9 September 2015

Maklumbalas Prestasi Perancangan Strategik KSIB, Komuniti Dan Swasta 2015Hari ini saya kongsikan perancangan strategik KSIB, Komuniti dan Swasta dimana guru kaunseling selaku penyelaras KSIB. Memandangkan sekarang sudah bulan September, kami menjalankan maklumbalas prestasi setengah tahun 2015 untuk mengetahui sejauh mana KPI tercapai.HUBUNGAN MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN & INISIATIFNAMA SEKOLAH       :           SMK CHERAS

ASPIRASI                   :           KOMUNIKASI BERKESAN DAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT


Matlamat Strategik / KRA
Memantapkan penyampaian maklumat kepada murid, ibu bapa, dan kaki katang sekolah serta komuniti setempat.

Objektif
KPI
Sasaran Prestasi
Inisiatif / Strategi
Tanggung jawab
TOV
2013
2014
2015
2016
2017
Meningkatkan keberkesanan  penyampaian maklumat kepada murid, ibu bapa, dan kakitangan sekolah serta komuniti setempat melalui pelbagai medium. 
Kekerapan bilangan penyampaian maklumat kepada murid dan ibu bapa.


1
4
5
6
7
8
1.      Ceramah Keibubapaan.
2.      Ceramah kesihatan
PIBG, PIBK dan UBK
Peratus kehadiran ibu bapa ke Mesyuarat Agong PIBG

20
23
24
25
26
27
Mesyuarat Agong PIBG
PIBG

Kekerapan bilangan taklimat disampaikan  kepada kakitangan sekolah.
10
12
14
16
18
25
1.     Diolog Prestasi Bulan dan Bicara Profesional setiap hari khamis.
Pentadbiran Sekolah
Peratus ibu bapa yang hadir ke program-program sekolah.
25
30
35
55
57
58
2.     Gotong royong sekolah.
3.     Hari penetapan matlamat dan hari terbuka sekolah.
4.     Hari sukan tahunan sekolah.
PIBG, PIBK, dan Pihak Pengurusan Sekolah

Bilangan penyertaan bersama-sama dengan ahli komuniti
6
8
10
12
13
14
1.     Ceramah kesihatan remaja bersama LPPKN.
2.     Program akademik, kerjaya dan kepimpinan bersama kolej IPTS dan Yayasan Pendidikan Cheras.
PIBK dan UBK
Template 2
 
  PELAN TINDAKAN


BIL
 PELAN TAKTIKAL
TANGGUNG-JAWAB
TEMPOH (MULA
AKHIR)
KOS
/SUMBER

KPI

SASARAN
PELAN KONTIGENSI / CAT ATAN
1
Ceramah Keibubapaan
Sekolah
AJK PIBG
Jan
Okt
PIBG
80% Ibu bapa penjaga pel tingkatan 1
Ibu bapa
AJK PIBG
2
Mesyuarat Agung PIBG
Sekolah
Ibu Bapa
Mac

PIBG
25% yang hadir
Ibu bapa

AJK PIBG
3
Gotong Royong
Sekolah
Ibu Bapa
Mac

PIBG
55%
Ibu Bapa
Pelajar sekolah
AJK PIBG
4
Ceramah Kesihatan Remaja
PIBG
LPPKN
Jan
Okt
PIBG
95%
Pelajar ting 4 dan pel ting 2
UBK
5
Penetapan Matlamat
PIBG
Sekolah
Feb
Jun
PIBG
Sekolah
55%
Pelajar bermatlamat
Murid dan ibubapa
UBK
6
Program akademik dan kerjaya bersama agensi luar
PIBG
Sekolah
Apr
Sep
PIBG
Sekolah
90%
Murid
UBK
7
Karnival Sukan
PIBG
Sekolah (KOKO)
Okt

PIBG
Sekolah
55%
Murid dan ibu bapa serta kakitangan sekolah
Ko Kurukulum
8.
Dialog Prestasi Bulan dan PBB
Sekolah
Jan
Nov
Sekolah
100%
Guru dan kakitangan sekolah
Pengurusan sekolahTemplate 3
 


PELAN OPERASI 1

Matlamat
Memantapkan peranan dan tangunggjawab ibu bapa
Strategi
Mengadakan Ceramah Keibubapaan

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Ceramah Pendidikan Keibubapaan

OBJEKTIF OPERASI: Agar ibu bapa diberi pendidikan keibubapaan untuk menjadi ibu bapa yang tahu peranan dan tanggungjawab


PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1.      
1.Mesyuarat Jawatankuasa
2.     Perlaksanaan program
AJK PIBG
Guru Kaunseling
Semua ibubapa pelajar ting. satu
Penceramah daripada LPPKN
2.PELAN OPERASI 2

Matlamat
Memantapkan penyampaian maklumat yang berkesan kepada murid,Ibu bapa, kakitangan dan kakitangan sekolah serta komuniti.

Strategi
Surat panggilan mesyuarat dan makluman

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Mesyuarat Agung PIBG

OBJEKTIF OPERASI:
1.     Agar dapat meningkatkan keberkesanan penyampaian maklumat.
2.     Agar dapat berbincang secara telus dan bersemuka dengan ibu bapa.

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Menetapkan tarikh untuk mesyuarat Agung
AJK PIBG

Semua ibubapa pelajar

2
Mengedarkan surat panggilan dan borang usul
Setiausaha PIBG
Semua ibu bapa dan guru

3
Mengadakan Mesyuarat Agung
AJK PIBG
Semua ibu bapa dan guru

4
Menubuhkan jawatankuasa baru PIBG
Ahli PIBG
Ahli PIBGPELAN OPERASI 3

Matlamat
Mejalinkan kerjasama bersama ibu bapa dan komuniti setempat untuk menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan.

Strategi
Gotong-royang bersama pelajar mengikut badan-badan uniform, ibu bapa dan komuniti

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Gotong Royong

OBJEKTIF OPERASI:
1.     Agar dapat membersihkan dan menceriakan kawasan sekolah.
2.     Agar dapat mewujudkan kerjasama yang baik dan bersepadu bersama ibu bapa dan komuniti

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Menetapkan tarikh untuk aktiviti gotong royong
AJK PIBG/KSIB

Semua ibubapa, pelajar ,
komuniti

2
Mengedarkan surat makluman
AJK KSIB/PIBG
Semua ibubapa, pelajar ,
komuniti

3
Mengadakan aktiviti gotong royong di sekolah
AJK KSIB/PIBG
Semua ibubapa, pelajar ,
komuniti
PELAN OPERASI 4

Matlamat
Memberi kesedaran awal mengenai penjagaan kesihatan remaja dan mewujudkan kerjasama yang baik antara komuniti.
Strategi
Menyebar luaskan maklumat dan perkhidmatan

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Ceramah Kesihatan

OBJEKTIF OPERASI:
1.     Agar dapat memberi kesedaran penjagaan kesihatan remaja pada peringkat awal.
2.     Agar dapat mewujudkan kerjasama yang baik dan bersepadu bersama ibu bapa dan komuniti

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Menetapkan tarikh untuk aktiviti ceramah
AJK KSIB
Semua pelajar

2
Mengedarkan surat jemputan pada Jabatan/ Komuniti
Guru Kaunseling
Jabatan

3
Mengumpulkan murid di dewan untuk sesi ceramah
Guru Kaunseling/AJK KSIB
Semua pelajar
PELAN OPERASI 5

Matlamat
Meningkatkan peratus kecemerlangan murid melalui kerjasama ibu bapa

Strategi
Penetapan matlamat

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Penetapan Matlamat

OBJEKTIF OPERASI: Meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar.
                                     Mewujudkan kerjasama yang baik dan bersepadu bersama ibu bapa dan komuniti

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Menetapkan tarikh program
Guru Kaunseling/
JK Peningkatan Akademik
Semua pelajar

2
Mengedarkan surat makluman dan jemputan
Setiausaha program
Semua ibu bapa

3
Mengadakan program disekolah

AJK KSIB

Semua murid dan ibu bapa

PELAN OPERASI 6

Matlamat
Meningkatkan motivasi pelajar untuk berjaya melalui kerjasama komuniti

Strategi
Lawatan untuk memberi pendedahan pembelajaran di pusat-pusat pengajian tinggi yang berhampiran

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Program Akademik dan kerjaya bersama agensi luar

OBJEKTIF OPERASI:
1.     Memberi pendedahan pembelajaran di pusat pengajian tinggi.
2.     Meningkatkan motivasi pelajar untuk berjaya di dalam peperiksaan.

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Menetapkan tarikh lawatan ke pusat pengajian tinggi.
Guru Kaunseling
Pelajar terpilih

2
Menghantar surat kepada pusat pengajian tinggi yang terlibat.
Guru Kaunseling
Pusat pengajian tinggi

3
Mengedarkan surat makluman kepada pelajar dan ibu bapa
Guru Kaunseling

Murid terpilih

4
Mengadakan lawatan
Guru Kaunseling
Murid terpilih

PELAN OPERASI 7

Matlamat
Melahirkan pelajar yang cemerlang di dalam bidang kokurikulum dan sukan melalui sokongan ibu bapa dan komuniti

Strategi
Karnival sukan untuk mencungkil bakat dan semangat kesukanan pelajar

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Karnival Sukan

OBJEKTIF OPERASI:
1.     Melahirkan pelajar yang cemerlang di dalam bidang sukan
2.     Memberi peluang pelajar melibatkan diri dalam acara sukan

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Mesyuarat ahli jawatankuasa
AJK/PIBG/
KSIB
Semua pelajar

2
Menetapkan tarikh karnival sukan
GPK Kokurikulum
GPK Kokurikulum

3
Mengedarkan surat makluman kepada pelajar dan ibu bapa
Setiausaha Kokurikulum
Semua pelajar dan ibu bapa

4
Mengadakan karnival sukan
GPK Kokurikulum
GPK Kokurikulum
PELAN OPERASI 8

Matlamat
Melahirkan budaya kerja berpasukan dan bermaklumat di antara pentadbir sekolah, ibu bapa dan komuniti

Strategi
 Mengadakan perjumpaan, taklimat, dan mesyuarat

NAMA PELAN TAKTIKAL/ PROJEK/PROGRAM: Dialog Prestasi Bulanan dan Bicara PPB

OBJEKTIF OPERASI:
1.     Penyampaian maklumat terkini secara terus dan berkesan.
2.     Mewujudkan budaya kerjaya yang berkesan,

PROSES ALIRAN KERJA:


LANGKAH

PROSES KERJA
 TANGGUNGJAWAB

SASARAN

CATATAN*
1
Mesyuarat ahli jawatankuasa
Pengerusi KSIB, Pentadbir
Semua guru dan kakitangan

2
Menetapkan tarikh perjumpaan, taklimat
Pengerusi KSIB
AJK KSIB, Ibu Bapa

Template 4
 MAKLUM BALAS PRESTASI 2015

NAMA SEKOLAH    :         SMK CHERAS

ASPIRASI               :         KOMUNIKASI BERKESAN DAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT
                                               

Matlamat Strategik
Memantapkan penyampaian maklumat kepada murid, ibu bapa, dan kakitangan sekolah serta komuniti setempat.
Objektif
KPI
Sasaran
Prestasi Sebenar
Ulasan
TOV
Jan-Jun
Jul-Dis
Keseluruhan
Meningkatkan keberkesanan  penyampaian maklumat kepada murid, ibu bapa, dan kaki katang sekolah serta komuniti setempat melalui pelbagai medium
Kekerapan penyampaian maklumat kepada murid dan ibu bapa.


1
2

2
1.      Ceramah keibubapaan berjaya dilaksanakan semasa minggu orientasi murid tingkatan 1 dan peralihan.
2.      Ceramah kesihatan remaja juga dapat dijalankan pada bulan januari 2015

Peratus kehadiran ibu bapa ke Mesyuarat Agong PIBG

15
25
-
25
Kehadiran ibu bapa semasa Mesyuarat PIBG sekolah pada bulan Februari memuaskan dan mencapai 25% kehadiran ibu bapa.

Kekerapan bilangan taklimat disampaikan  kepada kakitangan sekolah.
10
17

17
Penyampaian maklumat melalui slot Dialog Prestasi dan Bicara PPB berjalan lancar setiap hari khamis.


Peratus ibu bapa yang hadir ke program-program sekolah.
15
55

55
1.     Program penetapan matlamat semasa hari terbuka sekolah kehadiran ibu bapa mencapai 55%.
2.     Program gotong-royong sekolah juga dapat dilaksanakan walaupun kehadiran ibu bapa hanya seramai 12 orang sahaja.
3.     Aktiviti sukan tahunan juga dapat dijalankan walaupun kehadiran ibu bapa hanya serama 9 orang sahaja.

Bilangan program / aktriviti penyertaan bersama-sama dengan ahli komuniti
3
6

6
Pelbagai program dapat dijalankan bersama komuniti setempat dan agensi luar dalam bidang akademik dan pembangunan kerjaya murid. Antara bersama, LPPKN, YPC, INTI Kolej, UCSI, Helps College, Berjaya University, ILP dan dan banyak lagi.


Strenght and growth
Come only through
Continuous effort and struggle 
 

Telegram Channel