10 November 2015

Perancangan Strategik UBK 2016: Peningkatan Disiplin Dan Sahsiah Murid

Pelan Strategik UBK ada 4 fokus utama.
Bidang psikososial


Dari perancangan strategik barulah kita membina rancangan tahunan 2016PELAN STRATEGIK UBK 2016: PENINGKATAN DISIPLIN DAN SAHSIAH MURID
NKRA/MKRA/NKEA/Generik
Generik
Inisiatif PPPM
Program Transformasi Daerah (PTD)
Aspirasi Murid
Etika Dan Kerohanian
Anjakan
3.Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Menghayati Nilai

ISU
MATLAMAT
STRATEGIK
OBJEKTIF
KPI
TOV
2016
2017
2018
2019
2020
STRATEGI
1.    Pembangunan modal insan kurang  seimbang
Pembangunan modal insan secara holistik
Membangunkan
murid secara holistik dalam bidang akademik, sukan, kokurikulum dan pembangunan sahsiah
1. Peningkatan kehadiran murid ke sekolah
89%
91%
92%
93%
94%
95%

Peningkatan kehadiran murid ke sekolah melalui mengupayakan personalia terlibat dalam pengurusan disiplin sekolah
2. Penurunan kes salah laku lewat

5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%BIL
PELAN TAKTIKAL
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH/HARI

KOS/SUMBER
SASARAN
KPI
PELAN KONTIGENSI
CATATAN/STATUS
1
Zoom  In kelas:

PK HEM
Guru kelas
Guru mentor
Guru kaunseling

Jan - Nov
RM 1,000/PIBG
Kelas yang mencapai 95% kehadiran sebanyak 7 kali
Kelas yang mencapai hanya 80% kehadiran sebanyak 3 kali
Peratus kelas mencapai  95% kehadiran meningkat


Peratus kelas yang hanya mendapat 80% dan ke bawah kehadiran semakin menurun
Kerjasama dengan kolej swasta dan ngoCeramah motivasi

2
Zoom In murid:
Hati ke hati

Guru kelas
Guru mentor
Guru disiplin
Guru kaunseling
Jan - Nov
Ujian DASS

Murid menerima surat amaran pertama
Peratus kehadiran murid ‘hati ke hati’  85% setiap bulan
Sesi kaunseling

Inventori

3
Zoom in
Ibu bapa:
Talian kasih
Guru kelas
Guru kaunseling
Jan – Nov
Telefon
Surat
Lawatan ke rumah
Murid menerima surat amaran kedua
Peratus kehadiran murid ‘talian kasih’  85% setiap bulan

Konsultasi ibu bapa


4
Operasi Lewat Ke Sekolah
Guru disiplin
Guru kaunseling
Jan - Nov
Modul Operasi Lewat
Murid yang hadir lewat selepas pukul 7.40 pagi
Penurunan kes lewat murid ke sekolah sebanyak
 0. 5%
Surat makluman kepada ibu bapa


PELAN OPERASI

1)      Nama program  :                             ZOOM IN KELAS
Matlamat            :                            Mengenal pasti  kelas yang mempunyai kadar peratus kehadiran murid 
                                                       pada  setiap bulan
Strategi                :                             Ganjaran dan Motivasi

Objektif                :
1)      Agar dapat mengenal pasti kelas yang menyumbang kepada peratus kehadiran pelajar yang rendah untuk diambil tindakan segera.
2)      Agar dapat membantu guru kelas untuk memotivasikan pelajar dalam kelas tersebut untuk hadir ke sekolah
3)   Agar dapat mengenal pasti kelas yang menyumbang peningkatan kehadiran murid yang tinggi untuk disampaikan ganjaran

Proses Aliran Kerja                          :
BIL
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
Sasaran
Catatan
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Semua guru kaunseling

AJK UBK
AJK Disiplin
Semua guru

2
Mengenalpasti kelas yang terlibat melalui buku kehadiran murid atau data

Tingkatan 1/Peralihan : Pn Raudah
Tingkatan 2 : Pn Rozinani
Tingkatan  4: En Che Mohamad Padali
Tingkatan 3 dan 5 : Pn Nurhaiza Che Mat
Semua kelas
Kehadiran kelas sebanyak 95% sebanyak 7 kali akan di bawa ke lawatan
3Merekodkan kelas yang terlibat untuk dijalankan sesi motivasi dan ganjaran
Guru kaunselingGuru kelas dan guru mentor

4
Menyampaikan anugerah galakan bagi kelas yang terlibat
-Zoom In Cemerlang
 95% kehadiran setiap bulan

-Zoom In Lonjakan
5% meningkat kehadiran berbanding bulan lepas


-   Zoom In Harapan: iaitu kelas yang sentiasa meningkat kehadiran berturut-turut selama 3 bulan.


PK HEM
Guru kelas
Guru kaunselingKelas mencapai 95% kehadiran


Kelas yang dapat meningkatkan 5% kehadiran berbanding bulan lepas

Kelas yang dapat meningkatkan kehadiran selama 3 bulan berturut.
Guru kelas dan mentor kedua juga akan memperolehi sijil anugerah untuk diri sendiri berdasarkan anugerah yang diperolehi oleh kelas masing-masing.

2)      NAMA PROGRAM             :  ZOOM IN MURID : HATI KE HATI
Matlamat                           : Mengenal pasti punca pelajar tidak hadir ke sekolah untuk diberikan bimbingan.

Objektif                               :  Agar dapat mengenal pasti pelajar  yang menyumbang kepada peratus                               kehadiran ke sekolah yang rendah  untuk diambil  tindakan segera.
Strategi                               : Sesi kaunseling individu dan kelompok
Proses Aliran Kerja           :
BIL
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
SASARAN
CATATAN
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Guru Kelas
Semua guru kaunseling


2
Mengenalpasti pelajar yang terlibat melalui buku kehadiran pelajar atau data

Tingkatan 1 / Peralihan: Pn Raudah
Tingkatan 2 : Pn Rozinani
Tingkatan 4 : En Che Mohamad Padali
Tingkatan 3 dan 5 : Pn Nurhaiza Che Mat
Murid yang menerima surat amaran

3Menjalankan sesi kaunseling kelompok dan Ujian DASS
Guru kaunselingMurid menerima surat amaran

4
Menjalankan sesi kaunseling individu
PK HEM
Guru kelas
Guru kaunseling
Murid menerima surat amaran

5
Merekodkan status DASS dan sebab tidak hadir untuk diambil tindakan intervensi yang bersesuaian
Guru Kaunseling
Murid yang menerima intervensi “Hati Ke Hati”


3)      NAMA PROGRAM:  ZOOM IN IBU BAPA : TALIAN KASIH
Matlamat : Mendapatkan maklumat dari ibu bapa mengenai punca pelajar pelajar tidak hadir ke sekolah dan seterusnya menjalinkan kerjasama dengan ibu bapa untuk membantu menangani permasalahan pelajar.
Strategi                    : Konsultasi keibu bapaan
Objektif :                 Agar dapat mengenal pasti  kerjasama bersama ibu bapa bagi murid yang menyumbang                               kepada peratus kehadiran ke sekolah yang rendah untuk diambil tindakan segera.
Proses Aliran Kerja           :
BIL
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
SASARAN
CATATAN
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Guru Kelas
Semua guru kaunseling
AJK

2
Mengenalpasti ibu bapa murid yang terlibat melalui buku kehadiran murid atau data

Tingkatan 1/ Peralihan : Pn Raudah
Tingkatan 2 : Pn Rozinani
Tingkatan 4 : En Che Mohamad Padali
Tingkatan 3 dan 5 : Pn Nurhaiza Che Mat
Guru Kelas
Guru Mentor

3Konsultasi ibu bapa
Guru Kaunseling
Ibu bapa yang tidak dihubungi secara lisan oleh guru kelas
Surat
Telefon
Lawatan


4)    NAMA PROGRAM             :  OPERASI LEWAT
        Matlamat                           : Mengenal pasti punca murid kerap lewat ke sekolah untuk diberikan                                                      bimbingan.
        Strategi                               : Menyiapkan tugasan pengajaran berdasarkan Modul Operasi Lewat
             Objektif                               :  Agar dapat mengenal pasti murid yang kerap lewat hadir ke sekolah                                                             untuk diambil  tindakan segera.
Proses Aliran Kerja           :
BIL
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
SASARAN
CATATAN
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Guru Disiplin
Semua guru kaunseling
AJK Disiplin

2
Murid menerima tugasan dari Modul Operasi Lewat
Guru disiplin

Murid yang lewat selepas 7.40 pagi

3
Mengenalpasti murid yang lewat melalui buku log lewat ke sekolah

Sesi pagi : En Che Mohamad Padali B Che Mat
Sesi petang: Puan Rozinani Awang
Pengawas
Guru Disiplin

4Menjalankan sesi kaunseling kelompok /individu
Sesi pagi : En Che Mohamad Padali / Puan Nurhaiza Che Mat

Sesi petang: Puan Rozinani/ Puan Raudzah

Murid yang lewat melebihi 3 kali sebulan


Soal selidik lewat
5
Konsultasi keibubapaan
Guru kaunseling
Ibu bapa murid yang menerima surat amaran 2
Rekod sesi

Happy holiday
For Deepavali
Bukit Merah Lake Town 
The best therapy7 comments

assalamualaikum cikgu,
Jutaan terima kasih yang tidak terhingga atas perkongsian ilmu dan bahan2 cikgu..Moga Allah berikan pahala dan ganjaran atas segala perkongsian ini..
Saya Cikgu Bimbingan sekolah rendah...bukan ijazah BK tetapi memikul tanggungjawab ini...saya doakan cikgu terus sukses dan berjaya dalam bidang ini...terima kasih skali lagi

tulus ikhlas
Cikgu Nanie
SKKgTitingan Tawau Sabah

Salam Nanie. tahniah kerana anda terpilih sebagai guru bimbingan sekolah rendah. Satu kepercayaan yang diberikan oleh pihak sekolah bukan kerana sijil kamu tetapi kerana personaliti kamu!! Tanggungjawab yang agak berat kerana ekspektasi murid dan warga sekolah terhadap anda yang tinggi dengan limitasi yang anda sahaja yang faham bebanannya. Semoga momentum kerja anda di tahap terbaik kerana saya faham majoriti guru bimbingan bukanlah guru bimbingan sepenuh masa lebih lebih lagi guru yang tiada background B&K. Semoga anda diberikan pahala dan ganjaran kerana pengorbanan anda menerima tanggungjawab ini.

Terima Kasih Puan....Perkongsian maklumat UBK membantu saya....

TAHNIAH !!!
SEMOGA TERUS SUKSES! ",

Sama sama. Semoga kita dapat meningkatkan profesionalusme kita dalam perkhidmatan kaunseling

Terima kasih. Semoga kita semua sukses

Terima kasih cikgu Haiza.Perkongsian yang amat bermakna.Hebat sungguh ckgu.

 

Telegram Channel