24 July 2016

Pemarkahan Amalan Terbaik Kaunseling/Disiplin Sekolah 2016Bagi guru -guru kaunseling dan disiplin yang berminat untuk menyertai pertandingan amalan terbaik kaunseling/ disiplin di sekolah tahun ini, sila teliti borang pemarkahan ini untuk panduan anda. Jangan segan  bertanya mengenai sebarang isu dan point penting untuk dimasukkan perlu mengikut format skema ini. 
Semoga berjaya. Jangan lupa program yang anda create perlu mempunyai nama yang catchy sedap didengar dan menarik terus minat orang untuk mengetahuinya. 

AMALAN TERBAIK
LOGO KPM.pngBORANG PEMARKAHAN
AMALAN TERBAIK KAUNSELING/DISIPLIN DI SEKOLAH

No. Giliran:
 
PERINGKAT AKHIR KEBANGSAAN
SEK. REN/MEN


BIL
ASPEK YANG DINILAI
SKOR
MARKAH
1
IDEA  (20%)
1.1   Keaslian
SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Idea bernas dan di luar kotak pemikiran
2 -3
Idea yang baik dan bersesuaian
1
Idea sedia ada
5


1.2   Inovasi / transformasi
SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Idea bernas dan di luar kotak pemikiran
2 -3
Idea yang baik dan bersesuaian
1
Idea sedia ada
51.3   Jelas dan memenuhi keperluan semasa
SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Idea amat sesuai, jelas dan relevan
2 -3
Idea memenuhi keperluan semasa perkhidmatan
1
Idea kurang jelas dan kurang relevan
5


1.4   Praktikal
SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Mudah dilaksanakan
2 -3
Boleh dilaksanakan
1
Kurang praktikal untuk dilaksanakan
5


JUMLAH

2
KREATIVITI (20%)
2.1 Penyelesaian masalah
SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Sangat membantu dalam menyelesaikan isu/masalah
2 -3
Boleh membantu dalam menyelesaikan isu/masalah
1
Memuaskan
5
2.2 Mempunyai nilai tambah yang tinggi

SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Amat tinggi nilai tambah
2 -3
Baik
1
Memuaskan
52.3 Menarik minat
SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Sangat menarik
2 -3
Menarik
1
Memuaskan
5


2.4 Mesra pengguna
SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Sangat mesra pengguna
2 -3
Mesra pengguna
1
Sesuai
5

JUMLAH

3
KAEDAH PELAKSANAAN (15%)
3.1 Kaedah jelas dan teratur
SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Kaedah jelas, mudah dilaksanakan dan tersusun
2 -3
Kaedah boleh ditambah baik
1
Kaedah kurang sesuai
5

3.2 Menepati keperluan kumpulan sasar

SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Sangat berkesan kepada kumpulan sasar
2 -3
Sesuai kepada kumpulan sasar
1
Kurang sesuai kepada kumpulan sasar
53.3 Pengurusan sumber (tenaga, fleksibel, kewangan)

SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Sangat cekap dalam pengurusan sumber
 (jimat, murah, flesibel dan bermakna)
2 -3
Baik dalam pengurusan sumber
1
Kurang cekap dalam pengurusan sumber
5
JUMLAH

4
IMPAK (30%)
4.1 Keberhasilan

SKOR
JUSTIFIKASI
8 - 10
Impak amat tinggi
4-7
Impak memuaskan
1-3
Kurang berimpak
104.2 Bukti yang disahkan

SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Sahih, boleh dibuktikan dan kebolehpercayaan tinggi
2 -3
Sahih dan boleh dibuktikan
1
Sahih
5
4.3 Pencapaian

SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Tercapai
2 -3
Pencapaian memuaskan
1
Kurang tercapai
54.4 Tempoh masa dan kesan

SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Tempoh masa amat sesuai dan berkesan
2 -3
Tempoh masa sesuai dan berkesan
1
Tempoh masa kurang sesuai dan berkesan
54.5 Keterlibatan

SKOR
JUSTIFIKASI
4 - 5
Penglibatan maksimum daripada semua pihak
2 -3
Penglibatan pelbagai pihak memuaskan
1
Kurang penglibatan daripada pelbagai pihak


5


JUMLAH


5
PENGIKTIRAFAN (5%) (Satu pilihan peringkat tertinggi sahaja)

SKOR
JUSTIFIKASI
5
Antarabangsa
4
Kementerian Pendidikan Malaysia/ Kebangsaan
3
Jabatan Pendidikan Negeri/ Negeri
2
Pejabat Pendidikan Daerah / Daerah
1
Sekolah


5
JUMLAH

6
PENDOKUMENTASIAN  (10%)
6.1 Idea dan kreativiti

SKOR
JUSTIFIKASI
2
Idea dan kreativiti jelas, teratur dan lengkap
1
Idea dan kreativti kurang teratur
2


6.2 Kaedah pelaksanaan

SKOR
JUSTIFIKASI
2
Kaedah jelas, teratur dan lengkap
1
Kaedah kurang jelas, teratur dan lengkap
2


6.3 Impak

SKOR
JUSTIFIKASI
2
Impak jelas, teratur dan tercapai
1
Impak kurang jelas, teratur dan tercapai
2


6.4 Pencapaian

SKOR
JUSTIFIKASI
2
Sijil dan penghargaan dipamerkan
1
Sijil dan penghargaan tidak dipamerkan
2


6.5 Bahan sokongan

SKOR
JUSTIFIKASI
2
Bahan sokongan disertakan
1
Bahan sokongan tidak jelas
2

JUMLAH


JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (100%)
Disahkan oleh,

Tandatangan        : …………………………………….. Tarikh  : …………………………


(Nama Juri           : ………………………………………)KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2016Sports Day
SJKCSC
Fullfill his wish
 

Telegram Channel