26 December 2019

Merancang Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Unit Kaunseling SekolahFormat di bawah digunakan untuk menyediakan anggaran perbelanjaan dan ditampal dibuku rekod. PCG Kaunseling berdasarkan formula dari pekeliling kewangan boleh rujuk dibawah sekali. Dan pecahan dari sumber PCG Kaunseling, PIBG, KOkurikulum, Koperasi, PCG Moral, PCG Sivik dan SUWA perlu dimasukkan dalam fail induk UBK dan fail kewangan. 

Anggaran ini perlu dirangka berdasarkan takwim UBK anda.

Semua unjuran anggaran perbelanjaan ini diserahkan kepada kerani kewangan, setiausaha PIBG untuk unjuran menggunakan kewangan PIBG, koperasi sekolah. Dengan ini setiap kali merangka kertas kerja kita sudah tahu dari sumber mana untuk menggunakan kewangan. Andaikata tidak mencukupi, kita sudah boleh plan dari awal tajaan untuk membantu kita.

ANGGARAN PERBELANJAAN
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK CHERAS, KUALA LUMPUR

BIL
SUMBER KEWANGAN
JUMLAH
(RM)
BIL
ANGGARAN PERBELANJAAN
JUMLAH
(RM)
1
PCG KAUNSELING
RM 5,367
1
BENGKEL KOKURIKULUM
RM 600
2
PIBG
RM 5,000
2
BENGKEL KETUA TING
RM 200
3
KOKURIKULUM
RM 2,000
3
PENETAPAN MATLAMAT
RM 1,000
4
KOPERASI
RM 2,000
4
RIMUP TAHUN BARU CINA
RM 500
5
PCG MORAL
RM     500
5
KEM SAHSIAH IMTIYAZ
RM 1,500
6
PCG SIVIK
RM     500
6
KEMPEN INTEGRITI
RM 300
7
SUWA
   RM 4. 000
7
PAMERAN HEM
RM 500
8
KEM KEPIMPINAN PEMIMPIN
RM 2,800
9
KEMPEN BAIK HATI
RM 300
10
MINGGU KERJAYA
RM 200
11
KURSUS PRS
RM 500
12
BENGKEL MINDA SIHAT
RM 30013
INTERVENSI SPOT
RM 50014
RIMUP HARI RAYA
RM 3,00015
LAWATAN PENANDAARAS
RM 70016
MAJLIS PELANTIKAN PRS
RM 500
17
MOTIVASI
RM 1,000
18
LAWATAN KERJAYA
RM 100
19
HALATUJU SELEPAS SPM
RM 500
20
DASAR WARGA EMAS
RM 500
21
RIMUP DEEPAVALI
RM 300
22
GANJARAN KEHADIRAN
RM 1,500
23
PROJEK RAI HARI LAHIR
RM 1,050
24
PERTANDINGAN KERJAYA MURID
RM 500
25
PERTANDINGAN INOVASI
RM 617
RM 19,367
JUMLAH
RM19,367
SMK CHERAS
ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) TAHUN 2020
MATA PELAJARAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ANGGARAN PERUNTUKAN PCG : RM 5,367
BIL
PERKARA
ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)
CATATAN
1
RIMUP TAHUN BARU CINA
RM 300

BENGKEL KETUA TING
RM  200


KEMPEN INTEGRITI
RM 100

2
KEMPEN BAIK HATI
RM 300
3
MINGGU KERJAYA
RM 200
4
KURSUS PRS
RM 500

RIMUP RAYA
RM 100

5
BENGKEL MINDA SIHAT
RM 300
6
INTERVENSI SPOT
RM 500
7
LAWATAN PENANDAARAS
RM 700
8
KEM KEPIMPINAN
RM 550
9
MAJLIS PELANTIKAN PRS
RM 500
10
PERTANDINGAN KERJAYA MURID
RM 500
11
PERTANDINGAN INOVASI
RM 617
JUMLAH
RM 5,367


SMK CHERAS
ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) TAHUN 2020
MATA PELAJARAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ANGGARAN PERUNTUKAN SUWA : RM 4,000
BIL
PERKARA
ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)
CATATAN
1
KEM KEPIMPINAN
RM 1,500
2
RIMUP HARI RAYA
RM 1,500
3
KEM SAHSIAH
RM    500
4
MINGGU HEM
              RM  500

JUMLAH
RM 4,000


SMK CHERAS
ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) TAHUN 2020
MATA PELAJARAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ANGGARAN PERUNTUKAN KOPERASI SEKOLAH : RM 2,000
BIL
PERKARA
ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)
CATATAN
1
PROJEK RAI HARI LAHIR
 RM 1,050
2
KEM KEPIMPINAN
              RM    250
3
KEM SAHSIAH
 RM    500
4
KEMPEN INTEGRITI
RM     200

JUMLAH
RM 2,000
ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) TAHUN 2020
MATA PELAJARAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ANGGARAN PERUNTUKAN PIBG: RM 5,000
BIL
PERKARA
ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)
CATATAN
1
PENETAPAN MATLAMAT
RM 1,000
2
KEM KEPIMPINAN PEMIMPIN
RM    500
3
MOTIVASI
RM 1,000
4
GANJARAN KEHADIRAN
RM 1,500
5
HALATUJU SELEPAS SPM
RM    500

6
RIMUP HARI RAYA
RM   500

JUMLAH
RM 5,000

ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) TAHUN 2020
MATA PELAJARAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ANGGARAN PERUNTUKAN SIVIK : RM 500
BIL
PERKARA
ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)
CATATAN
1
PROGRAM DWEN
RM 500

JUMLAH
RM 500
ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) TAHUN 2020
MATA PELAJARAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ANGGARAN PERUNTUKAN MORAL : RM 500
BIL
PERKARA
ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)
CATATAN
1
RIMUP DEEPAVALI
RM 300
2
RIMUP TAHUN BARU CINA
RM 200


JUMLAH
RM 500ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) TAHUN 2020
MATA PELAJARAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ANGGARAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM : RM 2,000
BIL
PERKARA
ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)
CATATAN
1
BENGKEL KOKURIKULUM
RM 600
2
KEM PERSATUAN BAHASA ARAB
RM 500
3
RIMUP HARI RAYA
RM 900
JUMLAH
RM 2,000
Disediakan oleh,

(PUAN NURHAIZA BT CHE MAT)
KETUA KAUNSELOR
SMK CHERAS KUALA LUMPUR


  
PETIKAN
SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL 8/2012

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH
BERDASARKAN PER KAPITA DAN ENROLMEN MURID

JADUAL 1: MAKSUD BELANJA BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG)
BIL
JENIS PCG
MAKSUD PERBELANJAAN
C2
BANTUAN PER KAPITA BUKAN MATA PELAJARAN


BIMBINGAN DAN KAUNSELING
i) Pembelian inventori dan barang habis guna bagi tujuan aktiviti bimbingan dan kaunseling
ii) Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan aktiviti bimbingan dan kaunseling
iii) Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan
iv) Penyelenggaraan dan pembaikan inventori dan harta modal yang digunakan untuk tujuan aktiviti bimbingan dan kaunseling
v) Bayaran perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa
vi) Perolehan harta modal dibenarkan tetapi hendaklah dibincangkan dan dipersetujui oleh Ketua Bidang  atau Ketua Panitia dan diluluskan oleh Pengurus Sekolah. Pembelian hendaklah mematuhi peraturan dibawah:
·        Sekolah Rendah : tidak melebihi RM 5,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (tidak termasuk komponen LPBT/LPK sekolah) mana yang lebih rendah
·        Sekolah Menengah: RM10,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah)
·        Sekolah Kurang Murid (Rendah/Menengah) ; tidak melebihi 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran Dan PCG Bukan Mata Pelajaran
·        Perolehan/penggantian alat pendingin udara tidak dibenarkan. Peruntukan bagi tujuan ini hendaklah dipohon daripada Ketua PTJ masing-masing
vii. Bagi perolehan ICT, sekolah hendaklah mematuhi tatacara perolehan ICT yang berkuatkuasa
viii. Perolehan harta modal yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab


KADAR BANTUAN PER KAPITA (PCG)
Jenis Bantuan: Bimbingan & Kaunseling
Bil
Jenis Sekolah
≤ 20 murid
21-50 murid
51-100 murid
101 -150 murid
151-500 murid
501-1000 murid
1001 murid dank e atas
1
Sekolah Rendah
RM500
RM 500
RM500 + RM10 seorang melebihi 50 orang
RM1,000   + RM10 seorang melebihi 100 orang
RM 1,500 + RM3 seorang melebihi 150 orang
RM 2,550 + RM3.50 seorang melebihi 500 orang
RM4,300+   RM3.50 seorang melebihi 1000 orang
2
Sekolah Pendidikan Khas/Program 
Pendidikan Khas Integrasi (Rendah)

RM 12.00 seorang murid setahun

Bil
Jenis Sekolah
100 murid dan ke bawah
101-500 murid
501-1000 murid
1001 murid dan ke atas
1
Sekolah Menengah Harian/Sekolah Berasrama Penuh/ SABK/Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional /Sekolah Seni/Sekolah Sukan Malaysia
RM 600
RM600 + RM5.50 seorang murid melebihi 100 orang
RM2,800 + RM5 seorang melebihi 500 orang
RM5,300 + RM4.50 seorang melebihi 1000 orang
2
Sekolah Menengah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah)
RM 15.00 seorang murid setahunGerhana matahari anulus
Allahuakbar
 

Telegram Channel