18 April 2017

Permohonan PLKN melalui Guru Kaunseling 2017


Permohonan murid untuk sukarela menyertai PLKN bagi murid sekolah adalah melalui guru di sekolah dengan prosedur berikut telah pun dinyatakan oleh pihak JPN. Borang diuruskan oleh guru kaunseling sekolah.  Prosedur berikut dipatuhi untuk kelancaran menguruskan borang PLKN.Lampiran 2
PROSES KERJA PENCALONAN PELATIH PLKN 2.0

Bil

Peringkat

Tanggungjawab

Tindakan

Catatan

1.SEKOLAH

PANDUAN JAWATANKUASA PENCALONAN PELATIH PLKN 2.0
Pengerusi            
Pengetua

Tim. Pengerusi   
 PK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi 
PK Pentadbiran
PKKokurikulum

Penyelaras         
Guru Penyelaras Tingkatan 5

Setiausaha         
Guru Bimbingan dan Kaunseling  
    
Ahli jawatankuasa                      
Guru Tingkatan 5
Guru Data
Guru Akademik                    
Pentadbir
ü  Merancang dan melaksanakan Mesyuarat  Jawatankuasa Pencalonan Pelatih PLKN 2.0
ü  Memastikan sekolah menghantar calon seperti yang diperlukan
Lampiran 2
Guru Penyelaras Tingkatan 5

ü  Merancang dan menyelaraskan perjumpaan murid tingkatan 5

Memasukkan maklumat murid ke dalam google form di alamat url: https://goo.gl/forms/f6ysB3waF3xnNixD2Tarikh akhir 8 Jun 2017
Guru Tingkatan 5
Guru Akademik
Guru Data
(data dari APDM)-jika perlu
ü  Mengedarkan dan mengumpul:
1.      Borang Pencalonan Pelatih PLKN 2.0
2.      Borang Permohonan Kemasukan PLKN 2.0

Memasukkan maklumat murid ke dalam google form di alamat url: https://goo.gl/forms/f6ysB3waF3xnNixD2

Lampiran 4

Lampiran 5

Guru bimbingan dan kaunseling
ü  Memberi taklimat / memaklumkan kepada murid berdasarkan slaid Program My Future PLKN 2.0
ü  Mewujudkan fail dan menyimpan satu salinan Borang Pencalonan Pelatih PLKN    
ü  Menghantar Borang Permohonan Kemasukan PLKN kepada Pegawai Meja di PPD selewat-lewatnya pada 20 Julai 2017
Memasukkan maklumat murid ke dalam google form di alamat url: https://goo.gl/forms/f6ysB3waF3xnNixD2
Rujuk slaid soft copy disertakanLampiran 4

Lampiran  5


2.

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI

ü  Menerima surat  Pemilihan  Pelatih PLKN daripada KPM
ü  Memanjangkan surat makluman ke PPD/sekolah
ü  Membuat penyelarasan jumlah penyertaan murid sekolah berdasarkan jumlah yang diperlukan oleh JLKN.
ü  JPN mengumpulkan Borang Permohonan Kemasukan PLKN dari semua PPD dan menghantar ke KPM pada SELEWAT-LEWATNYA 4 Ogos 2017
JPN memastikan sekolah yang disenaraikan mengisi dan menghantar data maklumat murid yang diperlukan di alamat url https://goo.gl/forms/f6ysB3waF3xnNixD2
Tarikh akhir 8 Jun 2017

Lampiran  5

Tertakluk kepada perubahan makluman

 3.

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH (PPD)

ü  Menerima surat Pemilihan Pelatih PLKN daripada JPN
ü  Memanjangkan surat makluman ke sekolah- sekolah mengikut penyelarasan jumlah penyertaan murid  yang dibuat oleh JPN


ü  PPD mengumpulkan Borang Permohonan Kemasukan PLKN dan menghantar ke JPN SELEWAT-LEWATNYA pada 28 Julai 2017
PPD memastikan sekolah yang disenaraikan mengisi dan menghantar data maklumat murid yang diperlukan di alamat url : https://goo.gl/forms/f6ysB3waF3xnNixD2
Tarikh akhir 8 Jun 2017
Lampiran  5


Lampiran  3

PANDUAN AM PENCALONAN PELATIH PLKN 2.0 SIRI 15/20181.      Permohonan pelatih adalah secara sukarela melalui sekolah. Jika guru mencalonkan mestilah mendapat  
               kebenaran murid dan ibu bapa.
2.      PLKN 2.0 terbuka kepada murid Tingkatan 5 bagi tahun 2017 dan berminat untuk ke fasa 2 iaitu menyambung pendidikan  dalam bidang kemahiran yang ditawarkan berdasarkan keputusan SPM yang sesuai.
3.      Calon mestilah  Warganegara Malaysia, sihat tubuh badan/fizikal dan tidak berpenyakit kronik.
4.      Pencalonan mengikut pecahan kaum dan jantina yang bersesuaian bilangan sekolah di  setiap negeri dan komposisi kaum di sekolah-sekolah.
5.      Permohonan pelatih  adalah bagi kelahiran tahun 2000 dan terbuka kepada pelajar lepasan sekolah yang berminat tahun bagi kelahiran 1998 dan 1999  boleh memohon melalui web : www.khidmatnegara.gov.my   
6.      Data pencalonan pelajar perlu disikan melalui google form di alamat url:   https://goo.gl/forms/f6ysB3waF3xnNixD2 sebelum atau pada 8 Jun  2017
7.      Proses pemilihan akan memberikan keutamaan kepada CALON SUKARELA dan BERMINAT KE FASA 2, walaubagaimanapun proses penempatan adalah tertakluk kepada keputusan JLKN bergantung kepada jumlah pemilihan bagi tahun tersebut.
8.      Calon pelatih akan ditempatkan di dalam kem di negeri pelatih melainkan kem-kem di dalam negeri pelatih tidak dapat menampung calon pelatih.
Keputusan untuk menjalani PLKN Siri 15/2018 akan dikeluarkan melalui Notis Pemberitahuan Pelatih ke alamat sekolah untuk diagihkan kepada pelatih sebelum cuti persekolahan akhir tahun.
9.      Pegawai Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) yang boleh di hubungi adalah seperti berikut :-

a)      Puan Rohayati binti Sulong
Telefon : 03-40274216
Email         : rohayati@khidmatnegara.gov.my

b)      Puan Suhaila binti Siman
Telefon : 03-4027 4209

c)      Puan Nordayana binti M. Robin
Telefon : 03-40274131

                                                                                                                                                                 Lampiran  4
                                                                                                                                                   SALINAN SEKOLAH SAHAJA
 BORANG PENCALONAN PELATIH PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA 2.0 (PLKN 2.0)

ISIKAN MAKLUMAT PEMOHON DAN TANDAKAN  (        ) PADA RUANG YANG DISEDIAKAN


NAMA MENGIKUT KAD PENGENALAN   : _____________________________________________________

NOMBOR KAD PENGENALAN                     : _______________________________

JANTINA
LELAKI

PEREMPUAN


BANGSA
MELAYU

CINA

INDIA

BUMIPUTRA

LAIN-LAIN

AGAMA
ISLAM

BUDHA

HINDU

KRISTIAN

LAIN-LAIN


KOD SEKOLAH                                                   : __________________

NAMA SEKOLAH                                               : ___________________________________________________________________________

ALAMAT SEKOLAH                                           : ___________________________________________________________________________
                                       
                                                                                 ________________________________________________

POSKOD                                                               :_____________  BANDAR: __________________ NEGERI : ____________________________

JENIS SEKOLAH
SMK

SMJK

SMKA

SMA

SAM

SABK

NO. TELEFON SEKOLAH


NO. FAKS SEKOLAH

ALAMAT EMEL SEKOLAH


ALAMAT RUMAH                                             : ___________________________________________________________________________

                                                                              ________________________________________________

POSKOD                                                               : ________________  BANDAR : _________________  NEGERI : _____________________                       
NO TELEFON PELATIH                                     : _____________________________

NAMA PENJAGA                                              : ___________________________________________________

HUBUNGAN DENGAN PENJAGA               : _____________________________

NO TELEFON PENJAGA                                  : _____________________________


JENIS PENCALONAN
SUKARELA

PENCALONAN GURU

ALIRAN KELAS
SAINS

KEMANUSIAAN


 
 
 
 
 
 
 
 


 
SALINAN JLKN
Lampiran  5
BORANG PERMOHONAN KEMASUKAN PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA 2.0 (PLKN 2.0)

ISIKAN MAKLUMAT PEMOHON DAN TANDAKAN  (        ) PADA RUANG YANG DISEDIAKAN

1.       Nama Penuh                                  :  ___________________________________________________________

2.       No. Kad Pengenalan                   :  _____________________________________         
                              
3.       Jantina
Lelaki

Perempuan


4.       Bangsa
Melayu

Cina

India

Bumiputra

Lain-Lain

5.        Agama
Islam

Budha

Hindu

Kristian

Lain-Lain

6.       Taraf Perkahwinan
Bujang

Berkahwin


7.  Alamat Surat Menyurat               :  ___________________________________________________________________________
                                                                       ________________________________________________
Poskod ________________     Bandar _________________    Negeri ___________________
8.       Nama Ibu bapa/Penjaga           : __________________________________________________________________________
9.       Hubungan dengan Penjaga     : _________________________________ (jika selain dari ibu bapa)
10.    Pekerjaan Ibu Bapa/Penjaga  : _________________________________
11.    No. Telefon Ibu Bapa/Penjaga: ________________________________
12.    No.Telefon Pemohon                :  ________________________________
13.    Alamat emel                                  :  ________________________________


14.    Alahan (Allergic)
Ya

Tidak

Jika ya, sila nyatakan :
15.    Menu makanan khusus         (Vegeterian/dll)
Ya

Tidak

Jika ya, sila nyatakan :
16.    Adakah anda masalah kesihatan
Ya

Tidak

Jika ya, sila nyatakan :
17.    Berminat ke fasa 2
Ya

Tidak
                                                                                                                                                                         
SAYA MENGAKU BAHAWA SEGALA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI ATAS SEMUANYA ADALAH BENAR :
Tandatangan Pemohon : ______________________                               Tarikh : ______________________
Nama Pemohon             :  ________________________________________________________________                                                                                                                                                                    
SAYA IBUBAPA / PENJAGA DENGAN INI MENGESAHKAN BAHAWA SEMUA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI ATAS ADALAH BENAR. SAYA TIADA HALANGAN UNTUK MEMBENARKAN ANAK SAYA MENJALANI PLKN. PIHAK JLKN TIDAK AKAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN JIKA TERDAPAT SEBARANG KESULITAN YANG TIMBUL AKIBAT MAKLUMAT YANG TIDAK BENAR.
Tandatangan Ibubapa / Penjaga                : ___________________________
Nama Penuh Ibubapa / Penjaga                : _________________________________________________
Tarikh                                                                    : ____________________________


RUANGAN INI HENDAKLAH DIISI OLEH PIHAK SEKOLAH
* Borang yang telah dilengkapkan dan ditandatangani pemohon hendaklah dikembalikan semula kepada pihak sekolah.
* Kelulusan penyertaan tertakluk kepada keputusan JLKN dan akan dimaklumkan melalui Notis Pemberitahuan Pelatih.       
 
 Cap Sekolah :
           


………………………………………
 Cap Alamat Sekolah :
                             
                                              
                                  ……………………………………….
                                                                                                                                                Permohonan sukarela melalui sekolah
                   Pencalonan guru/Guru Bimbingan & Kaunseling


             Pencalonan guru / guru bimbingan & kaunseling
Sila ( √ ) bagi ruang yang berkenaan
                                                                                                                                                                                                           


Batuk ..batuk ..batuk
Time to rest...but can't
Semoga sakit meringan dosa

 

Telegram Channel