24 July 2017

Pentadbiran Psikometrik Ting 3 2017

Minggu ini menguruskan pentadbiran psikometrik ting 3. Oh kami menggunakan makmal komputer kerana.murid akan mengakses menggunakan e klien psikometrik ini. 

#Better late than never
 

Telegram Channel