4 February 2016

Laporan Aktiviti JK Guru Kaunseling Pudu 2015

Memandangkan hari Jumaat ini merupakan mesyuarat JK Guru Kaunseling WPKL untuk kali 1/2016, maka setiap JK sesi 2015 perlu menyediakan laporan bagi aktiviti 2015 untuk dibentangkan di dalam mesyuarat berkenaan. Di sini saya listkan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun 2015 sepanjang saya memegang jawatan sebagai Pengerusi JK Guru Kaunseling Pudu sesi 2015. Dengan 23 list yang ada, kami adalah jawatankuasa guru kaunseling peringkat PPW di WPKL ini yang aktif dalam menjalankan aktiviti untuk profesionalisme ahli


Bil
Aktiviti
Tarikh
Tempat
Kumpulan Sasaran
Impak/Kesan
1
Mesyuarat JK Guru Kaunseling PPW Pudu dan Lawatan Ke IPTS
27 Januari 2015
Kolej Edufly
30 orang
Guru kaunseling PPW Pudu
Mengetahui kursus yang ditawarkan oleh Kolej Edufly dan meninjau kemudahan kolej
2
Mesyuarat JK Guru Kaunseling PPW  Pudu 
Dan Lawatan Ke IPTS
26 Februari 2015
Kolej IACT
30 orang
Guru kaunseling PPW Pudu
Mengetahui kursus yang ditawarkan oleh Kolej IACT dan meninjau kemudahan kolej
3
Mesyuarat JK Guru Kaunseling Zon Dan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Guru Kaunseling
25 Mac 2015
SAB
50 orang
Guru kaunseling PPW Pudu
Mempelajari menghasilkan satu kertas cadangan kajian tindakan
4
Program PPSDM

8 April 2015
SMK Orkid Desa
15 AJK Program
90 orang murid
Meningkatkan daya gaya tindak dalam menangani salah laku
5
Kursus PRS Subzon D
14 April 2015
UCSI
7 sekolah Subzon D PPW Pudu
Meningkatkan komunikasi dan kepimpinan  ahli PRS
6
Program PPSDM

16 April 2015
SMK Orkid Desa
15 AJK Program
90 orang murid
Meningkatkan daya gaya tindak dalam menangani salah laku
7
Persiapan Karnival Kerjaya PPW Pudu
17 April 2015
SAB
Guru kaunseling PPW Pudu
Menyiapkan tugasan untuk persiapan akhir Karnival Kerjaya
8
Kursus PRS Sub Zon B

20 April 2015
SMAWPKL
7 sekolah Subzon B PPW Pudu
Meningkatkan komunikasi dan kepimpinan ahli PRS
9
Pertandingan Kerjaya Peringkat PPW Pudu
23 April
2015
SAB
Semua sekolah PPW Pudu
Mencungkil bakat murid dan mendedahkan kepada pelbagai jenis kerjaya .
10
Bengkel Kerjaya ARK

5 Mei 2015
KLMU
40 orang guru kaunseling
Menjalankan teknik penggunaan kad dalm bimbingan kelompok
11
Kursus  PRS Subzon A
6 Mei 2015
Taylor Kolej
7 sekolah Subzon A  PPW Pudu
Meningkatkan komunikasi dan kepimpinan ahli PRS
12
Lawatan Penandaaras Ke SMK Jln 3 Bandar Baru Bangi
Dan Lawatan Ke KUIS
12 Mei 2015
SMK Jalan 3 Bandar Baru Bangi
40 orang guru kaunseling
Mendapat idea menghasilkan One Stop Centre

Mengetahui kursus yang ditawarkan di KUIS dan meninjau kemudahan kampus
13
Post Mortem Karnival Kerjaya PPW Pudu Dan Lawatan IPTS
14 Mei
KDU
35 orang guru kaunseling
Mengetahui kursus yang ditawarkan di KDU dan meninjau kemudahan kolej
14
Bengkel Seni Terapi
17 Jun
Yayasan Pendidikan Cheras
55 orang guru kaunseling
Mempelajari salah satu teknik yang boleh digunakan dalam sesi kaunseling
15
Bengkel Mengendalikan Minda Sihat
8 Julai 2015
Klinik Kesihatan Cheras
40 orang guru kaunseling
Mengetahui menjalankan modul Minda Sihat kepada murid sasaran
16
Kursus Peningkatan PRS Subzon A
5 Ogos
Kolej Edufly
7 sekolah subzone A PPW Pudu
Meningkatkan komunikasi dan kepimpinan ahli PRS
17
Lawatan Penandaaras Ke SMK Tenghilan, Sabah
19 Ogos 2015
SMK Tenghilan
12 orang guru kaunseling
Kaedah mengaktifkan PRS sebagai badan yang berfungsi di sekolah
18
Lawatan Ke Fakulti Psikologi UMS
20 Ogos 2015
UMS
12 orang guru kaunseling
Mengetahui kursus yang ditawarkan di fakulti psikologi dan melawat kemudahan UMS
19
Mesyuarat Dan Koleksi Kajian Tindakan Guru Kaunseling Pudu dikumpulkan
3 September
Berjaya Hotel
Guru kaunseling PPW Pudu
Mengumpulkan laporan kajian tindakan dari guru-guru kaunseling
20
Menghantar penyertaan ke Pertandingan Amalan Terbaik Perkhidmatan Kaunseling dan Pengurusan Kaunseling Terbaik JPWPKL
30 September
2015
Pusat Kokurikulum
SMK Cheras
Terpilih mewakili JPWPKL dalam pertandingan peringkat kebangsaan
21
Majlis Persaraan GBK Pudu Dan Mesyuarat Agong PPW Pudu 2015
1 Oktober 2015
Agrotek Hulu Langat
Guru kaunseling PPW Pudu
Melantik AJK Guru Kaunseling Sesi 2016/2017
22
Kursus PRS Subzon D
8 Oktober
SM Teknik KL

Meningkatkan komunikasi dan kepimpinan ahli PRS
23
Penyertaan ke Pertandingan Amalan Terbaik Perkhidmatan Kaunseling dan Pengurusan Kaunseling Terbaik Kebangsaan
19 Oktober 2015
KPM
SMK Cheras
Terpilih ke saringan akhir yang dijalankan di Institut Aminuddin Baki


Dream with all your mind
Work with all your heart
Terima kasih atas cenderamata selaku pengerusi JK Guru Kaunseling
Pudu bagi sesi 2014/2015
Sijil penghargaan penghasilan kajian tindakan
Terima kasih KUIS di atas layanan sepanjang lawatan
Memori terakhir guru kaunseling sesi 2015
Terima kasih SMK Jln 3, BB Bangi atas kesudian berkongsi inovasi
 

Telegram Channel