20 December 2016

ANGGARAN BELANJA MENGURUS UNIT KAUNSELING 2017


SMK CHERAS
ANGGARAN BELANJA MENGURUS (ABM) TAHUN 2017
MATA PELAJARAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
ANGGARAN PERUNTUKAN: RM 6,650
BIL
PERKARA
ANGGARAN PERBELANJAAN (RM)
CATATAN
1
MOTIVASI PT3 DAN SPM
RM 400

2
KURSUS ASAS PRS
RM 300

3
PROGRAM SAHSIAH
RM 400

4
PENEROKAAN KERJAYA: PERMATA
RM 400

5
BENGKEL MINDA SIHAT
RM 200

6
BENGKEL KEPIMPINAN
RM 500

7
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
RM 500

8
LAWATAN KERJAYA
RM 350

9
TERAPI ALAM
RM 300

10
 PPDA
RM 350

11
HALA TUJU KERJAYA
RM 450

12
KURSUS PENINGKATAN PRS
RM 600

13
PECUTAN AKHIR PT3 DAN SPM
RM 300

14
PROGRAM DWEN
RM 350

15
PROGRAM kKEHADIRAN KE SEKOLAH
RM 500

16
PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN
RM 250

17
PROGRAM GURU PENYAYANG
Rm 500


JUMLAH
RM 6,650


Jumlah anggaran perbelanjaan ialah:
RINGGIT MALAYSIA ENAM RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH RINGGIT


Disediakan oleh,


(PUAN NURHAIZA BT CHE MAT)
KETUA KAUNSELOR
SMK CHERAS


ANGGARAN PERBELANJAAN
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SMK CHERAS, KUALA LUMPUR

BIL
SUMBER KEWANGAN
JUMLAH
(RM)
BIL
ANGGARAN PERBELANJAAN
JUMLAH
(RM)
1
PCG KAUNSELING
RM 6,650
1
ORIENTASI MURID TING 1
RM 650
2
PIBG
RM 2,780
2
PENETAPAN MATLAMAT
RM 500
3
YAYASAN PENDIDIKAN CHERAS
RM 3,000
3
BENGKEL PENGURUSAN KOKURIKULUM
RM 700
4
KOKURIKULUM
RM 3,000
4
BENGKEL JATI DIRI
RM 400
5
KOPERASI
RM 3,000
5
BENGKEL KEPIMPINAN
RM 500
6
PCG MORAL
RM  1,000
6
MOTIVASI PT3 DAN SPM
RM 400
7
PCG SIVIK
RM   1,000
7
KURSUS ASAS PRS
RM 3008
PENEROKAAN KERJAYA: PERMATA
RM 4009
BENGKEL MINDA SIHAT
RM 20010
BENGKEL PERKAMPUNGAN ILMU
RM 1,00011
KEM KEPIMPINAN
RM 3,00012
LAWATAN KERJAYA
RM 35013
TERAPI ALAM
RM 30014
 PPDA
RM 35015
HALA TUJU KERJAYA
RM 45016
KURSUS PENINGKATAN PRS
RM 60017
PECUTAN AKHIR PT3 DAN SPM
RM 30018
PROGRAM DWEN
RM 35019
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
RM 50020
PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN
RM 25021
PROGRAM RIMUP
RM 2,00022
PROGRAM GURU PENYAYANG
RM 2,00023
PROGRAM SAHSIAH MORAL
RM 50024
KELAB KERJAYA
RM 35025
PROGRAM KEHADIRAN KE SEKOLAH
RM 4,080

JUMLAH
RM 20,430

JUMLAH
RM20,430
PETIKAN
SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL 8/2012

GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH
BERDASARKAN PER KAPITA DAN ENROLMEN MURID

JADUAL 1: MAKSUD BELANJA BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG)
BIL
JENIS PCG
MAKSUD PERBELANJAAN
C2
BANTUAN PER KAPITA BUKAN MATA PELAJARAN


BIMBINGAN DAN KAUNSELING
i) Pembelian inventori dan barang habis guna bagi tujuan aktiviti bimbingan dan kaunseling
ii) Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan aktiviti bimbingan dan kaunseling
iii) Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan
iv) Penyelenggaraan dan pembaikan inventori dan harta modal yang digunakan untuk tujuan aktiviti bimbingan dan kaunseling
v) Bayaran perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturan-peraturan kewangan yang sedang berkuatkuasa
vi) Perolehan harta modal dibenarkan tetapi hendaklah dibincangkan dan dipersetujui oleh Ketua   Bidang  atau Ketua Panitia dan diluluskan oleh Pengurus Sekolah. Pembelian hendaklah mematuhi peraturan dibawah:
·        Sekolah Rendah : tidak melebihi RM 5,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (tidak termasuk komponen LPBT/LPK sekolah) mana yang lebih rendah
·        Sekolah Menengah: RM10,000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah)
·        Sekolah Kurang Murid (Rendah/Menengah) ; tidak melebihi 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran Dan PCG Bukan Mata Pelajaran
·        Perolehan/penggantian alat pendingin udara tidak dibenarkan. Peruntukan bagi tujuan ini hendaklah dipohon daripada Ketua PTJ masing-masing
vii. Bagi perolehan ICT, sekolah hendaklah mematuhi tatacara perolehan ICT yang berkuatkuasa
viii. Perolehan harta modal yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat TanggungjawabKADAR BANTUAN PER KAPITA (PCG)
Jenis Bantuan: Bimbingan & Kaunseling
Bil
Jenis Sekolah
≤ 20 murid
21-50 murid
51-100 murid
101 -150 murid
151-500 murid
501-1000 murid
1001 murid dank e atas
1
Sekolah Rendah
RM500
RM 500
RM500 + RM10 seorang melebihi 50 orang
RM1,000 + RM10 seorang melebihi 100 orang
RM 1,500 + RM3 seorang melebihi 150 orang
RM 2,550 + RM3.50 seorang melebihi 500 orang
RM4,300+ RM3.50 seorang melebihi 1000 orang
2
Sekolah Pendidikan Khas/Program
Pendidikan Khas Integrasi (Rendah)

RM 12.00 seorang murid setahun

Bil
Jenis Sekolah
100 murid dan ke bawah
101-500 murid
501-1000 murid
1001 murid dan ke atas
1
Sekolah Menengah Harian/Sekolah Berasrama Penuh/ SABK/Sekolah Menengah Teknik Dan   Vokasional /Sekolah Seni/Sekolah Sukan Malaysia
RM 600
RM600 + RM5.50 seorang murid melebihi 100 orang
RM2,800 + RM5 seorang melebihi 500 orang
RM5,300 + RM4.50 seorang melebihi 1000 orang
2
Sekolah Menengah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah)
RM 15.00 seorang murid setahunMidnight..at Stadium Kajang
Having fun with roller blade
For my happy kids
 

Telegram Channel