16 December 2016

OPPM HEM Akhir Tahun 2016

OPPM HEM untuk tahun berakhir 2016 bagi mengenalpasti program yang akan diteruskan, dikurangkan atau ditambahbaik. Membaca OPPM HEM ibarat membaca OPPM UBK kerana 80% adalah dibawah program UBK. Well, dari OPPM ini saya akan merancang dan menambahbaik program UBK pada tahun 2017

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHERAS
ALAT SEMAKAN PROGRAM HEM SEKOLAH TAHUN 2016

Isu/Cabaran
Alat Semakan Program Sekolah
Program Yang Dilaksanakan
1
Kkehadiran murid kelas yang lemah masih lagi di tahap yang sangat rendah
Hapuskan
Tambah
1
Program Zoom In
2
Mantee sering berubah –ubah sepanjang tahun
12,13
14
2
Program Mentor Mentee
3
Hubungan rakan sebaya yang lebih mempengaruhi untuk sahsiah murid
3
Program Buddy
4
Komitmen ibu bapa untuk datang ke sekolah berbincang masalah anak
4
Program Kunjungan Mesra
5
Murid  datang lewat selepas masa pemantauan guru disiplin
5
Program Sayang Di Sayang
6
Program Motivasi difokuskan kepada kelas peperiksaan sahaja
Kurangkan
Wujudkan
6
Program Bimbingan Motivasi dan Kerjaya
7
Pengawas junior perlu bimbingan yang lebih kerap oleh Pengawas senior.

9

10
7
Kursus Kepimpinan Pengawas
8
PRS Sahsiah perlu lebih menonjol dan berfungsi membenteras kes disiplin.
8
Kursus Kepimpinan Pembimbing Rakan Sebaya
9
Program anti merokok dan bahaya penyakit HIV harus ditekankan.
9
Program Pendidikan PPDa
10
Program Kategori ‘Buttlefly’ kurang berjaya.
10
Program SUIT
11
Aktiviti program harus lebih tersusun.
Kekalkan
11
Program Penghayatan Sahsiah
12
Kegangan masa guru memantau kerja amal murid.
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14
12
Kerja Amal
13
Program ini telah dilaksanakan dalam program zoom in.
13
Cakna Kehadiran Anak
14
Ceramah terlalu umum. Pelajar yang bermasalah tidak disasarkan.
14
Ceramah Keselamatan


Gardening ...let's go therapy
Belakang dan depan rumah je :)
 

Telegram Channel