18 May 2016

Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Guru Bimbingan Dan Kaunseling 2016SASARAN KERJA TAHUNAN
GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2016

SENARAI TUGAS UTAMA/ PERKHIDMATAN
PIAWAIAN/ STANDARD PRESTASI
SASARAN /MATLAMAT
JADUAL PERLAKSANAAN
SESI BIMBINGAN/
KAUNSELINGKONSULTASI IBU BAPA

Tugas hakiki dan mencapai 20% tugas guru kaunseling

Jenis Perkhidmatan:
1.      Bimbingan dan Kaunseling Individu 5 sesi x 38 minggu (180 sesi)

2.      Kaunseling/ Bimbingan Kelompok
1 sesi x 38 minggu (38 sesi)Fokus : Mencapai 5% tugas kaunseling bersama ibu bapa
·       Kemahiran keibubapaan
·       Konfrens ibubapa
1 konsultasi x 38 minggu = 38 konsultasi
Matlamat:
Murid mendapat perkhidmatan kaunseling

Matlamat:
Mengadakan rundingcara dengan ibubapa mengenai permasalahan anak di sekolah

Sepanjang TahunSepanjang tahun
PERKEMBANGAN SAHSIAHPEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Fokus : 15 % tugas dengan menjalankan aktiviti wajib seperti surat arahan perekayasaan KPM dan JPWPKL
·     Program Orientasi
-        Bengkel Kepimpinan
-        Ceramah Motivasi & Sahsiah
-        Program SUIT
-        Guru Penyayang
-        Program PPDa
Fokus 5% dari tugas dengan mengikuti standard piawaian modul PRS Kebangsaan
Matlamat:
Semua murid diberikan input dan pendedahan pembangunan diri dan perkembangan sahsiah terpuji agar meningkatkan kemenjadian murid


Matlamat:
Semua ahli PRS diberikan input dan pendedahan pembangunan diri


Aktiviti sebulan sekali


Sebulan dua kali perjumpaan
PENINGKATAN DISIPLIN


Fokus tingkahlaku:15 % tugas

-        Program Zoom In Meningkatkan Kehadiran

-        Program SPOT memantau murid disiplin tegar

-        Pemantauan kategori Butterfly SUIT

  
Matlamat:
Membimbing dan memantau murid agar  aspek kehadiran ke sekolah meningkat 3% dari tahun lepas

Program SPOT menurunkan masalah disiplin sebanyak 0.01 peratus diturunkan.


Meningkatkan jumlah kemenjadian murid yang positif dari negatif
Sepanjang masa
PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

Fokus 10% tugas dengan mengikuti prosedur Program Minda Sihat KPM

Program minda sihat –
soal selidik DASS kepada semua murid Ting 4
 -bengkel Minda Sihat kepada   
  sasaran pelajar
-        Menjalankan intervensi
-   Mengenalpasti murid yang mempunyai masalah kesihatan mental untuk dirujuk dan diambil tindakan

Matlamat:
Murid akan didedahkan input dalam bidang psikososial, kesejahteraan mental dan pelajar yang mengalami saringan DASS teruk mengalami penurunan di akhir intervensi sebanyak 80 peratus.

Mac– Saringan Minda Sihat 1

April – Bengkel Minda Sihat

Jun– Saringan Minda Sihat 2

PENGURUSAN KERJAYA MURIDKELAB KERJAYA

Fokus 10% dari tugas dengan menjalankan aktiviti wajib perekayasaan UBK
-        Psikometrik
·       Motivasi belajar dan peluang
      pendidikan.
·       Hala tuju kerjaya
·       Mengikuti pameran
Pendidikan di luar.
·       Jemputan taklimat dari UPU. Matrikulasi, MARA dan IPTS.
·       Petandingan Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya Peringkat Zon.
·       Kerjasama dengan IPTS/Pameran KerjayaFokus 2 % dari tugas dengan mematuhi  dasar kokurikulum
Aktiviti Kelab Kerjaya yang diadakan 12 kali setahun

Menyertai pertandingan Karnival Pendidikan Kaunseling Kerjaya Peringkat Zon Pudu dan pertandingan luar

Menjalankan aktiviti berkaitan reachout info dan pameran kerjaya
Matlamat:
Murid tingkatan 1 dan 3 mempunyai data minat kerjaya dan kecekapan masing masing.

Murid didedahkan dengan maklumat peluang pendidikan dan kerjaya.

Matlamat:
Ahli Kelab Kerjaya dapat
Menjalankan aktiviti berkaitan dengan pengetahuan IPT, ujian psikometrik dan reachout kerjaya

Psikometrik:
Ting 1: Feb – Sept
IMK: Jun-Sept
IKP: Ogos-Sept
Program kerjaya: Mac, April dan Julai12 kali perjumpaan
setahun
INOVASI/ KAJIAN/ ARTIKEL

Fokus 5%
Kajian Tindakan mengenai pemantauan program SPOT

Inovasi projek KIK SMK Cheras


Inovasi e-klien
Matlamat:
Program yang dijalankan berdasarkan masalah pihak sekolah dan mendapat pengetahuan mengenai cara mengatasi masalah tersebut

Agar dapat menggunakan sistem teknologi dalam memudahkan  kerja guru kaunseling SMK Cheras
Jan - Jun
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Fokus 10% dari tugas guru kaunseling dan menjalankan tugas seperti yang disenaraikan dalam bidang tugas jawatan tersebut dalam buku panduan guru.

·       Ketua Guru Bimbingan Dan
        Kaunseling
·       Setiausaha J/K UBKSMK Cheras
·       Setiausaha J/K Guru Penyayang
·       Setiausaha Projek Minda Sihat
·        Setiausaha Program Permata
·       
-             AJK Majlis Pengurusan Sekolah
·       AJK Jawatankuasa Kurikulum
·       AJK Kewangan Sekolah
·       AJK Pengurusan Aset Sekolah
·       AJK Dokumentasi Sekolah
·       AJK Lembaga Disiplin
·       AJK Kelab Guru
-        AJK KISB SMK Cheras
·       Penyelaras Spsk 08
·       Guru penasihat rumah Perdana


Matlamat:
Memastikan tugas yang berkaitan dengan pengurusan kurikulum, HEM dan kokurikulum dapat dilaksanakan dengan lancar.


Sepanjang masa
TUGAS LUAR (PPD/JAB/KPM)
Fokus 8% dari tugas guru kaunseling dan menjalankan tugas berdasarkan surat perlantikan jawatan.
·        Timbalan Presiden Persatuan
          Pendidikan Kaunseling Kuala    
          Lumpur

-        Ketua Kumpulan Guru Kaunseling Cemerlang Majlis Guru Cemerlang WPKL

Matlamat:
Setiap tugas yang diberi akan dilaksana sebaik mungkin atas urusan tugas rasmi
Menerima jemputan ceramah dan taklimat untuk guru kaunseling peringkat WPKL
Sebulan sekaliA grandparent 
Holds his grandchild's hand for a while
And their heart for a lifetime
#KL - Perak - Kelantan ..take care dear Nana

 

Telegram Channel