15 November 2017

Kertas Kerja Program RAI Hari Lahir Warga Sekolah 2018


KERTAS KERJA
PROGRAM RAIKAN ANDA 2018

1.0       PENGENALAN

            Program Guru Penyayang merupakan program wajib sekolah bagi             merealisasikan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan program guru penyayang bagi membentuk sekolah yang menyeronokkan bagi murid-murid hadir ke sekolah dan belajar dalam suasana yang kondusif. Ia   merangkumi mengalu-alukan kehadiran murid, program mentor mantee,   menghargai murid dengan sambutan hari jadi dan sambutan perayaan. Pihak   sekolah mengambil inisiatif menyambut sambutan hari jadi sama ada dengan  pihak murid malah dengan guru-guru sekali sebanyak enam minggu sekali . Memandangkan bilangan murid sekolah ini yang ramai hampir 1,200 orang maka di dalam kelas, penghargaan sesama murid di dalam kelas dengan inisiatif guru kelas atau rakan sekelas manakala  bagi pihak sekolah akan meraikan mereka dengan cara mengagihkan coklat kepada murid. Manakala bagi guru –guru yang diraikan pula menerima coklat dan cenderamata tajaan.  Walaupun sambutan yang ringkas, namun objektif program ini dapat     meninggalkan impak yang besar kepada yang diraikan.

2.0       OBJEKTIF

            1) Agar dapat meraikan sambutan hari jadi guru, staf dan murid di sekolah
            2) Agar yang diraikan merasa seronok berada dalam suasana persekolahan                        yang meraikan mereka.3.0       TARIKH PENGEDARAN 
           
1
7 Februari 2018
2
14 Mac 2018
3
9 Mei 2018
4
26 Jun 2018
5
8 Ogos 2018
6
4 Oktober 2018
7
9 November 2018

            Sepanjang tahun: Januari – November


4.0       TEMPAT
            SMK Cheras

5.0       JAWATANKUASA PROGRAM GURU PENYAYANG SMK CHERAS 2018
                Pengerusi                  : Puan Kamariah Bt Abu
                                                Pengetua

            Timbalan Pengerusi :  Penolong Kanan HEM

            Naib Pengerusi        :  Cik Lee Swee Ching
                                                Penolong Kanan Tadbir & Kurikulum
                                               
                                                Puan Maznah Bt Musa
                                                Penolong Kanan Kokurikulum

                                                Encik Raheman Ahmad
                                                Penolong Kanan Petang

            Setiausaha                  Puan Nurhaiza Bt Che Mat
                                                Guru Bimbingan & Kaunseling

            Naib Setiausaha          Puan Raudzah Bt A. Rahman
                                                Guru Bimbingan & Kaunseling

                AJK Penghargaan Murid & Sambutan Perayaan
            Puan Tengku Laila Sari Bt Tengku Jusoh
            Cik Wong Mun Yee
            Cik Tuong Loy Mui
            Puan Haslina Hashim
            Puan Kanagambigai a/p Ramoo

6.0       AKTIVITI  MENGHARGAI PELAJAR DAN GURU: SAMBUTAN HARI JADI
BIL
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB

SASARAN
CATATAN
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Puan Nurhaiza Che Mat
Puan Rozinani Bt Awang
Setiausaha Majlis Ketua Tingkatan
Setiausaha Perhimpunan Rasmi
AJK Program Menghargai Murid
AJK Program Guru Penyayang

2
Taklimat kepada semua guru
PK HEM
Puan Nurhaiza Che Mat
Puan Raudzah Bt A. Rahman
Setiausaha Majlis Ketua Tingkatan
Setiausaha Perhimpunan Rasmi
Semua guru
Dialog Prestasi
Program Guru Penyayang
3Mengadakan sambutan Hari Jadi
setiap enam minggu
PK HEM
Puan Nurhaiza Che Mat
Puan Raudzah Bt A. Rahman
Setiausaha Majlis Ketua Tingkatan
Setiausaha Perhimpunan Rasmi
Mentor kelas


Guru –guru
Warga sekolah
PRS
Perhimpunan
4
Mengedarkan coklat kepada murid oleh guru tingkatan atau mentor tingkatan sendiri
Puan Nurhaiza Che Mat
Puan Raudzah Bt A. Rahman
Mentor kelas
Murid sekolah

7.0       ANGGARAN PERBELANJAAN
            Sumber Kewangan:                              
            Koperasi                                              = RM 1,385    

            Perbelanjaan:
            1,270 murid       x  RM 1.00                = RM 1,270
            115 staf             x  RM  1.00               = RM    115
            Jumlah                                                            = RM 1,385

8.0       PENUTUP
Diharapkan agar program Raikan ini dapat mencapai objektif yang disasarkan dan seterusnya menjadi budaya saling mengingati hari lahir di sekolah kepada murid malah kepada guru.


            Disediakan oleh,                                                         Diluluskan oleh,


            (Nurhaiza Bt Che Mat)                                                (Puan Kamariah Bt Abu)
            Setiausaha
            Program Guru Penyayang


           
           Tangan yang memberi
           Lebih baik dari yang menerima


 

Telegram Channel