1 January 2016

ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) PCG KAUNSELING DAN ANGGARAN PERBELANJAAN PROGRAM UBK 2016Sebagai ketua kaunselor, saya perlu draf ABM UBK untuk setiap tahun berdasarkan peruntukan PCG Kaunseling. Saya membuat anggaran peruntukan RM6,650 berdasarkan formula pengiraan mengikut SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL 8/2012 untuk perbelanjaan PCG Kaunseling yang saya share juga disini. ABM ini akan diserahkan kepada ketua kerani dan pentadbir. 

Selain dari ABM peruntukan PCG, saya juga membuat angggaran perbelanjaan program UBK yang menggunakan peruntukan dari sumber selain dari PCG untuk di masukkan ke dalam buku rekod.


SMK CHERAS
ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) TAHUN 2016
MATA PELAJARAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ANGGARAN PERUNTUKAN: RM 6,650
BIL
PERKARA
ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)
CATATAN
1
MOTIVASI PT3 DAN SPM
RM 400

2
KURSUS ASAS PRS
RM 300

3
PROGRAM SAHSIAH
RM 400

4
PENEROKAAN KERJAYA: PERMATA
RM 400

5
BENGKEL MINDA SIHAT
RM 200

6
BENGKEL KEPIMPINAN SESI PETANG
RM 500

7
KEM KEPIMPINAN SESI PAGI
RM 1,000

8
LAWATAN KERJAYA
RM 350

9
TERAPI ALAM
RM 300

10
 PPDA
RM 350

11
HALA TUJU KERJAYA
RM 450

12
KURSUS PENINGKATAN PRS
RM 600

13
PECUTAN AKHIR PT3 DAN SPM
RM 300

14
PROGRAM DWEN
RM 350

15
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
RM 500

16
PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN
RM 250


JUMLAH
RM 6,650


Jumlah anggaran perbelanjaan ialah:
RINGGIT MALAYSIA ENAM RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH RINGGIT

Disediakan oleh,

(PUAN NURHAIZA BT CHE MAT)
KETUA KAUNSELOR
SMK CHERAS


Format di bawah digunakan untuk menyediakan anggaran perbelanjaan dan ditampal dibuku rekod.


                                                   ANGGARAN PERBELANJAAN
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK CHERAS, KUALA LUMPUR

BIL
SUMBER KEWANGAN
JUMLAH
(RM)
BIL
ANGGARAN PERBELANJAAN
JUMLAH
(RM)
1
PCG KAUNSELING
RM 6,650
1
MOTIVASI PT3 DAN SPM
RM 400
2
PIBG
RM 2,000
2
KURSUS ASAS PRS
RM 300
3
YAYASAN PENDIDIKAN CHERAS
RM 2,000
3
PROGRAM SAHSIAH
RM 400
4
KOKURIKULUM
RM 1,350
4
PENEROKAAN KERJAYA: PERMATA
RM 400
5
KOPERASI
RM 3,000
5
BENGKEL MINDA SIHAT
RM 200
6
PCG MORAL
RM     500
6
BENGKEL KEPIMPINAN SESI PETANG
RM 500
7
PCG SIVIK
RM     500
7
KEM KEPIMPINAN SESI PAGI
RM 3,0008
LAWATAN KERJAYA
RM 3509
TERAPI ALAM
RM 30010
 PPDA
RM 35011
HALA TUJU KERJAYA
RM 45012
KURSUS PENINGKATAN PRS
RM 60013
PECUTAN AKHIR PT3 DAN SPM
RM 30014
PROGRAM DWEN
RM 35015
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
RM 50016
PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN
RM 25017
PROGRAM RIMUP
RM 2,00018
PROGRAM GURU PENYAYANG
RM 3,00019
BENGKEL KEPIMPINAN KOKURIKULUM
RM 1,00020
PROGRAM SAHSIAH MORAL
RM 50021
KELAB KERJAYA
RM 35022
LAWATAN SAHSIAH
RM 500


RM 16,000

JUMLAH
RM16,000


PETIKAN
SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL 8/2012

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH
BERDASARKAN PER KAPITA DAN ENROLMEN MURID

JADUAL 1: MAKSUD BELANJA BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG)
BIL
JENIS PCG
MAKSUD PERBELANJAAN
C2
BANTUAN PER KAPITA BUKAN MATA PELAJARAN


BIMBINGAN DAN KAUNSELING
i) Pembelian inventori dan barang habis guna bagi tujuan aktiviti bimbingan dan kaunseling
ii) Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan aktiviti bimbingan dan kaunseling
iii) Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan
iv) Penyelenggaraan dan pembaikan inventori dan harta modal yang digunakan untuk tujuan aktiviti bimbingan dan kaunseling
v) Bayaran perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa
vi) Perolehan harta modal dibenarkan tetapi hendaklah dibincangkan dan dipersetujui oleh Ketua Bidang  atau Ketua Panitia dan diluluskan oleh Pengurus Sekolah. Pembelian hendaklah mematuhi peraturan dibawah:
·        Sekolah Rendah : tidak melebihi RM 5,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (tidak termasuk komponen LPBT/LPK sekolah) mana yang lebih rendah
·        Sekolah Menengah: RM10,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah)
·        Sekolah Kurang Murid (Rendah/Menengah) ; tidak melebihi 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran Dan PCG Bukan Mata Pelajaran
·        Perolehan/penggantian alat pendingin udara tidak dibenarkan. Peruntukan bagi tujuan ini hendaklah dipohon daripada Ketua PTJ masing-masing
vii. Bagi perolehan ICT, sekolah hendaklah mematuhi tatacara perolehan ICT yang berkuatkuasa
viii. Perolehan harta modal yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat TanggungjawabKADAR BANTUAN PER KAPITA (PCG)
Jenis Bantuan: Bimbingan & Kaunseling
Bil
Jenis Sekolah
≤ 20 murid
21-50 murid
51-100 murid
101 -150 murid
151-500 murid
501-1000 murid
1001 murid dank e atas
1
Sekolah Rendah
RM500
RM 500
RM500 + RM10 seorang melebihi 50 orang
RM1,000 + RM10 seorang melebihi 100 orang
RM 1,500 + RM3 seorang melebihi 150 orang
RM 2,550 + RM3.50 seorang melebihi 500 orang
RM4,300+ RM3.50 seorang melebihi 1000 orang
2
Sekolah Pendidikan Khas/Program
Pendidikan Khas Integrasi (Rendah)

RM 12.00 seorang murid setahun

Bil
Jenis Sekolah
100 murid dan ke bawah
101-500 murid
501-1000 murid
1001 murid dan ke atas
1
Sekolah Menengah Harian/Sekolah Berasrama Penuh/ SABK/Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional /Sekolah Seni/Sekolah Sukan Malaysia
RM 600
RM600 + RM5.50 seorang murid melebihi 100 orang
RM2,800 + RM5 seorang melebihi 500 orang
RM5,300 + RM4.50 seorang melebihi 1000 orang
2
Sekolah Menengah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah)
RM 15.00 seorang murid setahun


New year with my forever bff
Thank you Wati, Ida, Liza :)
Suka Sucre Bistro 
With Dato' Fazley Yaakob
Highly recommended!

 

Telegram Channel