29 November 2015

Instrumen Pemantauan Persatuan Ibu Bapa Komuniti (PIBK)

Respon dari penyelaras sarana PIBK SMK Cheras iaitu guru kaunseling Puan Rozinani mengenai instrumen PIBK yang diminta dilengkapkan oleh pihak sekolah sebagai penilaian kendiri oleh pihak PPW Bangsar Pudu untuk dihantar data ini ke Bahagian Pengurusan Sekolah Harian sebelum atau pada 30 November 2015.

Sila klik link berikut untuk instrumen asal Instrumen Pemantauan PIBK


Item 1 - 9 : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tiada
1Ada
APengurusan Dokumen PIBK
BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN
1Buku Sarana Ibu Bapa dan Buku Sarana Sekolah/ CD1
2Pentadbir sekolah menghadiri kursus penataran bahan maklumat PIBK1
3Data kehadiran pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah dihantar ke PPD1
3.1 Pendaftaran Tahun 1 / Peralihan dan Tingkatan 11
3.2 Hari Penetapan Target1
3.3 Mesyuarat Agung PIBG1
3.4 Hari Pelaporan1
3.5 Hari Sukan1
3.6 Hari Anugerah Cemerlang1
4Mendokumentasikan aktiviti pelibatan ibu bapa dan komuniti (Aktiviti 3.1 - 3.6)1
5Menubuhkan Jawatankuasa Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti 1
6Menyediakan Fail Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti1
7Membuat promosi PIBK melalui laman web/ facebook/ sudut info1
8Penubuhan Biro Maklumat1
9Menyedia dan mengedarkan prospektus/profil/brosur sekolah1
JUMLAH15
Item 10 - 12 : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tidak Memahami
1Memahami
BTahap Kefahaman Mengenai PIBK
BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN
10Pengetua/Guru Besar memahami pelaksanaan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti sekolah 1
11Yang Dipertua PIBG memahami pelaksanaan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti sekolah1
12Warga sekolah memahami pelaksanaan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti sekolah1
JUMLAH3Item 13 - 20 : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tiada
1Ada
CSarana Ibu Bapa 
BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN
13Menyampaikan taklimat penerangan Inisiatif dan penggunaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah kepada ibu bapa dan komuniti1
14Mengedar borang Soal Selidik Sarana Ibu Bapa 1
15Mengedar borang A (maklum balas kaji selidik ibu bapa) kepada ibu bapa1
16Menganalisa data berdasarkan borang A1
17Dapatan analisa borang A digunakan sebagai perancangan pihak sekolah untuk membantu ibu bapa1
18Mengedar borang B (maklum balas Bidang Khidmat Bantu) kepada ibu bapa1
19Menganalisa data berdasarkan borang B1
20Dapatan analisa borang B digunakan sebagai perancangan pihak sekolah untuk menggerakkan KSIB1
JUMLAH8
Item 21 - 23 : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tiada
1Ada
DSarana Sekolah
BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN
21Mengedar borang Soal Selidik Sarana Sekolah1
22Menganalisa data berdasarkan soal selidik Sarana Sekolah1
23Dapatan analisa soal selidik Sarana Sekolah digunakan sebagai perancangan pihak sekolah untuk menambahbaik pengurusan sekolah1
3
Item 24 - 29  : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tiada
1Ada
EKumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)
BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN
24Penubuhan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) 1
25Carta Organisasi Struktur KSIB1
26Perjumpaan KSIB 1
27Perancangan Program / Aktiviti KSIB sepanjang tahun1
28KSIB telah melaksanakan program / aktiviti yang dirancang1
29Aktiviti KSIB didokumentasikan1
JUMLAH6Item 30 - 37  : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tiada
1Ada
FPelibatan Ibu Bapa dan Komuniti
BILSENARAI SEMAKIBU BAPAKOMUNITICATATAN
30Bidang Akademik (Pembelajaran di sekolah)1
31Bidang Kokurikulum (Persatuan / Unit Beruniform / Sukan / Permainan)1
32Dokumentasi (Merujuk bil. 30 dan 31)1
33Bimbingan Kerjaya1
344K (Kebersihan / Keceriaan / Keselamatan / Kesihatan)1
35Penyelenggaraan Sekolah1
36Motivasi / Disiplin1
37Dokumentasi (Merujuk bil. 33 - 36)1
JUMLAH80
8
JUMLAH SKOR =43
Petunjuk Skor:
0   - 19     :  LEMAH
20 - 29     :  SEDERHANA
30 - 39     :  BAIK
40 - 50     :  CEMERLANG
ULASAN PEMANTAU


Tandatangan                            :  _____________________________________________________
Nama Pegawai Pemantau    :  _____________________________________________________
Bahagian / JPN / PPD              :  _____________________________________________________
Tarikh Pemantauan                  :  _____________________________________________________
(Untuk diisi oleh Pentadbir Sekolah)
Dengan ini saya mengesahkan bahawa satu salinan hasil dapatan pemantauan ini telah diserahkan kepada pihak sekolah.
Tandatangan                            :  _____________________________________________________
Nama Pentadbir Sekolah      :  _____________________________________________________
Jawatan                                     :  _____________________________________________________
Cop Sekolah                            :  
Tarikh                                        :  _____________________________________________________
Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


Gathering Cherasian
Kenduri Cikgu Zalilah
Congrats dapat menantu :)
Icon Majlis Makan Malam Amal PIBG sempena Jubli Emas SMK Cheras
 

Telegram Channel