12 October 2021

Inovasi Manual Cherasian Digital Kerjaya: Kelab Kerjaya

Menyertai pertandingan e- Seminar Dan Penyelidikan Inovasi Dalam Pendidikan 2021 Peringkat Kebangsaan kategori murid pada 14 - 15 Sept 2021. 

Anak anak Kelab Kerjaya menyediakan 8 jenis aktiviti khusus untuk aktiviti kerjaya. Antaranya teka silang kata interaktif kerjaya, kuiz kerjaya, wordwall, youtube, poster, infografik. Hasilnya aktiviti  digital ini digunakan untuk memggerakkan aktiviti kelab kerjaya dan juga aktiviti program kerjaya di sekolah. 

Manual aktiviti dari murid untuk murid. Impaknya kelab kerjaya dapat menjalankan aktiviti secara dalam talian dan hasil aktiviti ini juga boleh disertai oleh murid murid SMK Cheras. 


 

Telegram Channel