19 October 2014

Data Mentor Mantee 2014

Midnignt on the road
6 hours to go


INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MANTEE 
 (OLEH MENTOR)
BIL
JUMLAH
MENTOR
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8


Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T

20
20

20

15
5
20

20

18
2
20

20

INSTRUMEN PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MANTEE 
 (OLEH MANTEE)
BIL
JUMLAH
MENTOR
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8


Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T
Y
T

100
100

95
5
80
20
100

100

100

100

100

SKOR PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MANTEE (OLEH MENTOR)
BIL
KURANG DILAKSANAKAN
(1-3)
PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA
(4-6)
DILAKSANA DENGAN BAIK
(7-8)
20


20

SKOR PENILAIAN KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR MANTEE (OLEH MANTEE)
BIL
KURANG DILAKSANAKAN
(1-3)
PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA
(4-6)
DILAKSANA DENGAN BAIK
(7-8)
100

5
95


 

Telegram Channel