26 April 2019

Kem Badan Beruniform SMK Cheras 2019


Kem badan beruniform yang dijalankan pada hari Jumaat dan Sabtu 26 hingga 27 April 2019. Aktiviti ice breaking dan team building diserahkan kepada Unit Bimbingan Dan Kaunseling. Seramai 75 peserta dari 9 badan beruniform sekolah terlibat dengan kem ini. 

Saya telah melantik 7 PRS Tingkatan 5 untuk bertindak selaku fasilitator bagi mengendalikan slot ini supaya dapat mengasah kemahiran kepimpinan mereka dalam memimpin kumpulan besar. 

Terima kasih atas komitmen anda!


Lost my voice
A sign for me..
Rest  

Telegram Channel