11 May 2014

Rancangan Strategik UBK 2014

A message from my sister:
Having a sister is like having a best friend
That you can't get rid of
You know whatever you do
They'll still be there


Hari ini atas permintaan seorang kenalan nak tengok pelan strategik UBK SMK Cheras, alang alang email kat dia bolehla share sekali kat blog ni.

 
PELAN STRATEGIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG AKADEMIK
ISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR PENCAPAIAN
1.    Bersikap negatif terhadap pelajaran
1.    Tidak menyiapkan kerja sekolah
2.    Menimbulkan gangguan dalam kelas
1.      Meningkatkan      bilangan pelajar menyiapkan kerja sekolah
2.      Tiada gangguan sewaktu PdP berjal
.      Memberikan bimbingan yang khusus kepada pelajar

2.      Menyampaikan motivasi belajar

Peningkatan penghantaran kerja rumah kepada guru

Penurunan kes disiplin dalam kelas sewaktu P&P
2.    Tidak mempunyai matlamat dalam peperiksaan
Tidak tahu cara menetapkan matlamat yang sesuai dengan pelajar
1.      Memastikan semua pelajar SPM dan PMR mempunyai matlamat peperiksaan
.      Memberikan bimbingan yang khusus

Intervensi
Peperiksaan
3.    Tidak mengetahui laluan akademik selepas SPM
Tidak mempunyai matlamat hidup selepas tamat SPM
1.      Memastikan semua pelajar mengetahui laluan akademi
        Ceramah
        Taklimat mengenai laluan akademik selepas PMR dan SPM
Peningkatan bilangan pelajar memohon IPTS/IPTA/Kolej / pusat kemahiran.
4.    Tidak mempunyai kemahiran belajar
Tidak mengetahui cara mencatat nota dan mengingat
1.      Memastikan    semua pelajar mengetahui cara mencatat nota dan mengingat
        Ceramah
         Taklimat
Intervensi
Peperiksaan


PELAN STRATEGIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG KERJAYA
ISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR PENCAPAIAN
1.    Pelajar tidak mempunyai cita-cita
Pelajar tidak mengetahui kerjaya apa yang ingin diceburi
1.    Meningkatkan kesedaran pelajar mengenai kepentingan cita-cita
1.    Menjawab Inventori Minat Kerjaya dan Inventori Nilai Kerjaya
Peningkatan bilangan pelajar mengetahui minat masing-masing
2.    Pelajar tidak mengetahui kewujudan pelbagai jenis IPTA dan IPTS
Pelajar tidak tahu kewujudan pelbagai IPTS yang menawarkan kursus sebagai alternatif kepada IPTA
1.    Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pelbagai kursus yang ditawarkan di IPTS.
1.         Pameran IPTS
2.         Pameran IPTA
3        Ceramah dari kolej
4        Lawatan ke IPTA/IPTS
5                    
Jumlah pelajar yang memohon melanjutkan pelajaran
3.    Pengetahuan mengenai kerjaya berasaskan sains dan teknologi agar pelajar berminat dengan aliran sains
Pelajar hanya mengetahui sebilangan jenis kerjaya sahaja
1.   Meluaskan pengetahuan pelajar terhadap pelbagai jenis kerjaya
1.      Ceramah
Pelajar tingkatan 3 sesi 2014 lebih ramai yang berminat dengan aliran sains sewaktu 2015.PELAN STRATEGIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG PSIKOSOSIAL
ISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR PENCAPAIAN
1.    Pelajar ponteng kelas dan sekolah
Pelajar tidak berminat dan malas hadir ke sekolah.

Menurunkan peratus pelajar yang ponteng.

Sesi kaunseling
Bengkel PPSDM
Rekod kehadiran meningkat
2.    Pelajar tidak tahu menangani stress
Pelajar stress mengalami kemurungan dan mengalami perubahan akademik dan sosial.

Membantu membimbing pelajar yang dikenal pasti stress melalui ujian DASS.
Ujian DASS
Sesi kaunseling
Ceramah
Rekod akademik yang baik dan perubahan sahsiah yang lebih baik.
3.    Pelajar kes rayuan semula tidak berminat untuk meneruskan persekolahan
Pelajar kes rayuan semula berhenti sekolah atau bertukar ke sekolah lain kerana masalah disiplin dan ponteng berulang

Mensifarkan bilangan pelajar kes rayuan semula untuk berhenti dan bertukar sekolah
Sesi kaunseling
Pemantauan disiplin
Sifar masalah disiplin
Rekod kehadiran yang baik.
4.Pelajar yang
    mempunyai  
    masalah disiplin   
    selain ponteng.
Pelajar yang bergaduh, vandalism dan lain-lain kesalahan.

Masalah disiplin bagi pelajar yang sama tidak berulang lagi.
Bengkel PPSDM
Sesi kaunseling
Penurunan kes masalah disiplin.PELAN STRATEGIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG PEMBANGUNAN PELAJAR
ISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR PENCAPAIAN
1.PRS tidak memainkan peranan penting di sekolah
PRS tidak mengaplikasikan kemahiran asas
Semua PRS dapat merekodkan bilangan pelajar yang bermasalah yang dapat diberikan bimbingan

Bimbingan khidmat nasihat
Rekod sesi khidmat nasihat PRS
2.Pemimpin pelajar di sekolah lemah dalam kepimpinan
Pemimpin pelajar kurang mahir dalam komunikasi

Meningkatkan keyakinan pemimpin pelajar dalam komunikasi dan memberikan arahan
Kem kepimpinan
Bengkel komunikasi berkesan
Pemimpin pelajar lebih yakin apabila berkomunikasi.
3.Pengawas sekolah tidak yakin sewaktu berkomunikasi dan kurang berketrampilan
Pengawas sukar memberikan arahan
Meningkatkan keyakinan pengawas sekolah
Bengkel pengawas
Pengawas dapat mengendalikan pelajar dengan lebih baik.PELAN STRATEGIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/HIV
ISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR PENCAPAIAN
1.Pelajar merokok di luar dan di dalam kawasan sekolah
Pelajar berani merokok di dalam kawasan sekolah
Mensifarkan bilangan pelajar merokok di dalam kawasan sekolah
Ceramah
Bilangan pelajar yang ditangkap kerana merokok menurunPELAN STRATEGIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG PENGURUSAN
ISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGI
INDIKATOR PENCAPAIAN
Fail UBK yang terlalu banyak
Fail yang terlalu banyak dan maklumat bertindih
Agar dapat melicinkan lagi penggunaan sistem fail
Meningkatkan kegunaan fail
Fail yang dikemaskini
Fail rekod sesi yang adakalanya tidak direkod
Mengendalikan kes dalam sehari dan tidak menyiapkan rekod
Agar dapat menyiapkan rekod sesi pada hari itu juga
Meningkatkan keberkesanan rekod sesi dengan menyegerakan penulisan rekod sesi
Fail yang kemaskini
PELAN TAKTIKAL
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG AKADEMIK

BIL
PROGRAM
OBJEKTIF
TANGGUNG
JAWAB
TEMPOH
SUMBER/
KOS
TOV
ETR
INDIKATOR PENCAPAIAN
1
Bengkel Kemahiran Belajar
Agar pelajar mengetahui teknik belajar yang betul
Guru Kaunseling
3 hari
PCG Kaunseling/ RM 150
Semua pelajar PMR dan SPM
530  pelajar mempunyai teknik belajar yang betul
Intervensi
Peperiksaan
2
Motivasi Kecemerlangan Akademik
Agar pelajar mempunyai kesedaran kepentingan akademik
Guru Kaunseling
2 hari
PCG Kaunseling/ RM 100
Semua pelajar PMR dan SPM
530 pelajar mempunyai kesedaran kepentingan akademik
Intervensi
Peperiksaan
4
Lawatan IPTS

Agar pelajar dapat didedahkan dengan lebih dekat pengalaman sebenar di IPTS
Guru Kaunseling
1 hari
PCG Kaunseling
RM 350
120  pelajar mengikuti lawatan IPTS
120 pelajar 
Bilangan pelajar memohon ke IPTS
5
Mentoo mantee
berfokus pelajar cemerlang
Agar pelajar dapat diberikan bimbingan yang khusus untuk kecemerlangan
Guru Kaunseling
Sepanjang tahun
-
40 pelajar cemerlang
80 pelajar cemerlang
Intervensi
PeperiksaanUNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG KERJAYA

BIL
PROGRAM
OBJEKTIF
TANGGUNG
JAWAB
TEMPOH
SUMBER/
KOS
TOV
ETR
INDIKATOR PENCAPAIAN
1
Minggu Kerjaya
Agar pelajar dapat didedahkan dengan minat
dan nilai kerjaya, didedahkan dengan pelbagai jenis kerjaya

Guru Kaunseling
4 hari
PCG Kaunseling : RM 500
1,200 pelajar
1,600 pelajar
Fail laporan
2
Pameran Kerjaya
Agar pelajar didedahkan dengan pelbagai jenis peluang kerjaya dan latihan kemahiran di IPTS

Guru Kaunseling
1 hari
PCG Kaunseling
500 pelajar
1,600 pelajar
Bilangan pelajar memohon IPTSUNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG PSIKOSOSIAL

BIL
PROGRAM
OBJEKTIF
TANGGUNG
JAWAB
TEMPOH
SUMBER/
KOS
TOV
ETR
INDIKATOR PENCAPAIAN

1
Ujian Minda Sihat
Agar dapat mengenal pasti pelajar yang mengalami stress

Guru Kaunseling
 2 hari
PCG Kaunseling/ RM 100
500 pelajar Ting 2 dan 4
500 pelajar Ting 2 dan 4
Borang ujian dapat dikutip dan diproses untuk menentukan skor

2
Bengkel Minda Sihat
Agar pelajar mengetahui mengenai bimbingan untuk menangani stress.

Guru Kaunseling
1 hari
Kementerian Kesihatan
RM 1,000
  80 pelajar
100  pelajar
Borang penilaian
3
Suaikenal Pelajar
Agar pelajar baru mengetahui budaya di sekolah baru

Guru Kaunseling
4 hari
PIBG
RM 650
400 pelajar
400 pelajar
Borang penilaian
Kes salah laku
4
Program PPSDM
Agar pelajar ponteng dan yang mempunyai masalah disiplin dapat diberikan bimbingan yang khusus

Guru Kaunseling
4 hari
Kokurikulum= RM 1,000
Baitulmal
= RM 2,000
200  pelajar
300 pelajar
Kes salah laku
Penyata ponteng
5
Program Penyayang

Agar warga sekolah dapat mewujudkan sekolah penyayang

Guru Kaunseling
Sepanjang tahun
PCG Kaunseling = RM 1,000
1,440 pelajar
1,440
pelajar
Warga sekolah membudayakan aktiviti penyayang


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG PEMBANGUNAN PELAJAR

BIL
PROGRAM
OBJEKTIF
TANGGUNG
JAWAB
TEMPOH
SUMBER/
KOS
TOV
ETR
INDIKATOR PENCAPAIAN

1


Bengkel Pengawas

Agar pengawas lebih berketrampilan dalam menjalankan tugas

Guru Kaunseling

1 hari

PIBG =
RM 600

120 pelajar

120 pengawas

Lebih berketrampilan dan yakin menjalankan tugas
2
Kem Kepimpinan Pelajar
Agar pemimpin pelajar yang terdiri dari PRS, pengawas sekolah dan pengawas pusat sumber dapat diberikan latihan kepimpinan

Guru Kaunseling
2 hari 1 malam
PIBG-
RM 1,000
Kokurikulum= RM 3,000
PCG Kaunseling- RM 2,000
120 pelajar
300 pengawas sekolah, pusat sumber dan PRS
Dapat bertugas dengan baik dan penuh kepimpinan
3
Kursus Asas PRS
Agar dapat melatih PRS baru mengenai latihan PRS

Guru Kaunseling
2  hari
PCG kaunseling=
RM 1,000
40 PRS
40 PRS
Dapat mengetahui peranan asas PRS
4
Kursus Peningkatan PRS
Agar PRS dapat diberikan kursus peningkatan
Guru Kaunseling
Sebulan sekali

80 PRS
80  PRS
Dapat menjalankan peranan PRS dengan berkesan

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/HIV
BIL
PROGRAM
OBJEKTIF
TANGGUNG
JAWAB
TEMPOH
SUMBER/
KOS
TOV
ETR
INDIKATOR PENCAPAIAN
1
Pameran Pendidikan Pencegahan Dadah
Agar pelajar mengetahui mengenai bahaya rokok dan dadah melalui visual
Guru kaunseling
1 hari
Kementrian Kesihatan
AADK
PCG Kaunseling = RM 100

1400 pelajar
1400 pelajar
Pelajar mengetahui pelbagai jenis dadah berbahaya
2
Ceramah Pendidikan Pencegahan Dadah

Agar pelajar mengetahui mengenai bahaya rokok dan dadah melalui ceramah
Guru Kaunseling
1 hari
PCG Kaunseling-
RM 200
1400 pelajar
1400 pelajar
Mengetahui kesan dan akibat merokok dan dadah.

 

Telegram Channel