20 October 2014

Data Soal Selidik Kendiri Murid 2014


Snorkeling di Monkey Bay
Snorkeling di Rengis Island
Snorkeling di Taman Laut
Bestnya Pulau Tioman


Perkongsian mengenai data soal selidik kendiri murid 2014

Berdasarkan data di bawah menunjukkan hampir semua tingkatan mempunyai masalah dengan kerjaya
utama pada bhgn kerjaya. 
Soalan yang ditanya di bahagian kerjaya untuk soal selidik ini ialah :
1) Saya rasa tidak akan dapat mencapai cita-cita saya
2) Masa depan saya gelap
3) Tidak tahu apa yang saya akan buat selepas tamat sekolah
4) Saya tidak tahu cara mencari kerja
5) Saya tidak mempunyai cita - cita yang tinggi
6) Tidak mengetahui apa yang benar benar saya ingini
7) Saya takutkan masa hadapan
8) Ragukan pemilihan kursus untuk persediaan pekerjaan saya
9) Memerlukan nasihat mengenai apa yang harus dibuat selepas sekolah
10) Saya perlu tahu lebih lanjut tentang pelbagai pekerjaan

Permasalahan akademik merupakan masalah kedua.
Soalan yang ditanya di bahagian akademik ialah
1) saya tidak memahami banyak perkara yang diajar oleh guru
2) Minat saya semakin berkurangan untukbelajar
3) Saya rasa tiada harapan untuk lulus peperiksaan
4) saya rasa hendak berhenti sekolah
5) Saya tidak suka pada sesetengah guu yang mengajar saya
6) Saya tidak tahu cara belajar yg berkesan
7) Saya tidak mempunyai tempat belajar yg sesuai di rumah
8) Terlalu banyak tugasan yg diberi dalam beberapa mata pelajaran
9) Saya tidak begitu minat terhadap buku buku pelajaran
10) Tidak dapat menyiapkan tugsan pada masa yg ditetapkan.


RUMUSAN SENARAI SEMAK KENDIRI MURID 2014 MENGIKUT INDIVIDU







DAERAH
:  ZON PUDU













SEKOLAH
:  SMK CHERAS, KUALA LUMPUR










KAWASAN 
:  BANDAR / LUAR BANDAR


























TING
BIL. MURID
BIDANG
        JUMLAH

AKADEMIK
PERIBADI
KELUARGA
SOSIAL
KERJAYA

L
P
L
P
L
P
L
P
L
P
L
P

1
252
43
29
29
17
10
7
16
23
42
36
140
112

2
305
76
40
18
25
7
10
10
20
58
41
169
136

3
272
30
28
20
30
12
10
25
9
58
50
145
127

JUMLAH
829
149
97
67
72
29
27
51
52
158
127
454
375

































































 

Telegram Channel