31 August 2020

Sistem Fail Unit Bimbingan Dan Kaunseling 700-8

 

 Sistem fail UBK berubah lagi dari nombor 700-11 ke 700-8

Berdasarkan kepada sistem fail KPM yang diedarkan pada akhir 2019. 

Saya dapat nombor fail baru bulan Jun dan mehla pelan pelan kayuh ubah nombor fail

Fail boleh menggunakan Spsk atau sistem fail nombor ini. Yang bagusnya tentang sistem fail baru ini ialah lebih banyak item item yang sesuai dengan keperluan dokumen yang baru untuk UBK berbanding sistem fail 700-11 yang lebih ringkas 

Yang berlabel nombor sedia ada yang diberi oleh KPM dan yang kosong tu saya create untuk folder saya sendiri di bawah numbering yang sesuai.

700

TADBIR URUS MURID

700-8

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MURID

700-8/1

BIMBINGAN DAN KAUNSELING (TERPERINGKAT)

700-8/1/1

Kaunseling Murid (Kes Khas)

 

Kes Rayuan Semula

 

Murid Berisiko Cicir Dan Cicir Sekolah

 

Ziarah Cakna

700-8/1/2

Bimbingan Kaunseling Murid

 

Sesi Kaunseling Individu

 

Sesi Kaunseling Kelompok

 

Sesi Konsultasi Keibubapaan

700-8/1/3

Ujian Psikometrik

 

Fail Induk

 

Intervensi Psikometrik 

 

 

700-8/2

Bimbingan Kaunseling Dan Kerjaya

700-8/2/1

Program Bimbingan Kaunseling Dan Kerjaya

 

DaProgram Minda Sihat

 

 

Program Psikososial

700-8/2/2

Pembimbing Rakan Sebaya

700-8/2/3

Bimbingan Kerjaya Dan Usahawan

700-8/2/4

Mentor Mantee

700-8/2/5

Motivasi Murid

 

Penetapan Target

700-8/2/6

Guru Penyayang

· 

700-8/2/7

Jejak Kerjaya

700-8/2/8

Program Alumni

 

700-8/3

Pendidikan Pencegahan Dadah

700-8/3/1

Program Pendidikan Pencegahan Dadah

700-8/3/2

Skim Lencana Anti Dadah

700-8/2/3

Program Kesedaran AIDS (PROSTAR)

 

700-8/4

Peningkatan Sahsiah Dan Kepimpinan

700-8/4/1

Program Peningkatan Sahsiah Dan Kepimpinan

-    

 

Program Kehadiran : Dashboard

 

Program Murid Berisiko Cicir

700-8/4/2

PLKN

700-8/4/3

RIMUP

 

400

Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan

400-2

Kewangan

400-2/1

Belanja Mengurus

400-2/1/4

PCG

 

 

500

Pengurusan Sumber Manusia

500-9

Perhubungan Pekerja Dan Kebajikan

500-9/2

Kaunseling Dan Pementoran

500-9/2/1

Program Kaunseling

500-9/2/2

Rakan Pembimbing Perkhidmtan Awam (AKRAB)

700-9/2/3

Pementoran

 

500-9/3

Bimbingan Dan Kaunseling (Terperingkat)

500-9/3/1

Kaunseling Pekerja (Kes Khas)

500-9/3/2

Bimbingan Kaunseling Pekerja

 

 

600

PENGURUSAN SEKOLAH

600-3

KURIKULUM DAN KOKURIKULUM

 

600-3/3

PERSATUAN

600-3/3/31

Kelab Kerjaya

 

 

600-5

Kecemerlangan Pendidikan

 

600-5/1

Program Khas

600-5/1/6

Program Guru Muda/ Juara

 


100

Pentadbiran

100-7

Pemodenan Pentadbiran

 

100-7/5

Transformasi Inovasi

100-7/5/2

Anugerah Inovasi

 

 

 Merdeka!Merdeka!Merdeka!

Short break to Sungai Congkak

 

 

 

 

 

 

Telegram Channel