17 December 2016

Pelan Strategik dan Taktikal Unit Bimbingan Dan Kaunseling 2017


PELAN STRATEGIK UBK SMK CHERAS
TAHUN 2017-2019

NKRA
Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
JADUAL 1
Sub-NKRA
 Tawaran Baru

 Bidang Keutamaan PPPM
Kualiti Sekolah
KPI Sekolah*
90% kehadiran murid ke sekolah
Kurang 20 aduan mengenai pemimpin murid
60% murid DASS rendah memperolehi skor yang lebih baik selepas intervensi
80% murid mempunyai cita-cita dan hala tuju yang betul
Sektor/PPD/Sekolah
SMK Cheras
Bidang /Unit
Unit Bimbingan Dan Kaunseling
TERAS
STRATEGIK
ISU-ISU
STRATEGIK
STRATEGI
PELAN TINDAKAN
KPI
SASARAN
TOV
2017
2018
2019
(Berdasarkan 4 teras strategik)
(Huraian isu/masalah tentang BK atau fungsi organisasi)
(Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC)
(Berdasarkan 25à101 inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah)
(Pernyataan indikator yang boleh diukur)




Pembelajaran Murid
Pembangunan modal insan kurang  seimbang
Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Pengukuhan program Zoom In
Peningkatan peratus kehadiran murid ke sekolah
88%
90%
91%
92%
Struktur Sistem
Tahap kepimpinan murid yang kurang berdisiplin dan berintegriti
Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Perlaksanaan latihan kepimpinan secara berkala
Bilangan aduan mengenai pemimpin yang tidak berintegriti dan tidak berdisiplin menurun
40
20
15
10
Pembelajaran Murid
Murid kurang peka terhadap penjagaan kesihatan mental
Memaksimumkan keberhasilan murid
Outreach dan intervensi
Peningkatan peratus murid yang mempunyai saringan DASS rendah dapat ditangani dan mendapat skor yang lebih baik
50%
60%
65%
70%
Pembelajaran Murid
Murid kurang memahami halatuju kerjaya
Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
Pengintegrasian data pendidikan untuk menghasilkan satu sistem data
Peningkatan peratus murid yang mempunyai cita –cita dan berada pada aliran yang betul
70%
80%
85%
90%




PELAN TAKTIKAL SEKOLAH
TAHUN 2017

NKRA
Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
JADUAL 2
Sub-NKRA
Tawaran Baru Kepada Pemimpin Sekolah

 Bidang Keutamaan PPPM
Meningkatkan kualiti sekolah
Sekolah*

90% kehadiran murid ke sekolah
Kurang 20 aduan mengenai pemimpin murid
60% murid DASS rendah memperolehi skor yang lebih baik selepas intervensi
80% murid mempunyai cita-cita dan hala tuju yang betul
Sekolah*
 SMK Cheras
Unit*
UBK
Strategi 
Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
Memaksimumkan keberhasilan murid
Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
Pelan Tindakan
Pengukuhan program Zoom In
Perlaksanaan latihan kepimpinan secara berkala
Outreach dan intervensi Minda Sihat
Pengintegrasian data pendidikan untuk menghasilkan satu sistem data


Bil
Program/Projek
Objektif
Tanggungjawab
Tarikh/Tempoh
Kos/Sumber
KPI
TOV


Sasaran
Pengurusan Risiko /Pelan Kontigensi
1
Zoom  In kelas:
Agar dapat mengenal pasti kelas yang menyumbang kepada kehadiran yang rendah untuk ditangani

PK HEM
Guru kelas
Guru mentor
Guru kaunseling

Jan - Nov
RM 1,000/PIBG
 90% kehadiran meningkat



88%
Semua murid
Kerjasama dengan kolej swasta dan NGO



2
Zoom In Murid
Agar dapat mengenal pasti murid yang menerima surat amaran untuk intervensi
PK HEM
Guru kelas
Guru mentor
Guru kaunseling

Jan - Nov
RM 1,000/ PCG Sivik
Bilangan murid yang
Tidak hadir lebih 60 hari  kurang 100 orang

200

Murid penerima surat amaran
Lawatan Ke Rumah Dan Konsultasi Ibu Bapa Bersama PIBG
3
Latihan kepimpinan
Agar dapat melahirkan pemimpin sekolah yang berintegriti
PK HEM
Guru penasihat
Guru kaunseling

8-9 April / 2 hari


RM 1,500/PIBG
Bilangan aduan mengenai pemimpin yang tidak berintegriti dan tidak berdisiplin menurun
40
Murid badan khas sekolah
Sistem buddy
4
Intervensi Minda Sihat
Agar dapat mewujudkan budaya sekolah yang sihat mindanya
PK HEM
Guru -guru
Guru kaunseling

Jan – Oktober

Program sebulan selama 2 kali
RM 1,000/ PCG Kaunseling
Peningkatan peratus murid yang mempunyai saringan DASS rendah dapat ditangani dan mendapat skor yang lebih baik
50%
Murid ting 5 dan ting 4
Intervensi bersama pakar perubatan



5



Outreach Kerjaya
Agar murid  memahami halatuju kerjaya berdasarkan psikometrik murid
PK HEM
Guru Kaunseling

Jan - Nov
RM 500/PCG Kaunseling

Peningkatan peratus murid yang mempunyai cita –cita dan berada pada aliran yang betul
70%
Semua murid
Penglibatan sektor swasta dan komuniti


Back to school
From bottom to the top 

 

Telegram Channel