21 December 2015

Agihan Tugas Guru Kaunseling SMK Cheras 2016

AGIHAN TUGAS GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2016
SMK CHERAS
A
PENGURUSAN FAIL
SENARAI

TANGGUNGJAWAB
A1
Folder pengurusan1

Pengurusan Am

Pengurusan Am
Salinan surat rasmi kepada UBK yang bukan berkenaan dengan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
Fail Arkib 700-11/1/1


Puan Raudzah Bt Ab Rahman2
Surat Pekeliling Ikhtisas

Surat Pekeliling Ikhtisas
Salinan surat Berkaitan BnK
Fail Arkib 700-11/1/1
Fail spsk 08

Puan Nurhaiza Che Mat

3
Pendidikan, Kerjaya Dan Latihan

Pendidikan Kerjaya  Dan Latihan
Salinan surat berkaitan pendidikan lanjutan, permohonan borang, peluang latihan dan kerjaya, tawaran biasiswa
(Fail Arkib:700-11/2/1)

Puan Raudzah Bt Ab Rahman

4
Program Pembangunan Murid

Program Pembangunan Murid
Salinan surat rasmi mengenai program tersebut termasuklah surat rasmi panggilan mesyuarat
( Fail Arkib : 700 – 11/5/1)
Fail Arkib : 700 -11/1/2: PRS

Puan Nurhaiza Bt Che Mat


5
Program Pembangunan Staf Dan Mesyuarat
Program Pembangunan Staf Dan Mesyuarat
Fail Arkib 700-11/1/1

Puan Raudzah Bt Ab Rahman
6

Program PPDa/ HIV
Fail Arkib 700:11/3/1 (PPDa)
Puan Raudzah Bt Ab Rahman
Fail Arkib 700:11/3/2 (SLAD)
Fail Arkib 700 : 11/4/1 (PROSTAR)

Puan Rozinani Bt Awang
A2
Folder Bidang1


Pembangunan & Perkembangan Sahsiah Diri Murid

Menyimpan maklumat mengenai
-        Kertas kerja program
-        Modul / laporan
-        Penilaian program
-        Penyelidikan
-        Minit mesyuarat
-        Senarai ahli
-        Senarai AJK
-        Data
-        Pakej pembelajaran
-        Bahan berkaitan

Puan Rozinani Bt Awang
2
Peningkatan Disiplin Diri Murid

Puan Nurhaiza Che Mat
3
Pendidikan Kerjaya Diri Murid

En Che Mohamad Padali Bin Che Mat
4
Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Puan Nurhaiza Che Mat
5
Kajian Tindakan

Puan Nurhaiza Che Mat
6
Program Khas

En Che Mohamad Padali B Che Mat
7
Pentaksiran Psikometrik

En Che Mohamad Padali B Che Mat /Puan Raudzah Bt Ab Rahman
8
Folder Rekod Sesi Bimbingan/ Kaunseling

Rekod sesi
Puan Rozinani Bt Awang

B

PENGURUSAN SUDUT DAN BILIK

1

Bilik Kaunseling

Puan Raudzah Bt Ab Rahman

2


Sudut Dan Laluan Minda Sihat
Keceriaan koridor & Taman yang bermaklumat
Puan Nurhaiza Che Mat
3


Koridor UBK & Bilik Sesi Kaunseling

Kebersihan & Keceriaan

Puan Rozinani Bt Awang
C
Pengurusan Papan Kenyataan

1
Papan kenyataan Minda Sihat
Keceriaan koridor & papan  yang bermaklumat
Puan Nurhaiza Che Mat
2
Papan kenyataan Kelab Kerjaya
Keceriaan koridor & papan yang bermaklumat
Puan Rozinani Awang
3
Papan kenyataan promosi UBK
Keceriaan koridor & papan yang bermaklumat
Puan Raudzah Ab Rahman
D
Pengurusan program UBK

1
Pengurusan Sahsiah

Merancang aktiviti

Puan Nurhaiza/Puan Rozinani Awang
2
Peningkatan Disiplin
PPDa
Menyediakan data kehadiran murid dan lewat ke sekolah
Menyediakan data yang diperlukan oleh PPDa
Merancang aktiviti

En  Che Mohamad Padali B Che Mat/ Puan Raudzah Bt Ab Rahman
3
Program Kerjaya
Psikometrik
Menyediakan data psikometrik
Merancang aktiviti

En  Che Mohamad Padali B Che Mat/ Puan Raudzah Bt Ab Rahman
4
Psikososial Dan Kesejahteraan Mental
Menyediakan data Minda Sihat
Merancang aktiviti
Puan Nurhaiza/Puan Rozinani Awang
5


Inovasi e-intervensi

Menyediakan pelan operasi

En Che Mohamad Padali
6
Program Guru Penyayang
Menyediakan data Guru Penyayang
dan merancang aktiviti
Pn Nurhaiza Bt Che Mat
7

Sarana
Menyediakan data sarana
Merancang  aktiviti

Puan Rozinani Bt Awang
8

DWEN
Menyediakan data DWEN
Merancang  aktiviti
Puan Raudzah Bt Ab Rahman
9
PRS
Mengadakan perjumpaan dan merancang aktiviti
Pn Nurhaiza Che Mat /Pn Raudzah Ab Rahman
10
Kelab Kerjaya
Mengadakan perjumpaan dan merancang aktiviti
En Che Mohamad Padali B Che Mat/Puan Rozinani Awang
E
Pengurusan Dokumentasi

1
Dokumentasi Kurikulum
Menyemak dokumentasi sebelum dibindingkan dan dihantar ke pengetua. Serahkan satu salinan kepada penyelaras galeri, serah kepada PK terlibat 1 salinan dan Setiausaha program
Puan Nurhaiza Che Mat
2
Dokumentasi Kokurikulum
Puan Rozinani Awang
3
Dokumentasi HEM
Puan Raudzah Bt Ab Rahman
4
Software bahan dokumentasi
Mengumpul bahan dokumentasi ke dalam CD
En Che Mohamad Padali B Che Mat


To accept or to ignore
The best option to grab
Think..think...think.....

 

Telegram Channel