang baik antara ahli PRS senior yang junior. Jika kejelekitan antara ahli PRS sendiri sangat baik, maka mudah menjalankan aktiviti menolong di sekolah sebagai satu pasukan PRS yang bekerjasama dan bertoleransi antara mereka.

2.0          2.0  Objektif
1)    Agar PRS  dapat menjalani kursus  teambuilding untuk membina semangat pasukan
2)    Agar PRS  dapat mengaplikasikan kursus ini dengan kehidupan seharian agar mempunyai semangat bekerjasama antara satu sama lain
3)    Agar PRS dapat  mengeratkan silaturahim di antara mereka


3.0         3.0   Tarikh
12 September 2015

4.0        4.0   Tempat
           Singgah Santai Resort, Sungai Semungkis, Hulu Langat, Selangor

5.0          5.0  Ahli Jawatankuasa

Pengerusi       : Puan Hajah Kamariah Bt Abu
Naib Pengerusi  : Pn Sapura Bt Amat
Setiausaha      : Pn Nurhaiza Bt Che Mat

AJK Kerja
Penyelaras                                     : Pn Nurhaiza Bt Che Mat
AJK Pendaftaran/Cenderamata       : Pn Rozinani Bt Awang
AJK  Peralatan/       Banner            : En Che Mohamad Padali B Che Mat
AJK Sijil/ Dokumentasi                    : Puan Raudzah Bt A. Rahman


6.0     TENTATIF PROGRAM

12 September 2015
7.30 pagi      : Pendaftaran
8.00 pagi      : Bertolak ke Sungai Semungkis, Hulu Langat, Selangor.
9.00 pagi      : Tiba di Hulu Langat, Selangor
9.10 pagi      : Ice breaking/ Pembahagian kumpulan
10.00 pagi     : Rehat
10.30 pagi     : Aktiviti team building – 4 slot
1.30 t/hari     : Makan tengah hari/ Solat Zohor
2.30 petang  : Majlis penyampaian sijil dan cenderamata
                       : Persembahan kumpulan
4.00 petang  : Bertolak ke SMK Cheras
5.00 petang  : Tiba di sekolah

7.0     ANGGARAN BELANJAWAN
Sumber Kewangan
PCG Kaunseling      :                                                 RM     1,000  
PCG Kokurikulum    :                                                  RM       900
Yuran pelajar            :        RM 30 x 80 murid            RM    2,400
Jumlah                                                                          RM    4,300

Perbelanjaan:
Pakej Day Trip        : RM 40 x 80 murid                      RM 3,200
Hadiah                    :                                                       RM    200
Pengangkutan         : RM 450 x 2 bas                         RM    900     
                                                                                        RM 4,300     

8.0     PENUTUP
Diharapkan agar program ini mencapai objektif yang diharapkan terhadap para peserta dan  mengeratkan silaturahim dalam kalangan ahli Pembimbing Rakan Sebaya agar mudah memberikan kerjasama.

Disediakan oleh,                                              Diluluskan oleh,

(Puan Nurhaiza Bt Che Mat)                            ( Pn Kamariah Bt Abu)

 

 PERATURAN PELANCONGAN SEKOLAH


A.      Borang PS1 dan PS2 hendaklah disediakan dalam 4 salinan serta ditambah 2 salinan bagi tiap-tiap negeri yang hendak dilawati dan dilalui (Rujuk LAMPIRAN 1). Sila sampaikan borang PS1, PS2 dan PS3 ke Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan (unit Perhubungan, Pendaftaran dan Pendidikan Swasta) 6 minggu sebelum tarikh lawatan. (LENGKAPKAN BORANG DENGAN KEMAS DAN JELAS).
B.      Syarikat yang memasuki sekolah untuk mempromosi pakej pelancongan dikehendaki mendapatkan kelulusan daripada Jabatan terlebih dahulu.
C.     Sila sertakan kertas kerja yang disokong oleh Unit Ko-Kurikulum jika lawatan bertujuan mengadakan perkhemahan. Bagi Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan, kertas kerja berkenaan hendaklah mandapat sokongan daripada Unit Kurikulum.
D.     Bagi pelancongan ke luar negara, kebenaran untuk keluar negara bagi guru-guru dan murid perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan.
E.       
1.
Nama Sekolah
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHERAS, JALAN YAACOB LATIF, 56000 KUALA LUMPUR.
2.
No:Pigeon Hole / Warna Zon
3 / MERAH
3.
Nama Pengetua / Guru Besar
PUAN HAJAH KAMARIAH BT ABU
4.
Nama Ketua Rombongan
EN CHE MOHAMAD PADALI BIN CHE MAT
5.
Nama Pegawai / Guru Pembantu / No: Kad Pengenalan / Pasport
PN ROZINANI AWANG      


PN NURHAIZA CHE MAT 
5. Jenis kenderaan  :  Bas Sekolah / Pelancongan / dll. (Potong yang tidak berkenaan).
    No.Pendaftaran Bas 1 :_______________   No.Pendaftaran Bas 2:_____________
6. Tempat-tempat yang dilawati : 
Nama Tempat
SINGGAH SANTAI RESORT, HULU LANGAT, SELANGOR
Tarikh
Dari                     Hingga
27/9/15             27/9/15          
Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam
                                             -

8. Punca Pendapatan Wang               :  UBK/Yuran Murid
   Perbelanjaan                                    :   Pakej makan dan tempat = RM 3,200,Pengangkutan RM 900, Hadiah RM 200
9. Nama Pegawai / Guru yang diberi kuasa mengutip dan membelanjakan wang.`
Nama
Jawatan
No.K/Pengenalan
Alamat Kediaman
PN. NURHAIZA BT. CHE MAT
GURU KAUNSELING

_______________________________
Tandatangan Pengetua / Guru Besar                                              Cop Rasmi Sekolah
Nama:         

JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR  PERSIARAN DUTA, OFF JALAN DUTA,                                      

50604 KUALA LUMPUR

Telefon : 03 6203 7777                           Faks  : 0362037788                 BORANG PS 2

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : JPWP  12 -17/SK/SMK/SJK Bil. (         ).
Tarikh                :
Kepada,
PENGETUA,
SMK CHERAS, KUALA LUMPUR

Tuan,

Peraturan Pelancongan Sekolah 1957


Kebenaran adalah diberi kepada  4 ORANG GURU dan  80 ORANG PELAJAR dari SMK CHERAS, ke SINGGAH SANTAI RESORT, LOT 7141, JLN FELCRA SEMUNGKIS, SG GAHAL, BATU 14,43100 HULU LANGAT, SELANGOR.

2.         Rombongan dibenarkan melancong ke tempat-tempat dan pada tarikh/ tempoh yang disebutkan dalam jadual yang dikembarkan ini sahaja.

Sekian. Terima kasih.
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
Saya yang menurut perintah,

b.p. Pendaftar Sekolah & Guru,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

1. Pendaftar Sekolah

Perlis

Kelantan

Kedah

N. Sembilan

Pulau Pinang

Melaka

Perak

Johor

Selangor

Sabah

Pahang

Serawak

Terengganu
2. Ketua Polis Negeri

Perlis

Kelantan

Kedah

N. Sembilan

Pulau Pinang

Melaka

Perak

Johor

Selangor

Sabah

Pahang

Serawak

Terengganu

Salinan :


3. Pengarah, Jabatan Pengangkutan Jalan, Wilayah Persekutuan

Peraturan-peraturan yang tercatat di belakang surat kebenaran ini hendaklah difahami dan dipatuhi. SURAT KEBENARAN INI HENDAKLAH DIBAWA OLEH KETUA ROMBONGAN.JABATAN PENDIDIKAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
PERSIARAN DUTA, OFF JALAN DUTA,                                      
50604 KUALA LUMPUR
Telefon : 03 6203 7777                                      Faks     : 03 6203 7788                 


BORANG PS 3

Rujukan Tuan :
Rujukan Kami : JPWP – 12 –17 /SK/SMK/SJK Bil. (        )
Tarikh                :

Kepada,
Pengarah,
Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan,
Wangsa Maju,
Jalan Genting Kelang, Setapak,
53300 Kuala Lumpur.
( u.p. : Bahagian Perdagangan Unit Bas )
Tuan,
Pelancongan Murid Sekolah
Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan dimaklumkan bahawa SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHERAS dibenarkan untuk membawa  satu  rombongan  murid / guru  sekolahnya  ke SINGGAH SANTAI RESORT, LOT 7141,JALAN FELCRA SEMUNGKIS, SUNGAI GAHAL, BATU 14, 43100 HULU LANGAT, SELANGOR  pada 12 September 2015
Terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

b.p. Pendaftar Sekolah & Guru,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.Happy Birthday 
39 is just a number


 

Telegram Channel