10 May 2017

Kertas Kerja Bengkel Peningkatan Akademik Sejarah, Pend Islam Dan MoralOrait cuti sekolah pertengahan tahun tidak lama lagi dan sekali lagi kertas kerja diperlukan untuk permohonan kewangan bagi bengkel akademik 2. jangan rasa terganggu ye kawan -kawan kaunselor dari sekolah lain, sebab memang bengkel peningkatan akademik sudah bukan di bawah skop bidang tugas kita sebagai penyelaras, saya hanya tolong buat kertas kerja  sahaja berdasarkan mesyuarat peningkatan akademik isnin lepas:)

KERTAS KERJA BENGKEL PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK
FASA 2
(SEJARAH PT3 Dan SPM /PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL SPM)


1.0     PENGENALAN
Bengkel Peningkatan Akademik adalah aktiviti wajib yang dijalankan untuk kelas peperiksaan secara intensif setiap kali cuti sekolah agar dapat meningkatkan lagi kemahiran murid terhadap sesuatu topik yang perlu dikuasai oleh murid. Bengkel ini akan dijalankan sepanjang tahun dan bergilir mengikut mata pelajaran yang telah ditentukan. Bengkel ini mendapat kerjasama penuh oleh PIBG atau Yayasan Pendidikan Cheras untuk membantu menampung kos perbelanjaan bagi perlaksanaan bengkel cuti sekolah ini. Antara kerjasama yang diperlukan ialah menampung kos makanan memandangkan bengkel yang dijalankan pada hari Sabtu dan perlukan tempahan makanan untuk murid –murid ini sewaktu rehat dan kos upah bagi guru-guru selaku fasilitator untuk mengurus dan melaksanakan bengkel peningkatan akademik sewaktu cuti sekolah. Diharapkan agar bengkel yang dijalankan dapat membantu murid meningkatkan kemahiran dalam sesuatu topik yang diajar dan memanfaatkan sepenuhnya bengkel ini.

2.0     OBJEKTIF
1) Agar dapat meningkatkan kefahaman murid mengenai teknik menjawab soalan dalam subjek yang terpilih
2)  Agar dapat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih bertumpukan kepada topik tertentu

3.0     TARIKH: 13 Mei 20174,.0    AHLI JAWATANKUASA
Pengerusi     : Puan Kamariah Bt Abu
Timbalan Pengerusi : Cik Lee Swee Ching
Setiausaha : Puan Adila Bt Dato’ Muhamad
AJK              : Puan Narinder Kaur a/p Peara Singh
                      Puan Nor Ashikin Ho Bt Abdullah
                      Puan Jasmail Singh a/p Mewa Singh
                      Puan Noor Alamiyah Bt Zakaria
                      En Mohd Hasbi Bin Ramli
                      Pn Thahabian Bt Ab.Rahman
                      Pn Rodiyah Bt Mohamad
                      Encik Chan Yoong Keong
                     
                  

5. TENTATIF PROGRAM
PT3 Sejarah
Masa
Kumpulan
Tempat

7.30 – 9.30 pagi
3G
3J, 3L, 3 M
Kelas


9.30 -10.00 pagi


10.30 – 12.30 t/h
3A, 3B, 3 imtiyaz
3 Gml, 3 Sape,
Kelas

Tingkatan 5
Masa
Kumpulan
Tempat
Subjek
8.30 – 10.00 pagi
Semua murid Islam
Dewan
Pendidikan Islam

7.30 -10.00 pagi

Semua murid Moral

Pusat Sumber

Panitia Moral
10.00 -10.30 pagi


10.30 – 12.30 t/h
5Alpha / 5Beta /
5 Gamma
5 Al Farabi
5 Alkhawarizmi
5 Al Biruni
5 Al khindi
5 Ar Razi
5 Ibnu Sina
5 Ibnu Rusyd
Dewan
Sejarah

6.0     ANGGARAN KEWANGAN
Sumber Kewangan :
PCG Agama Islam                                          =        RM    250
Yayasan Pendidikan Cheras                            =        RM 1,920     
Jumlah                                                           =        RM 2,060               

Perbelanjaan :
Makanan murid : RM 4 x 300 orang                           =        RM 1,200
Fasilitator Sejarah PT3  : RM 20 x  3.5 jam x  5 orang           =        RM    350
Fasilitator Moral SPM: RM 20 x 2.5 jam x 2 orang       =        RM    100
Fasilitator Sejarah SPM : RM 20 x 2 x 4 orang            =        RM    160
Penceramah Agama Islam                                         =        RM    200
Modul Pendidikan Islam                                             =        RM      50
Jumlah                                                                     =        RM 2,060

7.0     PENUTUP
Diharapkan agar program ini berjalan dengan lancar dan mencapai objektif yang diperlukan

Disediakan oleh,                                                                            Diluluskan oleh,


(Nurhaiza Bt Che Mat)                                                                   ( Kamariah Bt Abu)
Guru Kaunseling                                                                           Pengetua


 Happy public holiday
Take a break  

Telegram Channel