25 July 2015

Instrumen Keberhasilan Guru Kaunseling: Contoh


Sila klik link inihttp://nurhaizachemat.blogspot.my/2016/05/borang-keberhasilan-guru-kaunseling.html
untuk keberhasilan tahun 2016. Format di dalam entri blog tahun 2015 ini adalah format lama.


Hari ini saya mengadap komputer dalam jangka masa yang lama untuk memahami mengenai instrumen keberhasilan guru kaunseling. Maklumlah apabila hanya anda sahaja kumpulan minoriti di sekolah, maka perbincangan adalah terhad mengenai bidang skop kerja anda. Boss email kepada saya mengenai instrumen yang perlu diisi segera dan instrumen tersebut lebih kepada guru akademik. Huhuhu maka hari ini saya mengoogle dari laman web KPM ke laman web e-prestasi dan ke laman web JPN untuk membuat satu kesimpulan mengenai deskripsi instrumen keberhasilan guru kaunseling. Ini kerana kebanyakan contoh memberikan mengenai cara mengisi instrumen keberhasilan guru akademik. Maka tidak banyak yang membantu. Hasil dari pemahaman saya, di sini saya kongsikan maklumat berkaitan dengan instrumen keberhasilan guru kaunseling semata-mata.GARIS PANDUAN KEBERHASILAN

1. Garis panduan ini adalah panduan bagi Pegawai Penilai (PP) dan Pegawai Yang Dinilai (PYD) dalam penilaian keberhasilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP)

2. Penilaian ini merupakan salah satu daripada komponen Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP). Penilaian ini perlu dilaksanakan sebanyak dua kali setahun.

3. Instrumen Keberhasilan ini akan digunakan kepada semua PPP berasaskan perkembangan modal insan dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

4. Instrumen keberhasilan ini bertujuan untuk mengukur peningkatan dan bukannya pencapaian. Peningkatan bermaksud sebarang bentuk perkembangan pengetahuan / kemahiran / hasil kerja / tingkah laku.

5. Instrumen keberhasilan ini adalah merujuk kepada sasaran peningkatan berasaskan konsep ‘Job-Based and Work Place’ dan bukannya sasaran pencapaian yang ditetapkan oleh pihak JPN dan PPD.

6. Instrumen ini dibahagikan kepada 5 kumpulan penilaian berdasarkan kluster fungsional fungsi tugas PPP dan guru kaunseling di bawah kumpulan FASI:  
·  FASI – Kumpulan Fasilitator terdiri daripada SISC+, SIP+, FasiLinus, Kaunselor Organisasi, Guru Bimbingan Kaunseling.

7. PP perlu membuat Persetujuan Bersama dengan PYD. Persetujuan Bersama adalah persetujuan bersama antara PP dan PYD berkaitan sasaran yang dicadangkan untuk dicapai oleh PYD. Keberhasilan sasaran merupakan keberhasilan bidang tugas utama (subjek major bagi guru). Persetujuan Bersama ini perlu disemak semula pada pertengahan tahun dan penetapan skor akhir penilaian adalah pada akhir tahun.

8. Pegawai Penilai 1(PP1) dan Pegawai Penilai 2(PP2) perlu membuat perbincangan dengan Pegawai Yang Dinilai (PYD) bagi mana-mana perkara yang boleh menunjukkan peningkatan keberhasilan berdasarkan contoh semakan yang diberi seperti:

       TOV = Take off Value·  ETR = Estimated Target Result·  AR = Actual Result·  GPMP = Gred Purata Mata Pelajaran·  BAND = Band berdasarkan DSP (Dokumen Standard Pentaksiran)·  BRM = Buku Rekod Mengajar· GPS = Gred Purata Sekolah·  CGPA = Cumulative Grade Point Average·  SKT = Sasaran Kerja Tahunan·  Kemahiran·  Pingat pencapaian·  Penyertaan·  Laporan·  Sebarang pembuktian berkaitan peningkatan·

9. Catatan peningkatan keberhasilan perlu dicatat pada dokumen rujukan utama. Dokumen rujukan utama adalah seperti berikut:  v) FASI = Buku Rekod Perkhidmatan (GBK)

10. Ukuran peningkatan adalah berdasarkan 4 aras pencapaian iaitu:
 i) 4 = Cemerlang ii) 3 = Baik iii) 2 = Sederhana iv) 1 = Lemah

11. Setiap aras peningkatan dibezakan berdasar penyataan kualiti bagi setiap aras penilaian seperti berikut:
i) Skor 4....... peningkatan melebihi10%
Terdapat peningkatan / perubahan klien melibatkan sebahagian besar sasar
ii) Skor 3...... peningkatan antara 5-9.99%
Terdapat peningkatan / perubahan klien melibatkan sebahagian sasaran
iii) Skor 2....... peningkatan antara 1-4.99%
Terdapat peningkatan / perubahan klien melibatkan sebahagian kecil sasaran
 iv) Skor 1....... antara negatif – 0.99%
Tiada peningkatan / perubahan klien

12. PP perlu berbincang dengan PYD sebelum penilaian, semasa penilaian dan selepas penilaian.

13. Skor penilaian yang telah dipersetujui bersama oleh PYD dengan PP1 dan PYD dengan PP2 hendaklah dicatat pada ruang instrumen yang disediakan dan ditandatangani oleh ketiga-tiga pihakserta dokumen ini perlu difailkan.

14. Skor yang telah dipersetujui bersama ini perlulah dimasukkan ke dalam sistem SMG Modul e-Prestasi oleh PP1 sahaja
 Aspek Keberhasilan Fasilitator GBK /Kaunselor 

1     Pengurusan kes 
1.1. Penurunan kes disiplin klien. 

2 Pengetahuan 
2.1. Peningkatan pengetahuan klien dalam membuat keputusan pemilihan kerjaya. 

3 Kesedaran 
3.1. Peningkatan kesedaran klien menangani pengurusan emosi. 
3.2. Peningkatan kesedaran klien dalam kekemasan diri. 
3.3. Peningkatan kesedaran klien dalam memotivasi diri. 

4 Sahsiah dan etika 
4.1. Peningkatan usaha klien dalam menepati masa. 
4.2. Peningkatan sahsiah klien dalam berbudi bahasa. 


5 Aspek-aspek lain 
5.1. Deskripsi- deskripsi lain 


Contoh Penilaian Keberhasilan

1. Fokus utama sesi kaunseling adalah peningkatan sahsiah.
a. Contoh Kes Kaunseling Individu


            Jenis Kes
         Jumlah Pelajar                   
           Jumlah Sesi
        Ponteng
           10      
           30
        Merokok
           10
           30
        Kekemasan Diri
           10
           30
       Buli
           10       
           30
       Vandalisme
          10
           30
        Jumlah
          50                                
          150

b. Contoh Kes Kaunseling Kelompok
       Jenis Kes
         Jumlah Pelajar                               
        Jum. Kumpulan
           Jumlah Sesi
       Ponteng
          50
                         5
                  10
       Merokok
          50                                    
                         5
                  10
       Buli              
         50
                         5
                  10
       Vandalisme
         50                                   
                         5
                  10
       Jumlah
        200
                       20
                   40

2. Berlakunya penurunan kes murid (Satu Sahaja) yang mengikuti sesi kaunseling merupakan kejayaan keberhasilan murid.

a. Contoh Pelajar yang mengikuti Kaunseling Individu
     
             Jenis Kes                 
        Jum Pelajar
       Jumlah Kes Sebelum Sesi
          Jumlah Kes
          Selepas Sesi
           Ponteng
           10           
          100
                50
           Merokok
          10            
           5 batang
                 4 batang
           Kekemasan Diri
          10            
           50
               20
           Buli                     
          10
          100
               50
           Vandalisme       
          10
            50
    
               20
           Jumlah
          50a. Contoh Pelajar yang mengikuti Kaunseling Kelompok

          Jenis Kes
       Jumlah Pelajar
         Jumlah Kes Sebelum Sesi
           Jumlah Kes
          Selepas Sesi
             Ponteng
        50
        100 hari           
               50 hari
             Merokok
       50
         5 batang
               2 batang
             Buli
       50
        50   
              25
            Vandalisme
       50
         50                              
              25
            Jumlah
             250


Di bawah ini adalah contoh instrumen keberhasilan guru kaunseling yang telah di key in. It ok jika mendapat skor 2 menunjukkan sederhana kerana yang penting di akhir nanti mesti terdapat peningkatan perubahan klien untuk diletakkan skor 3 atau 4 dan mendapat markah purata wajaran 3 atau 4.

Keberhasilan Utama
Happy holiday!
Mood memerap dalam rumah :)
 

Telegram Channel