3 January 2017

Pelan Strategik Pembimbing Rakan Sebaya 2017

PELAN STRATEGIK UBK 2016: PEMBIMBING RAKAN SEBAYA
NKRA/MKRA/NKEA/Generik
Generik
Inisiatif PPPM
Program Transformasi Daerah (PTD)
Aspirasi Murid
Etika Dan Kerohanian
Anjakan
3.Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Menghayati Nilai

ISU
MATLAMAT
STRATEGIK
OBJEKTIF
KPI
TOV
2016
2017
2018
2019
2020
STRATEGI
1.    Pembangunan modal insan kurang  seimbang
Pembangunan modal insan secara holistik
Membangunkan
murid secara holistik
1. Peningkatan bilangan klien yang positif hasil pementoran PRS

10
20
25
30
35
40
Peranan PRS sebagai agen perubahan murid


2.    Peranan PRS kurang disedari oleh warga sekolah
Meningkatkan peranan PRS di sekolah sebagai role model
1. 100% murid dan guru menerima perkhidmatan PRS

50%
100%
100%
100%
100%
100%
Sambutan mengalukan murid
Program RAI Hari Jadi
Teknk Urutan Relaksasi
3.    Kurang kemahiran PRS
Meningkatkan ketrampilan PRS
1. Penglibatan semua ahli PRS dalam kursus
60%
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatkan kemahiran PRS melalui kursus

PELAN TAKTIKAL
BIL
PELAN TAKTIKAL
TANGGUNG
JAWAB
TEMPOH/
HARI

KOS/SUMBER
SASARAN
KPI
PELAN KONTIGENSI
CATATAN/STATUS
1
BUDDY
Guru kaunseling
PRS Ting 4/2
Jan - Nov
-
Murid sesi petang
10 orang murid menunjukkan perubahan melalui sistem ‘buddy’
 Perjumpaan kelompok
:

2
Teknik Urutan Relaksasi
Guru Kaunseling
PRS Ting 2/4/5
Jan - Nov
-
Murid
100% murid menerima perkhidmatan PRS
Latihan sewaktu perhimpunan

3
OUT
REACH
PRS Ting 2/4
Jan - Nov
RM 1000/PIBG
Guru –guru dan Staf

100% guru tahu mengenai PRS
Khidmat bakti

4
KURSUS PRS
GURU KAUNSELING
3 HARI
RM 3,000/PCG
PRS BONGSU
PRS SULUNG
100% PRS melalui kursus tahap bongsu sebelum dilantik

80% PRS Ting 4 sudah melalui PRS tahap sulung
Latihan
Kelompok PRS


PELAN OPERASI 1
Nama Program
BUDDY
Matlamat
Sikap yang positif
Strategi
Perjumpaan
Objektif
Meningkatkan sahsiah diri yang positif
Proses Kerja
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Pelaksanaan Perjumpaan
3.   Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PRS Ting 5
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
10 murid yang bersikap positif

PELAN OPERASI 2
Nama Program
Mengalu-alukan kehadiran murid
Matlamat
Sikap yang positif untuk menghargai kehadiran kawan-kawan ke sekolah
Strategi
Mengalu-alukan kehadiran warga sekolah di pintu pagar sekolah
Objektif
1) Agar dapat meningkatkan sahsiah diri yang positif
Proses Kerja
1) Mesyuarat Jawatankuasa
2) Pelaksanaan Perjumpaan
3) Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PRS
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua murid sekolah

PELAN OPERASI 3
Nama Program
RAI (Rai Anda Istimewa)
Matlamat
Semua warga sekolah mengetahui fungsi PRS dengan berkesan
Strategi
Sambutan Hari Jadi Untuk Program RAI
Objektif
Agar warga sekolah menyedari mengenai peranan PRS
Proses Kerja
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Sambutan Hari Jadi/ Khidmat Bantu
3. Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PRS Ting 4/ PRS Ting 2
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua guru, murid dan staf SMK Cheras

PELAN OPERASI 4
Nama Program
Teknik Urutan Relaksasi
Matlamat
Semua warga sekolah mengetahui teknik urutan relaksasi dengan berkesan
Strategi
Demo urutan relaksasi sebulan sekali di tapak perhimpunan
Objektif
Agar warga sekolah menyedari mengenai peranan PRS dalam kesihatan mental
Proses Kerja
1. Mesyuarat Jawatankuasa
2. Teknik Urutan Relaksasi
3. Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PRS Ting 4/ PRS Ting 2

Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua warga sekolah


PELAN OPERASI 5
Nama Program
Kursus PRS
Matlamat
Melatih kemahiran PRS kepada ahli PRS
Strategi
Latihan kelompok PRS
Objektif
Meningkatkan sahsiah diri yang positif dan berketrampilan
Proses Kerja
1.Mesyuarat Jawatankuasa
2. Kursus PRS
3. Penilaian dan Pelaporan Dokumentasi
Tanggungjawab
PRS Ting 5
Guru Kaunseling
Penyelaras
AJK Dokumentasi
Sasaran
Semua PRS sesi pagi dan petang


 New year is about new setting 
Acheive your goal
And your past is a best lesson
 

Telegram Channel