31 August 2015

Data DWEN Jan-Jun 2015

BIL
FOKUS
AKTIVITI
TARIKH
JUMLAH PENGLIBATAN
WARGA KPM/JPN/  PPD/GURU
MURID
WARGA EMAS
JUMLAH
1
Kesedaran Terhadap Warga Pendidikan
Promosi warga emas :              
a. Kempen menghargai warga emas                                          
b. Hari warga emas                         
c. Lain-lain program
18 Februari 2015
116
1450
0
1566
31-Mar-15
117
1450
2
1569
2
Menghargai  Warga Emas
Khidmat sukarela:                      
a. Lawatan Rumah orang tua              Pusat Asuhan                                 
b Gotong Royong - Membersih rumah orang tua, membersih pusat asihan,            
  c.Lain-lain program
3-Apr-15
4
6
4
14
3
Mengalu-alu Penglibatan Warga Emas
Penglibatan warga emas dalam aktiviti sekolah               
a. Aktiviti kokurikulum           
    b. Perkongsian ilmu                   
c. Lain-lain program
25-Apr-15
116
1565
5
1686
5-Apr-15
20
120
10
150
4
Program-program Lain
Program-program lain yang dilaksanakan berkaitan DWEN
31 Dis 2014
52
320
20
392


Merdeka ! Merdeka! Merdeka
Sehati sejiwa
Disini lahirnya sebuah cinta

                 
Penyampaian cenderamata
Sesi bertanya khabar
Lawatan ke Rumah Jagaan Warga Emas Siti Noor pada 26 Ogos 2015


 

Telegram Channel