30 January 2017

Kertas Kerja Juara Permata 2017

KERTAS KERJA
PROGRAM JUARA PERMATA
SMK CHERAS 2017

1.0     PENGENALAN
                    Program Juara merupakan program wajib yang dilaksanakan atas inisiatif dari Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sendiri untuk semua sekolah di Kuala Lumpur dengan sasaran murid tingkatan lima. Objektif yang jelas di mana dengan adanya program ini maka setiap sekolah dapat melonjakkan kecemerlangan akademik dalam SPM dengan berfokuskan kepada murid yang berpotensi cemerlang dalam SPM yang akan digilap oleh pihak sekolah dengan strategi tertentu agar meningkatkan bilangan murid mendapat semua A dalam keputusan SPM. Program ini diilhamkan dengan modus operasi dengan kerjasama murid Juara Permata sendiri dengan menjalankan kumpulan belajar terancang dalam kalangan mereka dengan pemantauan dari guru. Diharapkan kumpulan ini dapat dibimbing oleh mentor dan AJK yang terlibat dalam program peningkatan akademik sekolah selaku ikon kepada murid lain dan guru muda dalam kalangan rakan sebaya mereka.

2.0     OBJEKTIF
1)    Agar murid berusaha meningkatkan kecemerlangan akademik masing – masing dengan teknik belajar yang betul.
2)    Agar murid bekerjasama dalam satu pasukan untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sekolah.
3)    Agar murid  dapat membantu rakan sebaya dalam masalah pembelajaran.

3.0     SASARAN
          30 orang murid
         
4.0     TARIKH
          Januari – November 2017

5.0     MATLAMAT
          Bagi keputusan SPM sebenar:
Pelajar memperolehi maksimum semua A dan minimum 5A dan C bagi mata pelajaran lain

6.0     AHLI JAWATANKUASA
          AJK Induk
          Pengerusi               : Puan Hajah Kamariah Bt Abu
Naib Pengerusi        : Encik Mohamed Jamil Bin Abdul Samad
          Setiausaha               : Pn Nurhaiza Bt Che Mat
          Naib Setiausaha      : Puan Adilla Bt Dato ‘Mohammad
          AJK                        : Encik Mohd Hasbi Bin Ramli
                                         : Puan Sharin Hanum Bt Ab Rahman
                                         : Puan Farah Hanum Bt Ramly
                                         : Puan Jasmail Singh a/p Mewa Singh
                                         : Puan Nor Ashikin Ho Bt Abdullah
                                         : Puan Noor Alamiyah Bt Zakaria
                                       7.0     PELAN TINDAKAN PROGRAM JUARA SPM UNTUK 2017
TARIKH
AKTIVITI

TINDAKAN
10 Januari 2017
Pemilihan ahli Juara Permata

Puan Nurhaiza Bt Che Mat
17 Januari 2017
Penetapan Matlamat ahli Juara Permata
En Che Mohamad Padali
7 Februari 2017

Taklimat UPM kepada ahli Juara Permata 5 Alpha di UPM
Pn Nurhaiza Bt Che Mat
3 Mac 2017
Taklimat
-        Agihan mentor
-        Pembentukan kumpulan belajar
-        Mengedarkan surat perjumpaan ibu bapa
Puan Nurhaiza Bt Che Mat
6 Mac 2017

Perjumpaan dengan ahli Permata
-        Mengedarkan manual Juara Permata

Puan Nurhaiza Bt Che Mat
Mac
10 Mac 2017
Perjumpaan ibu bapa Juara Permata


Puan Nurhaiza Bt Che Mat
Mac- Okt
-Program Mentor Mantee bermula
-Program kumpulan belajar berkumpulan mengikut jadual
- Projek Guru Muda

Semua mentor yang terlibat
Mac 2017
Ujian Intervensi
Pn Farah Hanum

17-21 April 2017
Kolaborasi ke SM Sains Selangor
dan sebuah sekolah kluster

Puan Nurhaiza Che Mat
3-6 Mei 2017
Ulangkaji Speed Up
Puan Adila
Puan Narinder Kaur
9-24 Mei 2017

Bulan peperiksaan Intensif
Puan Farah Hanum
27 Mei 2017

Bengkel Akademik
Puan Adila
14 Jun 2017
Post Mortem keputusan peperiksaan murid
Puan Farah Hanum
Pengetua

19 Jun 2017
Anugerah Hadiah Galakan Individu Dan Kumpulan

Puan Farah Hanum

8 Julai 2017
Perjumpaan Ibu Bapa Juara Permata
Post mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun
Puan Nurhaiza Bt Che Mat
7 – 11 Ogos 2017
Program Speed Up Bermodul Cemerlang
Puan Adilla
Puan Narinder Kaur
14 Ogos – 8 September  2017
Ujian Percubaan SPM
Puan Farah Hanum
26 Ogos 2017

Bengkel Akademik
Puan Adilla
18 September – 30 Oktober 2017
Ulangkaji Speed Up Bermodul Cemerlang

Puan Adilla
Puan Narinder Kaur
19 Sept 2017
Analisa Penetapan Matlamat bersama
Pentadbir
Pengetua
Puan Nurhaiza Bt Che Mat
20 Sept 2017

Anugerah Insentif Juara Permata

Puan Farah Hanum

22 Sept 2017


Perjumpaan Ibu Bapa Dengan Juara Permata

Puan Nurhaiza Che Mat
18 Sept – 27 Oktober 2017
Ulangkaji Speed Up Bermodul Cemerlang
Mentor terlibat
30 Oktober 2017
Perjumpaan Juara Permata
-        Persiapan Psikologi dan Fizikal Menghadapi Peperiksaan
Puan Nurhaiza Bt Che Mat

7.0     PELAN TINDAKAN PROGRAM JUARA PT3 UNTUK 2017
TARIKH
AKTIVITI

TINDAKAN
10 Januari 2017
Pemilihan ahli Juara Permata

Puan Nurhaiza Bt Che Mat
17 Januari 2017
Penetapan Matlamat ahli Juara Permata
En Che Mohamad Padali
3 Mac 2017
Taklimat
-        Agihan mentor
-        Pembentukan kumpulan belajar
-        Mengedarkan surat perjumpaan ibu bapa
Puan Nurhaiza Bt Che Mat
6 Mac 2017

Perjumpaan dengan ahli Permata
-        Mengedarkan manual Juara Permata

Puan Nurhaiza Bt Che Mat
Mac
10 Mac 2017
Perjumpaan ibu bapa Juara Permata


Puan Nurhaiza Bt Che Mat
Mac- Okt
-Program Mentor Mantee bermula
-Program kumpulan belajar berkumpulan mengikut jadual
- Projek Guru Muda

Semua mentor yang terlibat
Mac 2017
Ujian Intervensi
Pn Farah Hanum

 April 2017
Kolaborasi sebuah sekolah kluster

Puan Nurhaiza Che Mat
17 -28 April 2017
Ujian Bertutur BM, BI dan Bahasa Arab

2-26 Mei 2017
Ujian Pelbagai Instrumen Sejarah
Puan Adila
Puan Narinder Kaur
2-26 Mei 2017

Bulan peperiksaan Intensif
Puan Farah Hanum
27 Mei 2017

Bengkel Akademik
Puan Adila
14 Jun 2017
Post Mortem keputusan peperiksaan murid
Puan Farah Hanum
Pengetua

19 Jun 2017
Anugerah Hadiah Galakan Individu Dan Kumpulan

Puan Farah Hanum

8 Julai 2017
Perjumpaan Ibu Bapa Juara Permata
Post mortem Peperiksaan Pertengahan Tahun

Puan Nurhaiza Bt Che Mat
10 -28 Julai 2017
Ujian Pelbagai Instrumen Geografi

Puan Farah Hanum
7 – 11 Ogos 2017
Program Speed Up Bermodul Cemerlang
Puan Adilla
Puan Narinder Kaur
21 Ogos – 25 Ogos 2017
Ujian Percubaan PT3
Puan Farah Hanum
26 Ogos 2017

Bengkel Akademik
Puan Adilla
7 September 2017

Post Mortem Percubaan PT3
Mentor
18 September – 5 Oktober 2017
Ulangkaji Speed Up Bermodul Cemerlang

Puan Adilla
Mentor terlibat
19 Sept 2017
Analisa Penetapan Matlamat bersama
Pentadbir
Pengetua
Puan Nurhaiza Bt Che Mat
20 Sept 2017

Anugerah Insentif Juara Permata

Puan Farah Hanum

22 Sept 2017

Perjumpaan Ibu Bapa Dengan Juara Permata

Puan Nurhaiza Che Mat
9- 12 Oktober 2017
Peperiksaan Bertulis PT3
Puan Farah Hanum
8.0     ANGGARAN  KEWANGAN
Pendapatan
Bil
Sumber Kewangan
Kos
Jumlah
1
PCG Kaunseling
Buku log
RM 2.00  x 30 orang= RM 60.00
2
PIBG
Jamuan makan
RM 3.50  x 40 orang= RM140.00
3
Koperasi
Anugerah Insentif
RM 200   x 3 kali      = RM 600.00
4
PCG Kaunseling
Penerokaan Kerjaya
                                    RM 300.00
5
PCG Kaunseling
Hala Tuju Murid Selepas SPM
RM 120   x 1 kali      = RM 120.00
6
PCG Kaunseling
Motivasi
RM 120 x 1 kali       = RM  120.00

Jumlah

                                   RM1,340.00

Perbelanjaan:
Bil
Butiran
Kos
Jumlah
1
Manual
RM 2.00  x 30 orang
RM      60.00
2
Perjumpaan Ibu Bapa
RM 3.00  x 40 orang
RM    120.00
3
Anugerah Hadiah Galakan
RM 200   x 3 kali
RM    600.00
4
Penerokaan Kerjaya

RM    300.00
5
Motivasi
RM 120   x 1 kali
RM    120.00

Jumlah

RM 1,220.00


9.0     PENUTUP

          Diharapkan agar program Juara Permata ini berjalan lancar dan mendapat kerjasama dari mentor, ibu bapa dan mantee itu sendiri bagi mencapai kecemerlangan akademik murid.

Disediakan oleh,                                                        Diluluskan oleh,
(Nurhaiza Bt Che Mat)                                               (Kamariah Bt Abu) Mc'D for dinner..my best reward 
 After 8 hours struggle for heavy traffic jam 

Telegram Channel