7 June 2016

Minit Mesyuarat UBK SMK Cheras Kali Ke 2/2016

MINIT MESYUARAT 
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING KALI KEDUA  2016
                                                      SMK CHERAS            
Tarikh              :  2016
Masa               : 2.00 petang
Tempat            : Bilik Mesyuarat
Pengerusi        : Puan Kamariah Bt Abu :Pengetua SMK Cheras
Kehadiran        :
1)     En. Mohamed Jamil    Bin Abdul Samad                    Pen. Kanan Tadbir & Kurikulum
2)     Pn Chong Moi Lian                                                       Pen. Kanan Hal Ehwal Murid
3)     Puan Maznah Musa                                                    Pen. Kanan Kokurikulum
4)     En. Raheman Bin Ahmad                                           Penolong Kanan Petang
5)     Pn Nurhaiza Bt Che Mat                                             Guru Kaunseling
6)     Pn Rozinani Awang                                                     Guru Kaunseling
7)     Pn Raudzah Bt A. Rahman                                         Guru Kaunseling
8)     Pn Faiza Mamat                                                          Penyelaras Tingkatan 1
9)     Pn Murniyati Bt Masari                                                Penyelaras Tingkatan 2
10)  Pn Roszita Bt Md Toff@ Zulkefli                                 Penyelaras Tingkatan 4
11)  Pn Tan Nyok Mooi                                                      Penyelaras Tingkatan 5
12)  En Mohd Noor B Mat Deris                                         Ketua Guru Disiplin Pagi
13)  Pn Noraida Bt Mohamad                                             Ketua Guru Disiplin Petang
            Guru Tidak Hadir:
1)     Pn Nur  Asyikin Ho Bt Abdullah                                  Guru Kanan Teknik & Vokasional
2)     Pn Noor Aini Bt Ibrahim                                              Guru Kanan Sains & Matematik
3)     Pn Che Ma Rabitah Hj Kamaruddin                            Guru Kanan Kemanusiaan
4)     En Che Mohamad Padali B Che Mat                          Guru Kaunseling (kursus KPM)
5)     Pn Salina Bt Mohd Isa                                    Penyelaras Tingkatan 3
6)     Pn Ratna Dewi a/p Gopalakrishna                              Setiausaha Lembaga Pengawas
7)     Puan Tengku Laila Sari Bt Tengku Jusoh                   Guru Kebajikan
8)     Pn Thahabian Bt Ab Rahman                                     Setiausaha Pemantapan Sahsiah
9)   Pn Nafsah Bt Mohd Shah                                           Setiausaha Hal Ehwal Murid


Urus Setia       : Puan Nurhaiza Bt Che Mat

1.               PERUTUSAN PENGERUSI
1.1            Puan pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kehadiran semua AJK    dan mengalu-alukan kehadiran semua AJK.
      Tindakan : Makluman
2.         PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
2.1       Minit mesyuarat diterima dan disokong oleh Encik Mohd Noor Bin Mat Deris tanpa pindaan.

3.         PERKARA BERBANGKIT
            3.1        Perkara (4.1 pada minit 4.1.3) pada muka surat 4 : Antara penambahbaikan                           yang akan dijalankan pada tahun ini:  Puan Nurhaiza memaklumkan telah                            memaklumkan kepada semua murid  dan warga guru di tapak                                                 perhimpunan

            3.2       Perkara (4.2 pada minit 4.2.2) pada muka surat 4 : Pengetua                     
                        mencadangkan  agar satu soal selidik dijalankan terhadap murid yang                                   lewat iaitu punca murid lewat dan cara murid ke sekolah dikategorikan 
                        sama ada berjalan kaki,menaiki bas awam, menaiki bas sekolah atau 
                       dihantar oleh penjaga. Murid lewat juga perlu dikategorikan antara lewat 
                       tegar atau lewat sekali-sekala. Puan Rozinani  memaklumkan bahawa 
                       murid datang lewat kerana bangun lewat, lewat dihantar oleh ibu bapa                                    /penjaga dan murid petang ramai yang lewat ke sekolah dengan  berjalan 
                       kaki .

            3.3       Perkara (4.2 pada minit 4.2.3) pada muka surat 4 : Operasi lewat ini 
                        disarankan kepada unit disiplin untuk menyediakan data dan dokumentasi 
                        yang lengkap    untuk bertanding dalam Amalan Terbaik Disiplin    
                       memandangkan ia memberi impak yang tinggi: Encik Mohd Noor 
                        memaklumkan data telah dikemaskini.                                      
                                
         3.4       Perkara (4.3 pada minit 4.3.2) pada muka surat 5 : Kad SPOT akan diedarkan                      kepada murid sasaran SPOT ini yang mana pemantauan intensif akan                                 dijalankan. Pada masa pertama kad SPOT    perlu ditandatangani oleh ketua                  guru disiplin dan setiap subjek mata pelajaran memerlukan guru mata pelajaran                  menandatangani kad tersebut dan kad tersebut perlu ditandatangani oleh guru                   kaunseling sewaktu balik dari sekolah selama 2 bulan. Murid yang                                         menghilangkan kad SPOT perlu menambah sebulan lagi pemantauan kad                            SPOT: Puan Nurhaiza memaklumkan bahawa SPOT telah dijalankan pada                          bulan Januari 2016.

         3.5       Perkara (4.3 pada minit 4.3.3) pada muka surat 5 : Gambar murid SPOT akan                dilekatkan dalam bilik guru dan bilik disiplin   untuk pemantauan intensif semua                guru jika murid itu keluar dari kelas tanpa kebenaran atau melakukan                              kesalahan disiplin yang lain. Puan pengetua mencadangkan juga agar papan                         tanda khas untuk unit disiplin meletakkan gambar murid yang bermasalah dan                    gambar murid yang berjaya berubah ke tahap yang lebih baik. Encik Mohd Noor                   memaklumkan bahawa senarai nama murid telah dilekatkan di bilik disiplin                       manakala papan tanda program SUIT Sahsiah Unggul Individu Terbilang telah                              diwujudkan.

      3.6       Perkara (4.3 pada minit 4.3.5) pada muka surat 5: Surat kepada ibu bapa             yang terlibat akan diberikan untuk memaklumkan mengenai murid yang terlibat dengan projek SPOT dan perjumpaan dengan ibu bapa. Ibu bapa akan             dimaklumkan mengenai murid kes ra yuan semula dan pertukaran kerana             masalah disiplin tidak akan didaftarkan selama 2 minggu dan pendaftaran akan    hanya dijalankan jika murid mempunyai kehadiran yang baik sepanjang 2             minggu di sekolah mahu pun di dalam kelas. Puan Nurhaiza memaklumkan             tindakan ini telah dijalankan.

3.7     Perkara (4.5 pada minit 4.5.2) pada muka surat 7 : Pengetua mencadangkan agar rumah orang –orang tua tersebut dijadikan rumah angkat pihak sekolah supaya bantuan sepanjang tahun dalam bentuk khidmat masyarakat boleh dilakukan melibatkan lebih ramai murid: Puan Rozinani memaklumkan bahawa Rumah Jagaan Nor Aini, Kajang akan dijadikan rumah angkat pihak sekolah dan penggal kedua persekolahan lawatan akan dirangka.
3.8    Perkara (4.5 pada minit 4.5.3) pada muka surat 7. En Rahimi menyarankan agar khidmat masyarakat dijalankan secara kerjasama dengan NGO. Pn Rozinani Awang memaklumkan bahawa program akan dijalankan bersama MyPrihatin.
3.9     Perkara (4.6 pada minit 4.6.2) pada muka surat 7: Pengetua meminta agar ibu bapa dijemput untuk semua program sekolah seperti gotong royong, merentas desa, perkhemahan dan dimasukkan sebagai AJK Kerja bersama- sama dengan guru. Puan Rozinani Awang memaklumkan bahawa ibu bapa telah dijemput untuk semua program sekolah tersebut.
                                                                                   
                                                                                                                        Tindakan: Makluman

                                                                                                                          
4.         PELAPORAN
4.1 Projek Zoom In Meningkatkan Kehadiran Murid
     4.1.1     KPI sekolah 90% kehadiran murid ke sekolah tercapai cuma pada bulan                       April 2016 kehadiran murid 89.7% sahaja tetapi purata keseluruhan                               kehadiran murid ialah 91%                
                                                                                                      Tindakan : Makluman
     4.1.2     Kelas tingkatan 5 yang mempunyai kehadiran terbaik akan diberikan                             insentif yang kerap seperti lawatan ke kolej. Kelas 5 Al Farabi dan 5                               Alpha antara kelas yang kerap mendapat jemputan lawatan kerana                               kehadiran murid terbaik 90% ke atas setiap bulan.
                                                                                          Tindakan: Makluman
     4.1.3     Mengadakan anugerah murid kehadiran penuh sebanyak dua kali iaitu                          penggal pertama dan penggal kedua iaitu sijil penghargaan. Sijil                                    kehadiran penuh bagi murid-murid akan diserahkan pada bulan Jun                                    2016.
                                                                        Tindakan: Puan Nurhaiza Bt Che Mat                        
             4.2      Program Guru Penyayang
                        4.2.1    Aktiviti RAI – Raikan Hari Jadi telah dijalankan sejak Januari dan                                              mendapat sambutan yang baik dalam kalangan murid. Aktiviti ini juga                            memberikan impak dalam meningkatkan Indeks Persepsi Murid untuk                                      Guru Penyayang.
                                                                                                            Tindakan: Makluman

                        4.2.2    Puan Chong memaklumkan bahawa aktiviti sambutan guru di pintu pagar                        tidak dijalankan oleh guru sesi petang. Terdapat buku kawalan untuk                                                 ditandatangan di pondok pengawal oleh guru yang mewakili rumah sukan                           masing – masing.
                                                                                                Tindakan: Puan Rozinani Awang
                                                                                                                       
            4.3       Program SPOT – Sistem Pemantauan Orang Terpilih

                        4.3.1    Seramai 40 orang murid sesi petang di dalam program SPOT sesi 
      dengan 3 orang telah bertukar kad dari merah ke kuning. Seramai 4                                            orang murid SPOT sesi pagi telah bertukar kad ke warna hijau, manakala                                    2 orang telah bertukar kad ke kuning manakala 25 orang masih merah.
                                                                                                                        Tindakan: Makluman

                        4.3.2    Penambahbaikan akan dijalankan pada kad SPOT dengan menambah                                                 ruang untuk setiap masa pembelajaran agar dapat mengesan masa                                       pengajaran yang manakah murid ponteng kelas                                                                                                                                        Tindakan: Puan Nurhaiza Bt Che Mat

                        4.3.3    Murid SPOT akan menyerahkan kad SPOT setiap akhir bulan untuk                                                dipantau dan dinilai bagi menggantikan kad ke warna kuning atau hijau                                           atau mengekalkan kad merah jika terdapat lebih dari 3 kesalahan disiplin                                                 dalam bulan tersebut.
                                                                                                                        Tindakan: Makluman
        4.4                       Projek Inovasi
                        4.4.1   Terdapat sekolah yang telah mengadakan lawatan penandaras ke SMK             Cheras iaitu rombongan guru-guru kaunseling dari PPD Ledang, Johor,             rombongan dari guru-guru kaunseling sekolah menengah Zon Sentul,             WPKL dan rombongan guru kaunseling dari SMK Jalan 3, Bandar Baru             Bangi, Selangor untuk mempelajari mengenai sistem inovasi UBK
                                                                                                                        Tindakan: Makluman
                        4.4.2    UBK akan menyertai pertandingan Kumpulan Inovatif Kreatif mewakili             sekolah yang turut disertai Puan Norliza Borhan selaku penyelaras VLE     Frog, Puan Sharin Hanum selaku guru cemerlang, Puan Nafsah Mohd             Shah selaku setiausaha Hal Ehwal Murid.Pembentangan mengenai             inovasi telah dijalankan kepada guru sewaktu Dialog Prestasi sekolah.
                                                                                                                        Tindakan: Makluman
                        4.4.3    UBK menambahbaik sistem dashboard kaunselor sekolah kepada sistem e-klien untuk dipertandingkan ke pertandingan inovasi Bahagian Psikologi          Kaunseling.
                                                                                                                        Tindakan: Makluman
           
        4.5                       Program Sarana Dan KSIB
             4.5.1               Puan Rozinani memaklumkan bahawa dia tidak dapat key in sukarelawan ibu bapa memandangkan setiap kali log in terdapat masalah teknikal. Puan Rozinani telah menghubungi Encik Ahmad Jamaluddin pegawai meja KSIB dan dimaklumkan memang terdapat masalah teknikal untuk log in SMK Cheras.
                                                                                                                        Tindakan: Makluman
             4.5.2               Pengetua meminta agar lebih banyak buku pelawat diletakkan di kawasan sekolah sama ada di kaunter pejabat, di pondok pengawal, di kantin dan lain –lain tempat untuk mendapatkan nama ibu bapa yang hadir sebagai salah satu dari aktiviti kesukarelawan ibu bapa untuk di key in oleh penyelaras KSIB .
                                                                                                         Tindakan: Pn Rozinani Awang
                                                                       
5.               Hal-Hal Lain

5.1       Pemantauan Program Minda Sihat telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan        Malaysia dan mendapat respon yang positif dan berpuas hati dengan             perlaksanaan program Minda Sihat di sekolah. Antara aktiviti tambahan UBK             ialah menjalankan saringan ketiga kepada murid yang mendapat skor teruk dan      sangat teruk untuk DASS dan menjalankan Gaya Daya Tindak kepada semua             murid tingkatan 4 sekali lagi pada penggal kedua.
                                                                                    Tindakan: Puan Nurhaiza Che Mat

5.3       Murid sesi petang fokus kepada murid yang berbangsa Cina perlu diberikan sesi      pemantapan sahsiah mengenai disiplin murid untuk membentuk sahsiah yang             lebih berdisiplin.                                                                     
                                                                        Tindakan: Pn Rozinani Bt Awang


6.                Penutup
            Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 2.45 petang

Disediakan oleh,                                                                                

(Puan Nurhaiza Bt Che Mat)                                                  
Setiausaha                 Pembukaan lebuhraya Alor Pongsu
3 minit je dari kampung :)

 

Telegram Channel