12 November 2015

Pelan Strategik Pembimbing Rakan Sebaya 2016

                                         

PELAN STRATEGIK PEMBIMBING RAKAN SEBAYA 2016
NKRA/MKRA/NKEA/Generik
Generik
Inisiatif PPPM
Program Transformasi Daerah (PTD)
Aspirasi Murid
Etika Dan Kerohanian
Anjakan
3.Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Menghayati Nilai

ISU
MATLAMAT
STRATEGIK
OBJEKTIF
KPI
TOV
2016
2017
2018
2019
2020
STRATEGI
1.    Pembangunan modal insan kurang  seimbang
Pembangunan modal insan secara holistik
Membangunkan
murid secara holistik
1. Peningkatan bilangan klien yang positif hasil pementoran PRS

10
20
25
30
35
40
Peranan PRS sebagai agen perubahan murid


2.    Peranan PRS kurang disedari oleh warga sekolah
Meningkatkan peranan PRS di sekolah sebagai role model
1. 100% murid dan guru menerima perkhidmatan PRS

50%
100%
100%
100%
100%
100%
Outreach dan VAKS
3.    Kurang kemahiran PRS
Meningkatkan ketrampilan PRS
1. Penglibatan semua ahli PRS dalam kursus
60%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatkan kemahiran PRS melalui kursus PELAN TAKTIKAL


BIL
PELAN TAKTIKAL
TANGGUNG
JAWAB
TEMPOH/
HARI

KOS/SUMBER
SASARAN
KPI
PELAN KONTIGENSI
CATATAN/STATUS
1
BUDDY
Guru kaunseling
PRS Ting 5
Jan - Nov
-
Murid sesi petang
20 orang murid sesi petang menunjukkan perubahan melalui sistem ‘buddy’
 Perjumpaan kelompok
:

2
SUPER VAKS
Guru Kaunseling
PRS Ting 2/4
Jan - Nov
-
Murid
100% murid menerima perkhidmatan PRS
Latihan sewaktu perhimpunan

3
OUT
REACH
PRS Ting 2/4
Jan - Nov
RM 1000/PIBG
Guru –guru dan Staf

100% guru tahu mengenai PRS
Khidmat bakti

4
KURSUS PRS
GURU KAUNSELING
3 HARI
RM 3,000/PCG
PRS BONGSU
PRS SULUNG
100% PRS melalui kursus tahap bongsu sebelum dilantik

80% PRS Ting 4 sudah melalui PRS tahap sulung
Latihan
Kelompok PRS

PELAN OPERASI 1
Nama Program
BUDDY
Matlamat
Sikap yang positif
Strategi
Perjumpaan
Objektif
Meningkatkan sahsiah diri yang positif
Proses Kerja
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Pelaksanaan Perjumpaan
3.   Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PRS Ting 5
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
30 murid yang mempunyai masalah salah laku sesi petang

PELAN OPERASI 2
Nama Program
Super VAKS
Matlamat
Sikap yang positif
Strategi
Teknik visual, auditori, kinestatik dan spiritual
Objektif
Meningkatkan sahsiah diri yang positif
Proses Kerja
4. Mesyuarat Jawatankuasa
5. Pelaksanaan Perjumpaan
6.   Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PRS Ting 5
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua murid sekolah

PELAN OPERASI 3
Nama Program
OUTREACH
Matlamat
Semua warga sekolah mengetahui fungsi PRS dengan berkesan
Strategi
Sambutan Hari Jadi Dan Khidmat Bantu Guru
Objektif
Agar warga sekolah menyedari mengenai peranan PRS
Proses Kerja
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Sambutan Hari Jadi/ Khidmat Bantu
3. Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PRS Ting 4/ PRS Ting 2
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua guru dan staf SMK Cheras

PELAN OPERASI 4
Nama Program
Kursus PRS
Matlamat
Melatih kemahiran PRS kepada ahli PRS
Strategi
Latihan kelompok PRS
Objektif
Meningkatkan sahsiah diri yang positif dan berketrampilan
Proses Kerja
1.Mesyuarat Jawatankuasa
2. Kursus PRS
3. Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PRS Ting 5
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua PRS sesi pagi dan petang

A mother's heart 
Is always with her children
Enjoy my holiday till it last

 

Telegram Channel