5 February 2018

Jadual Perlaksanaan Pentaksiran Psikometrik 2018

Berdasarkan surat siaran pelaksanaan pentaksiran psikometrik untuk sekolah rendah dan menengah tahun 2018 bertarikh 29 januari 2018 dengan nombor rujukan KPM 600-14/1/60 JLD 7 (76).
Namapaknya takwim UBK tahun 2018 kena rombak memandangkan inventori psikometrik tahun ini dipercepatkan hampir semua pentadbiran ujian psikometrik. Paling ketara IKK Ting 5 dan ITP Ting 4 yang dipercepatkan berbulan bulan ke hadapan berbanding tarikh biasa. Saya share di sini untuk rujukan 

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 1 TAHUN 2018
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen  Inventori Minat Kerjaya dan Inventori Tret Personaliti

IMK dan ITP menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 1 Tahun 2018
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)
ITP – Inventori Tret Personaliti (150 item)
Menyedia dan merekod skor ujian
Mulai 12 Februari 2018
 hingga
13 April 2018
Borang jawapan disimpan oleh GBK
3
Pentafsiran Skor

Memasukkan skor ITP dan IMK kedalam SePKM secara dalam talian
Mulai 16 April 2018 hingga
18 Mei 2018
Masukkan data skor ke dalam sistem atas talian

Website:
http://epkm.moe.gov.my
4
Analisa Data Dan Intervensi
GBK membuat analisa data dan membentangkan dokumen dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Tindakan susulan
GBK menjalankan intervensi IMK dan ITP kepada murid tingkatan 1 2018 mengikut keperluan
Mulai 21 Mei 2018 hingga 31 Oktober 2018
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
5
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan/tandatangan daripada pengetua
Mulai 1 hingga 23 November 2018Jika ada keperluan murid, ibu bapa dan pihak berkepentingan berkaitan dengan skor IMK dan ITP boleh merujuk kepada Guru Bimbingan & Kaunseling Sepenuh Masa

Muat turun data dari SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy@hardcopy
6

Penyimpanan fail
Mencetak:
a) GBK menyimpan rekod untuk tujuan sebagai panduan dan rujukan semasa membuat intervensi


November – Disember 2018
Pengumpulan data peringkat kebangsaan dan kemaskini data APDM 2019


JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 3 TAHUN 2018
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Tingkatan 3
GBK memuat turun instrumen IKP Kertas 1 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid

IMK dan IKP Kertas 2 menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Pentaksiran Psikometrik kepada semua murid Tingkatan 3 Tahun 2018
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)
Murid mengira skor masing – masing dengan bimbingan GBK


IKP – Inventori Kecerdasan Pelbagai
          Kertas 1 – Kecekapan (70 item)
          Kertas 2 – Persepsi (130 item)
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor
Mulai 2 Mei
 hingga
31 Mei 2018
Mulai 2 hingga 31 Julai 2018
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Pentafsiran Skor

GBK mentafsir skor dan memasukkan data ke dalam SePKM
IMK – Inventori Minat Kerjaya (180 item)

IKP – Inventori Kecerdasan Pelbagai
Mulai 4 Jun 2018
 hingga
13 Julai 2018


Mulai 1 hingga 30 Ogos 2018
Memasukkan data dalam sistem online


Website:
http://epkm.moe.gov.my
4
Analisa Data Dan Intervensi
GBK membuat analisa data dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah
IMK- Inventori Minat Kerjaya

IKP- Inventori Kecerdasan Pelbagai


Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid

Mulai 16 Julai 2018  hingga 31 Oktober 2018


Mulai 3 Sept 2018 hingga 31 Oktober 2018
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik, menentukan aliran ke tingkatan 4,  dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
5
Pelaporan

a) GBK mencetak pelaporan Pentaksiran Psikometrik
b) Tanda tangan GBK dan pentadbir
c) Edarkan kepada setiap murid Ting 3


Mulai 1 hingga 23 November 2018

Pelaporan diserahkan bersama-sama dengan keputusan PT3 dan pelaporan PBS yang lain
6
Penyimpanan fail
a. GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi

Setelah proses 1 hingga 5 selesai dijalankan
Muat turun data SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy @hardcopy
7

November - Disember
Pengumpulan data peringkat kebangsaan dan kemaskini data APDM 2019

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 4 TAHUN 2018
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Inventori Tret Personaliti (ITP)
GBK memuat turun ITP untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid


ITP menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan SkorPelaksanaan ITP Ting 4 kepada semua murid Tingkatan 4


Mulai 1 Mac 2018  hingga
6 April  2018
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan memasukkan data ke dalam SePKM
Mulai 9 April 2018 hingga
4 Mei 2018
Memasukkan data di dalam sistem atas talian

http://epkm.moe.gov.my
5
Analisa Data Dan Intervensi
GBK membuat analisa data dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Tindakan Susulan

GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid


7 Mei 2018 hingga 31 Oktober 2018
Dapatan analisa boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik,  dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid
6
Penyimpanan fail
a. GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi


Setelah proses 1 hingga 5 selesai dijalankan
Muat turun data SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy @hardcopy
7

November - Disember
Pengumpulan data peringkat kebangsaan dan kemaskini data APDM 2019

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK TINGKATAN 5 TAHUN 2018
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Inventori Kematangan Kerjaya (IKK)
GBK memuat turun IKK untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid

IKK menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Inventori Kematangan Kerjaya kepada semua murid Tingkatan 5


Mulai 2 hingga
30 April 2018
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
Murid mengira skor masing – masing dengan bimbingan GBK


4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan memasukkan data ke dalam tapak pelaporan secara offline
Mulai 2 hingga 31 Mei  2018
Memasukkan data secara offline menggunakan tapak pelaporan yang disediakan oleh KPM. Muat turun
Website:

Analisis data Dan Intervensi
GBK membuat analisis data dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/ mesyuarat PBS sekolah

Tindakan Susulan
GBK menjalankan intervensi mengikut keperluan murid

4 Jun 2018 hingga 31 Oktober 2018
Dapatan analisis boleh digunakan dalam membantu murid meningkatkan tahap pengetahuan kerjaya dan membuat perancangan aktiviti dan program yang bersesuaian dengan murid


5

Pelaporan
a) GBK mencetak pelaporan pentaksiran psikometrik
b) Tandatangan GBK dan pentadbir


Mulai 1 hingga 23 November 2018
Pelaporan diserahkan bersama keputusan SPM dan pelaporan PBS yang lain

PPD menganalisis data IKK dan menghantar kepada JPN
6
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan rekod untuk rujukan dan panduan semasa membuat intervensi

Setelah proses kerja 1 hingga 5 selesai dijalankan


November - Disember
Pengumpulan data peringkat kebangsaanJADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UJIAN APTITUD AM TAHUN 3 2018
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Ujian Aptitud Am tahun 3
GBK memuat turun instrumen Ujian Aptitud Tahun 3 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
Mulai 25 hingga 30 Jun 2018

Muat turun dari

2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Ujian Aptitud Am Tahun 3 kepada semua murid Tahun 3


Mulai 2  hingga
31 Julai 2018
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor
Skrip jawapan diserahkan kepada GBk
4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan menyediakan profil individu dan profil kelas
Mulai 1 hingga
30 Ogos 2018
Memasukkan data skor dalam sistem atas talian

5
Analisis Data Dan Intervensi
GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/mesyuarat PBS sekolah


Tindakan susulan
GBK melaksanakan intervensi mengikut keperluan
Mulai 3 September hingga 31 Oktober 2018
Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap penguasaan akademik
6
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan / tandatangan daripada Guru Besar
·        Profil Individu
·        Profil Kelas
1 – 23 November 20181 – 23 November 2018
Menggunakan sistem dan format yang telah disediakan


7
Pelaporan
GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan
a) Profil individu diserahkan kepada murid/ ibu bapa
b) Profil kelas diserahkan kepada pentadbir / guru panitia/ guru mata pelajaran
8
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan Profil Individu dan Profil Kelas di dalam fail di bilik bimbingan dan kaunseling

Setelah proses 1 hingga 7 selesai dijalankan
Muat turun data SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy @hardcopy
9

November - Disember
Pengumpulan data peringkat kebangsaan dan kemaskini data APDM 2019
JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK UJIAN APTITUD AM TAHUN 6 2018
BIL
TINDAKAN

TARIKH
CATATAN
1
Penyediaan Instrumen Ujian Aptitud Am tahun 6
GBK memuat turun instrumen Ujian Aptitud Tahun 6 untuk diperbanyakkan mengikut jumlah murid
(sekiranya perlu)
Mulai 26 hingga 30 Mac 2018


IkeP menggunakan instrumen sedia ada
2
Pentadbiran Ujian Dan Pengiraan Skor

Pelaksanaan Ujian Aptitud Am  kepada semua murid Tahun 6


Mulai 2 – 30 April 2018
Rujuk surat siaran
Calon berkeperluan khas diberikan masa tambahan 30 peratus daripada waktu yang diperuntukkan bagi calon biasa
3
GBK melaksanakan pemeriksaan skrip jawapan dan memberi skor

4
Pentafsiran Skor

GBK mentaksir skor  dan menyediakan profil individu dan kelas
Mulai 2 hingga
31 Mei  2018
Memasukkan data skor dalam sistem atas talian
https://epkm.moe.gov.my

5

Analisis Data Dan Intervensi
GBK membuat analisis dan membentangkan dapatan dalam mesyuarat guru/mesyuarat PBS sekolah

Tindakan Susulan
GBK melaksanakan intervensi mengikut keperluan
Mulai 4 Jun 2018 hingga 31 Oktober 2018
Dapatan analisis boleh digunakan oleh guru mata pelajaran dalam membantu murid meningkatkan tahap akademik
6
Pengesahan Pihak Pentadbir
GBK mendapatkan pengesahan / tandatangan daripada Guru Besar
·        Profil Individu
·        Profil Kelas
1  hingga 23 Nov 2018
Menggunakan sistem dan format yang telah disediakan
7
Pelaporan
GBK mengeluarkan pelaporan untuk pihak yang berkepentingan
a) Profil individu diserahkan kepada murid/ ibu bapa

Pelaporan
Pelaporan diserahkan bersama pelaporan komponen  PBS yang lain semasa pengumuman UPSR
8
Penyimpanan fail

a) GBK menyimpan Profil Individu dan Profil Kelas di dalam fail di bilik bimbingan dan kaunseling

Setelah proses 1 hingga 7 selesai dijalankan
Muat turun data SePKM untuk simpanan dan rujukan secara softcopy @hardcopy
9

November - Disember
Pengumpulan data peringkat kebangsaan dan kemaskini data APDM 2019
 Terima kasih yang disayangi puan pengetua
Hadiah songket untuk kami..guru-guru kaunselingnya :)

6 comments

Assalamualaikum. Saya ingin tahu apa itu Verbal Linguistic & cara pemarkahan dibuat. Jika skor yang diberi adalah 10%, apakah maksudnya? (Markah untuk subjek2 yang lain adalah antara 70-100%).

Terima kasih

Verbal Linguistik bermaksud kemampuan pada makna dan susunan kata, menggunakan kata secara efektif samaada oral mahupun tertulis ia membawa maksud mampu membaca dan memahami apa yang dibaca. Jika anda mendapat 10% bermaksud kemampuan yang rendah.

pemarkahan diambil dari kertas 1 aneka soalan IKP mengenai BM dan BI

HI , NAK TANYA , MACAM MANA NAK BUAT ANALISIS DATA DAN INTERVENSI ?

Intervensi anda boleh merujuk ke dalam blog saya bertajuk intervensi psikometrik. Bagaimana kami menjalankan psikometrik dalam bimbingan kelas dan untuk kelompok tingkatan. Analisa data pula kami menggunakan e-psikometrik yang mana ia merupkan soalan inventori dalam talian dan analisa data secara automatik bagi kelas dan setiap murid.

Analisa data melalui epsikometrik dimana inventori kami melalui soalan online dan data terus dijana secara automatik untuk analaisa individu atau analisa berdasarkan kelas.

Intervensi dijalankan mengikut tingkatan . Boleh rujuk bagaimana kami menjalankan intervensi pada post di blog saya

Salam Sejahtera,

saya nak tanya berkaitan asas penilaian verbal linguistik. Adakah penilaian dibuat berdasarkan respon murid dalam kelas atau ujian lisan? Anak saya hanya mendapat 20%. Bagi saya, penilaian tersebut membayangkan anak saya separuh bisu.

 

Telegram Channel