27 November 2015

Pelan Strategik Kelab Kerjaya 2016


PELEMBAGAAN KELAB KERJAYA
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHERAS, KUALA LUMPUR


1.0       KEAHLIAN
1.1       Keahlian dibuka kepada semua pelajar SMK Cheras
1.2       Permohonan menjadi ahli secara mengisi borang yang disediakan

2.0       GURU PENASIHAT
2.1       Guru penasihat adalah terdiri daripada guru SMK Cheras
2.2       Guru penasihat mempunyai kuasa mutlak untuk merancang, melaksanakan atau membatalkan sesuatu kativiti yang telah dirancang apabila difikirkan perlu demi kebaikan semua.

3.0       AHLI JAWATANKUASA
3.1       Semua AJK dilantik semasa Mesyuarat Agong
3.2       Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai AJK
3.3       AJK Kecil boleh dilantik oleh guru penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.
3.4       Ahli AJK yang hendak meletak jawatan / menarik diri dari kelab hendak menghantar surat perletakan jawatan kepada guru penasihat.
3.5       Pemilihan AJK secara undian.
3.6       AJK terdiri :       Pengerusi
                                    Naib Pengerusi
                                    Setiausaha
                                    Penolong Setiausaha
                                    Bendahari
                                    AJK Tingkatan
3.7       Bilangan AJK boleh ditambah jika perlu dengan persetujuan guru penasihat.

4.0       DANA
4.1       Kelab boleh memperoleh kewangan melalui derma yang ditetapkan.
4.2       Sejumlah wang / derma akan dikutip dari guru-guru dan pelajar SMK Cheras untuk membantu pelajar yang kematian ibu atau bapa dan lain-lain.
4.3       Kelab juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti yang dirancang

5.0       KEHADIRAN / PENYERTAAN
5.1       Ahli dikehendaki hadir dalam semua aktiviti / perjumpaan kelab sepanjang tahun.
5.2       Kegagalan berbuat demikian boleh dikenakan tindakan disiplin dan hilang hak sebagai ahli kelab.

6.0       AKTIVITI
6.1       Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agong atau mesyuarat jawatankuasa.
6.2       Sebarang pindaan aktiviti akan diumumkan oleh guru penasihat.

7.0       PERATURAN
7.1       Peraturan sekolah menjadi peraturan asas.
7.2       Peraturan khas ditetapkan oleh ahli dan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.
7.3       Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

8.0       TINDAKAN DISIPLIN
8.1       Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan kelab dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.
8.2       Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:
8.2.1     Amaran lisan
8.2.2     Amaran bertulis
8.2.3     Gantung keahlian
8.2.4     Pecat keahlian
8.3       Ahli yang dikenakan tindakan disiplin akan hilang hak semua ahli.
8.4       Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada guru penasihat kelab secara bertulis dan keputusan guru penasihat adalah muktamad.

9.0       PINDAAN PERLEMBANGAAN
9.1       Mana-mana bahagian dalam perlembagaan sah digunapakai sehingga dipinda.
9.2       Sebarang pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli-ahli, guru penasihat, pentadbir secara bertulis.
9.3       Mesyuarat khas akan dipanggil untuk membincangkan sebarang usul pindaan perlembagaan.
9.4       Semua pindaan yang diluluskan hendaklah disahkan oleh GPK Ko-kurikulum dan hendaklah dipamerkan

10.0     HAL-HAL LAIN
10.1      Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.
10.2      Ahlu-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.ANALISIS S.W.O.T
KELAB KERJAYA TAHUN 2016

KEKUATAN
KELEMAHAN
  • Guru dan ahli-ahli memberi komitmen yang baik semasa mengadakan perjumpaan dan dalam menjalankan aktiviti yang dirancang
  • Ada sebahagian ahli-ahli yang tidak dapat hadir pada waktu perjumpaan yang telah ditetapkan kerana ada kelas tambahan dan tuisyen

PELUANG
CABARAN
  • Adanya pertandingan Karnival Kaunseling        Kerjaya setiap tahun.
  • Sokongan daripada pihak sekolah dan PIBG
  • Adanya institusi-institusi pengajian tinggi mempelawa bantuan dan sokongan untuk bekerjasama.
  • Komitmen peserta yang kurang memberangsangkan
  • Masa latihan dan persediaan kurang, dengan adanya kekangan masa belajar.PELAN STRATEGIK
KELAB KERJAYA TAHUN 2016-2018

BIL
ISU
MATLAMAT STRATEGIK
OBJEKTIF
KPI
TOV
2016
2017
2018
STRATEGI
1
Murid masih kurang pengetahuan tentang halatuju pendidikan dan kerjaya. 
Memberi pendedahan secara khusus tentang halatuju   pendidikan dan kerjaya masa depan.
Memastikan murid mendapat pendedahan dan pendidikan tentang halatuju pendidikan dan kerjaya masa depan.
Kesemua murid dapat perkhidmatan dan pendidikan   halatuju pendidikan dan kerjaya masa depan.
100%
100%
100%
100%
Minggu Pendidkan Kaunseling Kerjaya
1.  Pameran Pendidikan selepas SPM
2.  Ceramah Halatuju Pendidikan dan kerjaya masa depan.
3.  Lawatan ke IPTS/A
4.  Ujian Psikometrik
5.  Program Impian Kami
PELAN TAKTIKAL
KELAB KERJAYA TAHUN 2016

BIL
PELAN TAKTIKAL
TANGGUNG-JAWAB
TEMPOH/HARI
KOS/
SUMBER
OUTPUT
KPI
PELAN KONTIGENSI
CATATAN/ STATUS
1
PAMERAN PENDIDIKAN SELEPAS SPM

Guru Kaunseling

Guru Mata Pelajaran

4 April 2016
RM 300 / PCG
Kesemua murid tingkatan 4 dan 5 mendapat pendedahan pendidikan selepas SPM
Kesemua murid tingkatan 4 dan 5 mendapat pendedahan pendidikan selepas SPM
Kelab kerjaya sekolah akan membuka gerai pameran berkenaan pendidikan IPTA dan kerjaya masa depan.

2
CERAMAH HALATUJU PENDIDIKAN DAN KERJAYA MASA DEPAN
Guru Kaunseling

Guru Mata Pelajaran

5 April 2016
Cenderamata sekolah

Kesemua Murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan pendidikan dan halatuju masa depan mengikut aliran pengkhususan masing-masing.
Kesemua Murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan pendidikan dan halatuju masa depan   mengikut aliran pengkhususan masing-masing.
Jemputan penceramah dari;
1.      IPTA
2.      IPTS
3.      Pusat Latihan Kemahiran
4.      Guru kaunseling sendiri.

3
LAWATAN KE IPTS/A

Guru Kaunseling
6 dan 7 April 2016
RM800 /
PCG
Kesemua Murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan pendidikan dan halatuju masa depan mengikut aliran pengkhususan masing-masing.
Kesemua Murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan pendidikan dan halatuju masa depan   mengikut aliran pengkhususan masing-masing.
Lawatan ke IPTA/S dan Pusat Latihan Kemahiran
PELAN OPERASI
KELAB KERJAYA TAHUN 2016

Nama Program
MINGGU PENDIDIKAN KAUNSELING KERJAYA
Objektif
Memastikan murid mendapat pendedahan dan pendidikan tentang halatuju pendidikan dan kerjaya masa depan.
Tempoh
4 – 8 APRIL 2016
Kumpulan sasaran
Semua murid
Kos
RM1,300
Proses Kerja
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Pelaksanaan Program
·       Pameran Kerjaya
·       Ceramah Kerjaya
·       Lawatan Kerjaya
·       Bengkel Impian Kami
3.   Laporan dan penilaian
Tanggungjawab
PK HEM
Semua Guru Kaunseling
Semua Guru Kaunseling
Penyelaras, AJK Penilaian dan Dokumetasi
Kekangan
Bertindan dengan program sekolah, dan kawalan guru mata pelajaran semasa program berlangsung.
Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK HEM
Penilaian
Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut.
Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan pada program akan datang bagi meningkat keberkesanan program.
RANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI
KELAB KERJAYA 2016

BULAN
MINGGU
AKTIVITI
OBJEKTIF
MODUS OPERANDI
TINDAKAN
CATATAN
JAN
1
Pendaftaran ahli dan Mesyuarat Agong Kelab
·       Mendapatkan ahli yang berminat menyertai kelab
·       Melantik AJK
·       Merancang aktiviti tahunan
Pelajar diagihkan mengikut persatuan di sekolah
GKP Kokurikulum
SU Kokurikulum
Penyelaras Persatuan dan Kelab
Guru Penasihat

3
Suaikenal dan pembahagian kumpulan
·       Merapatkan silaturahim sesama ahli
·       Memudahkan perjalanan program dan aktiviti
Sesi suai kenal
LDK
Guru penasihat
AJK


FEB
1
Inventori Personaliti Sidek
·       Agar mengetahui jenis personaliti
Menjawab IPS
Guru Penasihat
AJK

3
Inventori Minat Kerjaya
·       Agar mengetahui minat kerjaya
Menjawab Inventori Minat Kerjaya
Guru Penasihat
AJK

MAC
1
Pameran Kerjaya
·       Agar pelajar mengetahui kursus yang ditawarkan di IPT
Pameran oleh IPT setempat
Guru Penasihat
AJK

3
Menghasilkan buku skrap kerjaya
·       Agar pelajar dapat menghasilkan sebuah buku skrap kerjaya berkaitan dengan kerjaya pilihan
Temubual
Mencari maklumat
Guru Penasihat
AJK

APRIL
1
Menghasilkan buku skrap kerjaya
·       Agar pelajar dapat menghasilkan sebuah buku skrap kerjaya berkaitan dengan kerjaya pilihan
Temubual
Mencari maklumat
Guru Penasihat
AJK

3
Lawatan ke IPT
·       Agar pelajar didedahkan dengan kursus yang ditawarkan oleh pihak IPT

Lawatan
Mencari maklumat
Guru Penasihat
AJK

MEI
1
Persedian Pertandingan Karnival Kaunseling Kerjaya Zon Pudu
·       Agar pelajar dan peserta dapat membuat persediaan untuk ke pertandingan
Pertandingan EAK/Folio Kerjaya/Media Maklumat Kerjaya/Sektsa Kerjaya/Melukis Kain Rentang Kerjaya/Poster Kerjaya
Guru Penasihat
AJK
Peserta

3
Persedian Pertandingan Karnival Kaunseling Kerjaya Zon Pudu
·       Agar pelajar dan peserta dapat membuat persediaan untuk ke pertandingan
Pertandingan EAK/Folio Kerjaya/Media Maklumat Kerjaya/Sektsa Kerjaya/Melukis Kain Rentang Kerjaya/Poster Kerjaya
Guru Penasihat
AJK
Peserta

JUN
1
Persedian Pertandingan Karnival Kaunseling Kerjaya Zon Pudu
·       Agar pelajar dan peserta dapat membuat persediaan untuk ke pertandingan
Pertandingan EAK/Folio Kerjaya/Media Maklumat Kerjaya/Sektsa Kerjaya/Melukis Kain Rentang Kerjaya/Poster Kerjaya
Guru Penasihat
AJK
Peserta

3
Persedian Pertandingan Karnival Kaunseling Kerjaya Zon Pudu
·       Agar pelajar dan peserta dapat membuat persediaan untuk ke pertandingan
Pertandingan EAK/Folio Kerjaya/Media Maklumat Kerjaya/Sektsa Kerjaya/Melukis Kain Rentang Kerjaya/Poster Kerjaya
Guru Penasihat
AJK
Peserta

JULAI
1
Persedian Pertandingan Karnival Kaunseling Kerjaya Peringkat WP Kuala Lumpur
·       Agar pelajar dan peserta dapat membuat persediaan untuk ke pertandingan
Pertandingan EAK/Folio Kerjaya/Media Maklumat Kerjaya/Sektsa Kerjaya/Melukis Kain Rentang Kerjaya/Poster Kerjaya
Guru Penasihat
AJK
Peserta

3
Kecerian Bilik UBK dan Ruang Kelab Kerjaya
·       Agar ahli dapat menceriakan Bilik UBK dengan  menyusun maklumat kerjaya dan mengemaskinikan ruangan Kelab Kerjaya
Membersihkan bilik, mengemas dan mengecat
Guru Penasihat
AJK

OGOS
1
Ceramah Hala Tuju Kerjaya
·       Agar ahli dapat mengetahui hala tuju selepas SPM dengan mendapat maklumat yang betul
Ceramah
Guru Penasihat
AJK

3
Lawatan Kerjaya
·       Agar ahli berpeluang meninjau tempat kerja yang hendak dilawati
Lawatan
Guru Penasihat
AJK

SEP
1
Ceramah Visi Kerjaya
·       Agar ahli dilengkap dengan pengetahuan mengenai kursus yang ditawarkan oleh pihak sekolah dan pencapaian akademik yang perlu bagi mencapai visi kerjaya
Ceramah
Guru Penasihat
AJK

3
Ceramah IPT
·       Agar ahli mengetahui mengenai perbezaan antara matrikulasi, universiti dan kolej serta tahap pengajian dari sijil, diploma dan ijazah.OKT
1
Kecerian Bilik UBK dan Ruang Kelab Kerjaya
·       Agar ahli dapat menceriakan Bilik UBK dengan  menyusun maklumat kerjaya dan mengemaskinikan ruangan Kelab Kerjaya
Membersihkan bilik, mengemas dan mengecat
Guru Penasihat
AJK

3
Jamuan akhir tahun penyampain sijil
·       Agar pelajar dapat diraikan kerana menjadi ahli kelab yang menyumbang kepada pihak sekolah serta mengiktiraf pelajar melalui sijil.
Mengadakan jamuan makan
Guru Penasihat
AJK

NOV
1
Perancangan Aktiviti 2017


Guru PenasihatDisediakan oleh
 En Che Mohamad Padali
Ketua Guru Penasihat Kelab Kerjaya


 Klana Resort Port Dickson
 Aquatherapy for kids
 Sunburn for ibu..haha


 

Telegram Channel