26 June 2023

Kertas Kerja Bicara Ikon Murid Cemerlang SPM 

 

1.0         PENGENALAN

 

                    Program Ikon Murid kategori Dekan merupakan program yang dilaksanakan atas inisiatif dari pihak sekolah dengan sasaran murid tingkatan lima bagi SPM. Objektif yang jelas di mana dengan adanya program ini maka setiap sekolah dapat melonjakkan kecemerlangan akademik dalam SPM dengan berfokuskan kepada murid yang berpotensi cemerlang iaitu semua mata pelajaran memperolehi A dalam SPM yang akan digilap oleh pihak sekolah dengan strategi tertentu . Semoga usaha ini dapat meningkatkan bilangan murid mendapat semua A dalam keputusan SPM. Program ini diilhamkan dengan modus operasi dengan menjemput alumni sekolah yang mempunyai keputusan cemerlang semua A dalam SPM mereka. Selain itu, kerjasama murid kategori Dekan  sendiri dengan menjalankan kumpulan belajar terancang dalam kalangan mereka dengan pemantauan dari guru. Pada tahun ini, 31 orang murid yang terpilih melalui ujian akhir tahun  tingkatan empat 2022 dijadikan kayu ukur untuk membentuk kumpulan murid kategori Dekan. Diharapkan kumpulan ini dapat dibimbing oleh mentor dan AJK yang terlibat dalam program peningkatan akademik sekolah selaku ikon kepada murid lain dan guru muda dalam kalangan rakan sebaya mereka.

 

 

 

2.0     Matlamat

         

          Meningkatkan bilangan murid yang cemerlang dalam peperiksaan SPM

 

3.0     Tarikh/ Masa/ Tempat  :

          26 Jun 2023

 

 

4.0      SASARAN   

           31 murid tingkatan lima yang berpotensi cemerlang

5.0       OBJEKTIF

1)       Meningkatkan bilangan murid cemerlang di sekolah

2)             Memotivasikan murid agar sentiasa bersemangat untuk mencapai

kecemerlangan

 


6.0      KPI INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME

 

Output

Murid - murid sentiasa komited untuk mengekalkan kecemerlangan akademik setiap kali ujian

Outcome

Pertambahan murid yang mendapat kesemua A dalam SPM

 

 

7.0     ANGGARAN PERBELANJAAN

            Sumber Kewangan: PIBG                                                        =               RM    366.00

 

            Perbelanjaan

            Sagu hati penceramah:       RM 50.00 x  2  orang                 =          RM    100.00

            Makanan                        :       RM 7.00   x 38 orang                 =               RM     266.00

 

 

8.0       JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi                              : Puan Norlela Binti A. Wahid

Timbalan Pengerusi             : Puan Hamimah Binti Shamsudin

Setiausaha                            : Pn Nurhaiza Bt Che Mat

 

AJK Kerja

AJK Makanan                           : Puan Loh Chin Ying

AJK Jemputan/Dokumentasi : Pn Nurhaiza Bt Che Mat

AJK Penilaian                           : Pn Noor Alhana Binti Ahmad

 

 

9.0      STRATEGI PERLAKSANAAN

          9.1      URUS SETIA

                     Unit Bimbingan Dan Kaunseling

                                                             

          9.2      JADUAL PERLAKSANAAN

                     26 Jun 2023 (Isnin)

                    

                    

9.30 pagi                           : Pendaftaran

9.40 pagi                           : Ucapan Aluan Pengetua

9.50 pagi                           : Perkongsian Pengalaman Ikon 1

                    10.15 pagi                          : Perkongsian Pengalaman Ikon 2

                     10.40 pagi                         : Sesi Penilaian Dan Soal Jawab

                     10.50 pagi                         : Rehat Dan Jamuan Makan

                    11.20 pagi                         : Bersurai

 

 

 

10.0    PENGURUSAN RISIKO

           

Risiko

Punca

Penyelesaian

Tanggungjawab

LCD tidak berfungsi

Masalah teknikal

Menggunakan dua jenis LCD untuk persediaan awal

Puan Nurhaiza

 

11.0    KAEDAH PEMANTAUAN

            PEMANTAUAN PERLAKSANAAN PROGRAM

            Borang Pemantauan Program

           

PEMANTAUAN PENCAPAIAN OUTCOME

Borang Penilaian Program

 

 

12.0          PENUTUP

Perkongsian Ikon Dekan ini diharapkan dapat  dijalankan dengan jayanya dan diharapkan perkongsian pengalaman belajar dari murid cemerlang SPM yang lepas ini dapat meningkatkan motivasi murid

 

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

 

 

 

 

 

(NURHAIZA BINTI CHE MAT)

Guru Bimbingan & Kaunseling,

SMK Seri Bintang Selatan.

Tarikh :

(HAMIMAH BINTI SHAMSUDIN)

Penolong Kanan Kurikulum,

SMK Seri Bintang Selatan.

Tarikh:

 

  

Telegram Channel