16 October 2016

e -psikometrik dalam sistem e-KLIEN


Klik link sebelah e-psikometrik dalam e-klien

Aplikasi e-PSIKOMETRIK adalah salah satu aplikasi terdapat dalam sistem e-KLIEN. Dengan penggunaan aplikasi ini, ia dapat memudahkan kerja guru kaunseling dan menjimatkan masa guru kaunseling sebanyak 90%. Ini kerana ia dijalankan secara online di makmal komputer tanpa perlu penggunaan kertas dan terus dapat menganalisis skor. Aplikasi ini dapat menganalisis skor secara automatik, serta menghasilkan skor murid dalam bentuk sijil pelaporan individu dan mengikut kelas.

Partner saya Cikgu Padali  membina 3 sistem untuk kaunseling.
1. Sistem dashboard ekaunselor utk urus pelaporan sesi kaunseling.
2. Sistem eklien utk kegunaan klien buat temujanji dan buat sesi online, utk ibu bapa menjalankan temujanji dan guru merujuk murid
3. Sistem epsikometrik dan eminda sihat utk perlaksanaan psikometrik dan minda sihat secara online

Aplikasi sistem ini adalah berfungsi sebagai pelaksanaan Ujian Psikometrik dan Ujian Saringan Minda Sihat secara online kepada Murid Tingkatan 1, 3, 4 dan 5.
Antara Ujian Psikometrik dan Minda Sihat yang tersedia adalah seperti berikut;
a.  IMK2 (untuk murid tingkatan 1 dan 3),
b.  ITP tingkatan 1, ITP tingkatan 4,
c.  IKP2 (untuk tingkatan 3)
d.  IKK (untuk murid tingkatan 5).
e.  Ujian DASS & Gaya Tindak

Cikgu Padali mengambil upah utk membina epsikometrik dan eminda sihat dengan bayaran RM150 seumur hidup
Untuk maklumat lanjut boleh personal whatsapp  nombor (013-2278916) Cikgu Padali.

Antara kelebihan aplikasi ini;

1. Menjimatkan masa dan tenaga kaunselor. (Tidak perlu reso dan mengedar kertas, tidak perlu lagi mentadbir skor, tidak perlu menganalisis skor, tidak perlu menyemak skor, tidak perlu key in jawapan secara offline, tidak perlu lagi menjalankan analisis individu, analusis mengikut kelas dan tingkatan... SEBAB SEMUA SISTEM MENGANALISA SECARA AUTOMATIK. 

2. Menjimatkan kertas (menjawab secara online dalam makmal komputer mengikut kelas)

3. Penyimpanan data/skor secara database (tidak perlu dicetak, bila perlu sahaja akan dicetak).

4. BILA MURID MENJAWAB UJIAN PSIKOMETRIK DAN KLIK SUBMIT, IBARAT KERJA KAUNSELOR DAH SIAP 90%...

#batikfunwalk
Good morning Kuala Lumpur 

Telegram Channel