30 November 2015

Surat Siaran Pelaksanaan Penilaian Bersepadu  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Menggantikan Penilaian Prestasi Sedia Ada Di KPM

Surat Siaran Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Menggantikan Penilaian Prestasi Sedia Ada Di KPM

Surat Siaran Pelaksanaan Penilaian Bersepadu  Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Menggantikan Penilaian Prestasi Sedia Ada Di KPM dari KSU KPM bertarikh 20 November 2015 diterima dan dengan rasminya PBPPP bagi kumpulan guru bimbingan dan kaunseling, guru PdP, kepimpinan sekolah, jurulatih sukan dan jurulatih seni akan menggantikan semua penilaian prestasi termasuk LNPT kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di KPM bermula Januari 2016.

Saya share surat siaran di bawah untuk rujukan


                                       

                                        

                                       


Noxxa
New club
To be passionate


29 November 2015

Instrumen Pemantauan Persatuan Ibu Bapa Komuniti (PIBK)

Instrumen Pemantauan Persatuan Ibu Bapa Komuniti (PIBK)

Respon dari penyelaras sarana PIBK SMK Cheras iaitu guru kaunseling Puan Rozinani mengenai instrumen PIBK yang diminta dilengkapkan oleh pihak sekolah sebagai penilaian kendiri oleh pihak PPW Bangsar Pudu untuk dihantar data ini ke Bahagian Pengurusan Sekolah Harian sebelum atau pada 30 November 2015.

Sila klik link berikut untuk instrumen asal Instrumen Pemantauan PIBK


Item 1 - 9 : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tiada
1Ada
APengurusan Dokumen PIBK
BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN
1Buku Sarana Ibu Bapa dan Buku Sarana Sekolah/ CD1
2Pentadbir sekolah menghadiri kursus penataran bahan maklumat PIBK1
3Data kehadiran pelibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah dihantar ke PPD1
3.1 Pendaftaran Tahun 1 / Peralihan dan Tingkatan 11
3.2 Hari Penetapan Target1
3.3 Mesyuarat Agung PIBG1
3.4 Hari Pelaporan1
3.5 Hari Sukan1
3.6 Hari Anugerah Cemerlang1
4Mendokumentasikan aktiviti pelibatan ibu bapa dan komuniti (Aktiviti 3.1 - 3.6)1
5Menubuhkan Jawatankuasa Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti 1
6Menyediakan Fail Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti1
7Membuat promosi PIBK melalui laman web/ facebook/ sudut info1
8Penubuhan Biro Maklumat1
9Menyedia dan mengedarkan prospektus/profil/brosur sekolah1
JUMLAH15
Item 10 - 12 : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tidak Memahami
1Memahami
BTahap Kefahaman Mengenai PIBK
BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN
10Pengetua/Guru Besar memahami pelaksanaan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti sekolah 1
11Yang Dipertua PIBG memahami pelaksanaan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti sekolah1
12Warga sekolah memahami pelaksanaan pelibatan ibu bapa dan komuniti dalam aktiviti sekolah1
JUMLAH3Item 13 - 20 : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tiada
1Ada
CSarana Ibu Bapa 
BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN
13Menyampaikan taklimat penerangan Inisiatif dan penggunaan Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah kepada ibu bapa dan komuniti1
14Mengedar borang Soal Selidik Sarana Ibu Bapa 1
15Mengedar borang A (maklum balas kaji selidik ibu bapa) kepada ibu bapa1
16Menganalisa data berdasarkan borang A1
17Dapatan analisa borang A digunakan sebagai perancangan pihak sekolah untuk membantu ibu bapa1
18Mengedar borang B (maklum balas Bidang Khidmat Bantu) kepada ibu bapa1
19Menganalisa data berdasarkan borang B1
20Dapatan analisa borang B digunakan sebagai perancangan pihak sekolah untuk menggerakkan KSIB1
JUMLAH8
Item 21 - 23 : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tiada
1Ada
DSarana Sekolah
BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN
21Mengedar borang Soal Selidik Sarana Sekolah1
22Menganalisa data berdasarkan soal selidik Sarana Sekolah1
23Dapatan analisa soal selidik Sarana Sekolah digunakan sebagai perancangan pihak sekolah untuk menambahbaik pengurusan sekolah1
3
Item 24 - 29  : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tiada
1Ada
EKumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB)
BILSENARAI SEMAKSKORCATATAN
24Penubuhan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (KSIB) 1
25Carta Organisasi Struktur KSIB1
26Perjumpaan KSIB 1
27Perancangan Program / Aktiviti KSIB sepanjang tahun1
28KSIB telah melaksanakan program / aktiviti yang dirancang1
29Aktiviti KSIB didokumentasikan1
JUMLAH6Item 30 - 37  : Sila tuliskan skor berdasarkan panduan berikut :
0Tiada
1Ada
FPelibatan Ibu Bapa dan Komuniti
BILSENARAI SEMAKIBU BAPAKOMUNITICATATAN
30Bidang Akademik (Pembelajaran di sekolah)1
31Bidang Kokurikulum (Persatuan / Unit Beruniform / Sukan / Permainan)1
32Dokumentasi (Merujuk bil. 30 dan 31)1
33Bimbingan Kerjaya1
344K (Kebersihan / Keceriaan / Keselamatan / Kesihatan)1
35Penyelenggaraan Sekolah1
36Motivasi / Disiplin1
37Dokumentasi (Merujuk bil. 33 - 36)1
JUMLAH80
8
JUMLAH SKOR =43
Petunjuk Skor:
0   - 19     :  LEMAH
20 - 29     :  SEDERHANA
30 - 39     :  BAIK
40 - 50     :  CEMERLANG
ULASAN PEMANTAU


Tandatangan                            :  _____________________________________________________
Nama Pegawai Pemantau    :  _____________________________________________________
Bahagian / JPN / PPD              :  _____________________________________________________
Tarikh Pemantauan                  :  _____________________________________________________
(Untuk diisi oleh Pentadbir Sekolah)
Dengan ini saya mengesahkan bahawa satu salinan hasil dapatan pemantauan ini telah diserahkan kepada pihak sekolah.
Tandatangan                            :  _____________________________________________________
Nama Pentadbir Sekolah      :  _____________________________________________________
Jawatan                                     :  _____________________________________________________
Cop Sekolah                            :  
Tarikh                                        :  _____________________________________________________
Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


Gathering Cherasian
Kenduri Cikgu Zalilah
Congrats dapat menantu :)
Icon Majlis Makan Malam Amal PIBG sempena Jubli Emas SMK Cheras

28 November 2015

Pelan Strategik UBK: Psikososial 2016

Pelan Strategik UBK: Psikososial 2016                                          Pelan Strategik UBK ada 4 fokus utama.
Klik di sini Perancangan Strategik Pendidikan Kerjaya 2016

Dari perancangan strategik barulah kita membina rancangan tahunan 2016
Klik di sini Rancangan Tahunan UBK 2016PELAN STRATEGIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(BIDANG PSIKOSOSIAL)
BIL
ISU
MATLAMAT STRATEGIK
OBJEKTIF
KPI
TOV
2016
2017
2018
2019
2020
STRATEGI
1
Murid kurang peka terhadap penjagaan kesihatan mental
Ke arah kesihatan mental yang sihat melalui soal selidik DASS dan intervensi
Agar murid dapat menjaga kesihatan mental mereka dengan sihat
100% murid yang mempunyai saringan DASS teruk dapat ditangani dan mendapat skor yang lebih baik dari teruk
70%
75
80
85
90
100%
Intervensi
2
Murid yang akan menghadapi peperiksaan kurang bermotivasi
Peningkatan kecemerlangan dan lulus dalam peperiksaan PT3 dan SPM
Agar semua murid kelas peperiksaan dapat meningkatkan motivasi mereka untuk menghadapi peperiksaan
Peningkatan peratus murid lulus untuk PT3 dan SPM
SPM:
5.3


5.2
5.1
5.0
4.9
4.8
Ceramah dan bengkel
3
PRS kurang berketrampilan dalam komunikasi
Ketrampilan kepimpinan dalam komunikasi untuk menjayakan projek PRS
Agar PRS dapat meningkatkan kemahiran komunikasi untuk menjadi PRS berkesan

PRS dapat melibatkan diri dalam aktiviti yang melibatkan warga sekolah sama ada kepada guru atau murid
20
30
40
50
60
70
Kursus dan Latihan Kelompok


PELAN TAKTIKAL  2016
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(BIDANG PSIKOSOSIAL)
BIL
PELAN TAKTIKAL
TANGGUNG-JAWAB
TEMPOH/HARI
KOS/
SUMBER
SASARAN
KPI
PELAN KONTIGENSI
CATATAN/ STATUS
1
Intervensi dan Terapi
Guru Kaunseling
Mac- Nov
RM 500
PCG UBK
Murid teruk saringan DASS
Kesemua murid yang mempunyai saringan DASS teruk dapat ditangani
Kerjasama dengan Unit Pendidikan Kesihatan DBKL
1) BENGKEL MINDA SIHAT
2) TERAPI AKUAROBIK
3) TERAPI ALAM
2
Ceramah Motivasi
Guru Kaunseling
1 hari
RM 500
PCG UBK
Murid ting 3 dan ting 5
Peningkatan peratus murid cemerlang dan lulus untuk PT3 dan SPM
Ceramah dari IPTS
Ceramah
3
Kursus PRS
Guru Kaunseling
2 hari
RM 500
PCG UBK
Murid PRS
Peningkatan 10% ahli PRS  yang dapat dilibatkan dengan projek sekolah
Projek fasilitator PRS Bestari – PRS Sulung
1)KURSUS ASAS

2) KURSUS KEPIMPINANPELAN OPERASI 1
Nama Program
INTERVENSI MINDA SIHAT
Objektif
1) Agar murid yang mempunyai saringan DASS teruk akan dapat ditangani masalah stres mereka.
Tempoh
1 hari
Kumpulan sasaran
Murid yang mendapat saringan DASS teruk dan sangat teruk
Kos
RM 500
Proses Kerja
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Pelaksanaan Bengkel/ Intervensi Aquarobik/Intervensi Alam
3.   Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PK HEM
Guru Kaunseling
Klinik Kesihatan Cheras
Guru Kaunseling
Guru Kesihatan
Klinik Kesihatan Cheras
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua murid ting 4 yang mendapat skor saringan DASS yang teruk


PELAN OPERASI 2
Nama Program
CERAMAH MOTIVASI
Objektif
Agar dapat meningkatkan motivasi murid ting 3 dan ting 5
Tempoh
1 hari
Kumpulan sasaran
Ting 3/ Ting 5
Kos
RM 500
Proses Kerja
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Pelaksanaan Motivasi
3. Penilaian Dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PK HEM
Guru Kaunseling
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua murid ting 3 dan ting 5


PELAN OPERASI 3
Nama Program
KURSUS PRS
Objektif
Agar dapat meningkatkan kemahiran dan ketrampilan PRS
Tempoh
1 hari
Kumpulan sasaran
Ting 3/ Ting 5
Kos
RM 500
Proses Kerja
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Pelaksanaan Motivasi
3. Penilaian Dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PK HEM
Guru Kaunseling
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua murid ting 3 dan ting 5


Tahniah  Hadi!
Selamat pengantin baru.
Tahniah Uncle Nan,
Dapat menantu :) 

Telegram Channel