1 June 2022

Kertas Kerja Bengkel Ketua Tingkatan

KERTAS KERJA

BENGKEL KEPIMPINAN KETUA DAN PENOLONG KETUA TINGKATAN

SESI 2022

 

1.0           PENGENALAN 
           

Peranan ketua kelas amat penting di dalam membantu guru-guru dalam pengurusan kelas. Mereka merupakan perantara antara guru-guru dan rakan-rakan sekelas. Perkara utama yang menjadi kriteria untuk dilantik menjadi ketua kelas berdasarkan kepada penampilan dan ketrampilan iaitu sikap kebertanggungjawaban yang ada pada murid tersebut. Murid yang berpotensi ini dikenal pasti untuk diberikan latihan khusus membantu guru dalam pengurusan kelas. Ketua tingkatan bertanggungjawab untuk kawalan disiplin rakan-rakan mereka di dalam kelas. Ketua-ketua tingkatan perlu dibekalkan dengan kemahiran komunikasi agar penyampaian komunikasi berkesan dengan murid lain di kelas dan berkeyakinan menyampaikan maklumat kepada orang lain. Selain itu, potensi mereka juga perlu dipupuk agar mempunyai sahsiah yang baik dan terpuji dalam kalangan murid agar dapat dijadikan contoh dan model yang berguna memandangkan mereka adalah diiktiraf sebagai pemimpin sekolah. Justeru itu, bengkel ketua tingkatan perlu dijalankan kepada ketua dan penolong ketua tingkatan agar mereka dapat memupuk jati diri yang baik. Selain itu diharapkan agar bengkel ini dapat mewujudkan kerjasama dan kejelekitan antara ketua dan penolong ketua kelas, agar sepakat sebagai satu pasukan yang bekerjasama dan bertoleransi antara satu dengan yang lain.

2.0      MATLAMAT  
Melahirkan ketua dan penolong tingkatan yang berkemampuan membantu guru dan rakan sekelas agar kelas teratur dan terurus dengan berkesan serta mampu melonjak peningkatan bukan sahaja akademik malah turut memberi impak terhadap  sahsiah dan disiplin.

 

 

 

3.0 TEMPAT, TARIKH DAN MASA

            Tempat : Sanggar


      Tarikh : 1 Jun 2022

 

Masa : 12.00 tengah hari - 3.30 petang

 

 

4.0       SASARAN 
Semua ketua dan penolong kelas SMK SBS

5.0      OBJEKTIF
1. Penampilan dan ketrampilan diri ketua tingkatan dan penolong ketua di

                tahap yang boleh dicontohi.

2. Mengetahui peranan dan tanggungjawab ketua dan penolong ketua kelas dengan lebih jelas untuk bertindak selaku pemimpin yang berkesan


6.0     KPI (Indikator Output Dan Outcome) 

Output

Penglibatan 100% ketua dan penolong ketua tingkatan 2022  mengikuti modul dan aktiviti bengkel ketua dan penolong ketua tingkatan yang telah dirancang dan dapat mengenal pasti isu ketua dan penolong ketua tingkatan.

Outcome

Pengurusan kebersihan dan keceriaan kelas yang lebih baik dan mengurangkan salah laku murid di dalam kelas.

 

 

 

 

7.0       IMPLIKASI KEWANGAN

 

           Makanan:      RM 5 x 80 orang = RM 400

 

 

 

8.0       JAWATANKUASA PENGELOLA

 

Pengerusi                                : Pn Aziah Binti Amir (Pengetua)

Naib Pengerusi 1                    : Pn. Hamimah binti Shamsuddin ( PK HEM )

 

Setiausaha                               : Pn. Nurhaiza bt Che Mat

Naib Setiausaha                      : Puan Gan Fei Ting

 

 

 

 

 

 

8.1       JAWATAN KUASA KERJA

 

 

BIDANG

NAMA GURU

BI            BIDANG TUGAS

Penyelaras

Puan Gan Fei Ting

 

MMenyelaraskan aktiviti untuk bengkel ketua dan penolong ketua tingkatan

AJK Pengacara Majlis

Puan Norfaizah Bt Mohamed

     Bertindak selaku juruacara majlis dan melantik pembaca doa.

AJK Pendaftaran

Puan Gan Fei Ting

 

Menyediakan borang pendaftaran dan memastikan semua peserta menandatangani borang pendaftaran

AJK Makanan

Puan Loh Chin Ying

 

Memastikan makanan disediakan pada masa yang ditetapkan dan mengagihkan makanan pada peserta

AJK Teknikal

Puan Norfaizah Bt Mohamed

Membantu urusan teknikal

 

AJK Penilaian & Dokumentasi

 


 

Puan Nurhaiza Binti Che Mat

 

Menyiapkan analisa penilaian program dan menyiapkan laporan dokumentasi

AJK Ceramah

Puan Nurhaiza Binti Che Mat

Puan Norhawida Azihan Bt Hamzah

Puan Gan Fei Ting

 

Menyediakan bahan untuk slot masing – masing mengendalikan bengkel

 

 

9.0      STRATEGI PERLAKSANAAN

          9.1      URUSETIA

                     Unit Bimbingan Dan Kaunseling

                     Unit Majlis Ketua Dan Penolong Ketua Tingkatan

                                                             

          9.2      JADUAL PERLAKSANAAN

         

1.30  - 1.45 t/hari

Pendaftaran  dan Makan tengah hari

1.45 – 1.50 t/hari

Ucapan Aluan Pengerusi Majlis

Bacaan Doa

1.50 t/h – 2.00  ptg

Ucapan Aluan Pengetua

2.00 – 2.10 ptg

Taklimat Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

2.10 – 2.35 ptg

Taklimat Bidang Tugas Oleh Setiausaha Majlis Ketua Dan Penolong Ketua Tingkatan iaitu Pn Gan

Pemilihan AJK Majlis Ketua Ting & Penolong Ketua Ting

2.35 ptg – 3.00 ptg

Taklimat Disiplin Dari Guru Disiplin

 

-    Mengemukakan Isu Dan Masalah Ketua & Penolong Ketua Tingkatan Melalui Analisa Permasalahan

-        

 

3.00 – 3.20 petang

Bengkel Kepimpinan Dan Ketrampilan Kepimpinan Murid

 

Faktor – Faktor Pemimpin Berkesan

3.20 – 3.30 petang

Ikrar Pemimpin

Sesi Fotografi

 

 

 

10.0    PENGURUSAN RISIKO

 

           

Risiko

Punca

Penyelesaian

Tanggungjawab

Murid tidak hadir ke bengkel dan pembaziran makanan yang ditempah

Murid perlu memaklumkan lebih awal kehadiran ke bengkel melalui surat kebenaran

Mengedarkan borang makluman kehadiran ke bengkel ketua dan penolong ketua tingkatan

Penyelaras                                       

 

 

11.0    KAEDAH PEMANTAUAN

           PEMANTAUAN PERLAKSANAAN PROGRAM

            Borang Pemantauan Program Oleh Penolong Kanan HEM

           

PEMANTAUAN PENCAPAIAN OUTCOME

Borang Penilaian Program

 

 

12.0     PENUTUP

 

Diharapkan agar program ini berjaya  untuk mencapai objektif meningkatkan ketrampilan dan kepimpinan pemimpin iaitu ketua tingkatan, sebagai pembantu kepada guru dalam pengurusan kelas dan mendisiplinkan murid di dalam kelas agar mengurangkan salah laku dan meningkatkan kebersihan dan keceriaan kelas.

 

 

 

 

 

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

 

 

 

 

(NURHAIZA BINTI CHE MAT)

Guru Bimbingan & Kaunseling

SMK Seri Bintang Selatan

(PN. HAMIMAH BINTI SHAMSUDDIN)

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

SMK Seri Bintang Selatan


Reminder : First job sebagai penyelaras program. Sentiasa dihati

 


 

Telegram Channel