17 November 2015

Pelan Strategik UBK 2016: Pendidikan Kerjaya

Pelan Strategik UBK ada 4 fokus utama.
Iaitu klik link sini Perancangan Strategik UBK :Peningkatan Disiplin 2016
Klik link sini Perancangan Strategik Pembangunan Sahsiah UBK
Klik sini Pelan Strategik Psikososial 2016
Bidang kerjaya

Dari perancangan strategik barulah kita membina rancangan tahunan 2016
Klik di sini Rancangan Tahunan UBK 2016

PELAN STRATEGIK
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(BIDANG PENDIDIKAN KERJAYA)
BIL
ISU
MATLAMAT STRATEGIK
OBJEKTIF
KPI
TOV
2016
2017
2018
2019
2020
STRATEGI
1
Murid masih kurang pengetahuan tentang halatuju pendidikan dan kerjaya. 
Memberi pendedahan secara khusus tentang halatuju pendidikan dan kerjaya masa depan.
Memastikan murid mendapat pendedahan dan pendidikan tentang halatuju pendidikan dan kerjaya masa depan.
Kesemua murid mendapat perkhidmatan dan pendidikan halatuju pendidikan dan kerjaya masa depan.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Minggu Pendidkan Kaunseling Kerjaya
1.  Pameran Pendidikan selepas SPM
2.  Ceramah Halatuju Pendidikan dan kerjaya masa depan.
3.  Lawatan ke IPTS/A
4.  Ujian Psikometrik
5.  Program Impian Kami

Program Pendidikan Halatuju selepas SPM dan PT3
6.  Taklimat Pengajian selepas SPM dan PT3
7.  Bengkel Menghadapi temuduga dan Penulisan Resume


PELAN TAKTIKAL  2016
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
(BIDANG PENDIDIKAN KERJAYA)
BIL
PELAN TAKTIKAL
TANGGUNG-JAWAB
TEMPOH/HARI
KOS/
SUMBER
OUTPUT
KPI
PELAN KONTIGENSI
CATATAN/ STATUS
1
PENETAPAN MATLAMAT SPM DAN
Guru Kaunseling

Guru Mata Pelajaran
25 & 26 Januari 2015
-
Murid SPM dan PT3 jelas tentang matlamat jangka pendek mereka iaitu SPM dan PT3
Kesemua calon SPM dan PT3 mempunyai Sasaran Matlamat SPM dan PT3.
Taklimat Sasaran Matlamat

Penulisan Target

Ikrar Kecemerlangan

2
PAMERAN PENDIDIKAN SELEPAS SPM

Guru Kaunseling

Guru Mata Pelajaran

4 April 2016
RM 300 / PCG
Kesemua murid tingkatan 4 dan 5 mendapat pendedahan pendidikan selepas SPM
Kesemua murid tingkatan 4 dan 5 mendapat pendedahan pendidikan selepas SPM
Kelab kerjaya sekolah akan membuka gerai pameran berkenaan pendidikan IPTA dan kerjaya masa depan.

3
CERAMAH HALATUJU PENDIDIKAN DAN KERJAYA MASA DEPAN
Guru Kaunseling

Guru Mata Pelajaran

5 April 2016
Cenderamata sekolah

Kesemua Murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan pendidikan dan halatuju masa depan mengikut aliran pengkhususan masing-masing.
Kesemua Murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan pendidikan dan halatuju masa depan mengikut aliran pengkhususan masing-masing.
Jemputan penceramah dari;
1.     IPTA
2.     IPTS
3.     Pusat Latihan Kemahiran
4.     Guru kaunseling sendiri.

4
LAWATAN KE IPTS/A

Guru Kaunseling
6 dan 7 April 2016
RM800 /
PCG
Kesemua Murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan pendidikan dan halatuju masa depan mengikut aliran pengkhususan masing-masing.
Kesemua Murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan pendidikan dan halatuju masa depan mengikut aliran pengkhususan masing-masing.
Lawatan ke IPTA/S dan Pusat Latihan Kemahiran

5
BENGKEL PSIKOMETRIK IMK
Guru Kaunseling
Januari – Obtober 2016
-
Kesemua Murid Tingkatan 1, 3 dan 5 dapat menjalani ujian psikometrik IMK
Kesemua Murid Tingkatan 1, 3 dan 5 dapat menjalani ujian psikometrik IMK
Menggunakan kaedah e-intervensi didalam maklmal komputer secara kelas tingkatan.

6
PROGRAM IMPIAN KAMI
Guru kaunseling
8 April 2016
RM200 / PCG
Kesemua Murid tingkatan dapat mengetahui impian masa depan masing-masing.
Kesemua Murid tingkatan dapat mengetahui impian masa depan masing-masing.
Dijalankan secara bengkel mengikut kumpulan kelas dengan dibantu oleh PRS

7
TAKLIMAT PENGAJIAN SELEPAS SPM DAN PT3
Guru Kaunseling
Julai – Ogos 2016
RM240 / PCG
Kesemua murid tingkatan 5 dan 3 mendapat pendedahan dan pengetahuan pendidikan selepas PT3 dan SPM
Kesemua murid tingkatan 5 dan 3 mendapat pendedahan dan pengetahuan pendidikan selepas PT3 dan SPM
Taklimat akan disampaikan kali kedua pada program bersaingan semasa program selepas PT3.

8
BENGKEL MENGHADAPI TEMUDUGA DAN PENULISAN RESUME

Guru Kaunseling
Julai – Ogos 2016
Cenderamata Sekolah
Kesemua Murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan temuduga dan membina resume 
Kesemua Murid Tingkatan 5 mendapat pendedahan temuduga dan membina resume
Personalia jemputan kepakaran dari IPTS sekitar KLPELAN OPERASI 1
Nama Program
PENETAPAN MATLAMAT SPM DAN PT3
Objektif
Murid SPM dan PT3 jelas tentang matlamat jangka pendek mereka iaitu SPM dan PT3
Tempoh
25 & 26 Januari 2015
Kumpulan sasaran
Semua murid
Kos
TIADA
Proses Kerja
1. Mesyuarat Pengurusan Sekolah
2. Pelaksanaan Program
·        Dua sesi SPM dan PT3
3.   Laporan dan penilaian
Tanggungjawab
Pengetua
Penolong-penolong Kanan
Ketua-ketua Bidang
Semua Guru Kaunseling

Semua Guru Kaunseling

Guru mata Pelajaran
Penyelaras, AJK Penilaian dan Dokumetasi
Kekangan
Bertindang dengan program sekolah, dan kawalan guru mata pelajaran semasa program berlangsung.
Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK HEM
Penilaian
Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut.
Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan pada program akan datang bagi meningkat keberkesanan program.

PELAN OPERASI 2
Nama Program
MINGGU PENDIDIKAN KAUNSELING KERJAYA
Objektif
Memastikan murid mendapat pendedahan dan pendidikan tentang halatuju pendidikan dan kerjaya masa depan.
Tempoh
4 – 8 APRIL 2016
Kumpulan sasaran
Semua murid
Kos
RM1,300
Proses Kerja
4. Mesyuarat Jawatankuasa
5. Pelaksanaan Program
·        Pameran Kerjaya
·        Ceramah Kerjaya
·        Lawatan Kerjaya
·        Bengkel Impian Kami
6.   Laporan dan penilaian
Tanggungjawab
PK HEM
Semua Guru Kaunseling
Semua Guru Kaunseling
Penyelaras, AJK Penilaian dan Dokumetasi
Kekangan
Bertindang dengan program sekolah, dan kawalan guru mata pelajaran semasa program berlangsung.
Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK HEM
Penilaian
Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut.
Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan pada program akan datang bagi meningkat keberkesanan program.

PELAN OPERASI 3
Nama Program
BENGKEL PSIKOMETRIK IMK
Objektif
Memastikan kesemua Murid Tingkatan 1, 3 dan 5 dapat menjalani ujian psikometrik IMK
Tempoh
Januari – Obtober 2016
Kumpulan sasaran
Semua murid tingkatan 1, 3 dan 5.
Kos
tiada
Proses Kerja
1.     Mesyuarat Jawatankuasa
2.   Pelaksanaan Program
·        Tingkatan 1 – Bulan Januari 2016
·        Tingkatan 3 dan 5 – September – Oktober 2016
3.     Menjalankan Penilaian dan Pentaksiran
4.     Merekod keputusan pentaksiran didalam SePKM dan Fail Profil Murid.
Tanggungjawab
PK HEM
Semua Guru Kaunseling
Semua Guru Kaunseling
Semua Guru Kaunseling
Semua Guru Kaunseling
Kekangan
Ketidakhadiran murid semasa program ini berjalan menyukarkan guru kaunseling untuk mengumpulkan murid ini untuk menjalani ujian IMK secara berkumpulan.
Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK HEM
Penilaian
Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut.
Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan pada program akan datang bagi meningkat keberkesanan program.

PELAN OPERASI 4
Nama Program
PROGRAM HALATUJU PENDIDIKAN SELEPAS SPM DAN PT3
Objektif
Kesemua murid tingkatan 5 dan 3 mendapat pendedahan dan pengetahuan pendidikan selepas PT3 dan SPM
Tempoh
Julai – Ogos 2016
Kumpulan sasaran
Semua murid tingkatan 3 dan 5
Kos / Sumber
Cenderamata sekolah
Proses Kerja
1.     Mesyuarat Jawatankuasa
2.   Pelaksanaan Program
·        Taklimat Pengajian selepas SPM dan PT3
·        Bengkel Menghadapi temuduga dan Penulisan Resume
3.     Laporan dan penilaian
Tanggungjawab
PK HEM
Semua Guru Kaunseling
Semua Guru Kaunseling
Penyelaras, AJK Penilaian dan Dokumetasi
Kekangan
Bertindang dengan program sekolah, dan kawalan guru mata pelajaran semasa program berlangsung
Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK HEM
Penilaian
Penilaian dijalankan selepas sesuatu program dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program tersebut.
Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan pada program akan datang bagi meningkat keberkesanan program.


Empathy & sympathy
For those who deserve
UPSR 2015

 

Telegram Channel