24 November 2018

Pelan Strategik Kelab Kerjaya SMK Cheras 2019 -2021

Gambar Anugerah Kokurikulum di mana jaringan strategik bersama Klinik Kesihatan Cheras telah memberikan impak yang tinggi dengan kehadiran murid ke kelab meningkat kepada 88% berbanding 86% pada tahun 2017. Penyertaan murid sebanyak 95% berbanding tahun sebelum ini hanya 80% sahaja dan pencapaian murid yang membanggakan dengan 22 orang ahli kelab menerima gred A untuk markah kokurikulum kelab. Tahniah juga kepada pasukan Klinik Kesihatan Cheras kerana dianugerahkan johan Pembentangan Oral mengenai Jaringan Strategik bersama Kelab Kerjaya yang dijenamakan kepada Kelab Ceria untuk Klinik Kesihatan Cheras.Team Klinik Kesihatan Cheras
Johan Pertandingan Pembentangan Oral

PELAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM- KELAB KERJAYA TAHUN 2019-2021
NKRA/MKRA/NKEA/Generik
NKRA
JADUAL1
INISIATIF PPPM
1. Pelibatan ibu bapa dan komuniti
2. Peluasan pelibatan  swasta
3. Mengoptimakan peruntukan untuk keberhasilan murid
ASPIRASI SISTEM
KECEKAPAN
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid
ANJAKAN
3
Melahirkan Rakyat Yang Menghayati Nilai
9
Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
10
Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
BIL
ISU STRATEGIK
MATLAMAT
OBJEKTIF
KPI
SASARAN
STRATEGI
TOV
2019
2020
2021

1

Peratus Kehadiran Murid dalam aktiviti Kokurikulum rendah

Meningkatkan
peratus kehadiran murid dalam aktiviti kelab.
Meningkatkan  peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 1% setiap tahun.
Peratus kehadiran murid88899091
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum
2
Murid kurang daya saing
Meningkatkan penyertaan murid
dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya  di peringkat sekolah
Meningkatkan  peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 0.5% setiap tahun
Peratus penglibatan murid
95
95.5
96
96.5
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum
3

Peratus pencapaian kokurikulum peringkat zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa masih rendah
Meningkatkan pencapaian murid dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya peringkat zon.
Meningkatkan pencapaian kokurikulum
sebanyak 2 % setiap tahun
Peratus  pencapaian murid sekurang-kurangnya di peringkat zon.
10
12
14
16

ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum


PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM – KELAB KERJAYA TAHUN 2019
Teras Strategik
Pengurusan Kokurikulum
JADUAL 2
Aspirasi Sistem
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid
Isu Strategik
Peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum rendah
Matlamat
Memastikan peratus tahap kehadiran kokurikulum meningkat ke tahap yang lebih baik

OBJEKTIF

KPI
TOV
SASARAN/CAPAI 2019

NOTA
JAN – JUN
JUL – DIS

-    Meningkatkan  peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 1% setiap tahun
-                  Peratus kehadiran murid               8889

89STRATEGI

PROGRAM/ PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum
1)Kolaborasi Jaringan Strategik Dengan Komuniti
A
B
B
A
C
CJ

F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
PENGETUA
PK 1
PK HEM
PK KOKO
Pengerusi
Setiausaha
Guru Penasihat
AJK
BULAN
                                                                                                                                                                                                                      

 

PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM – KELAB KERJAYA TAHUN 2019
Teras Strategik
Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
JADUAL 2
Aspirasi Sistem
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid
Isu Strategik
Murid kurang daya saing
Matlamat
Meningkatkan penyertaan murid dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya  di peringkat sekolah

OBJEKTIF

KPI
TOV
SASARAN/CAPAI 2019

NOTA
JAN – JUN
JUL – DIS

-    Meningkatkan  peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 0.5% setiap tahun
-                  Peratus penglibatan murid
95
95.5
95.5STRATEGI

PROGRAM/ PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum
1)     Menganjurkan kuiz atau pertandingan setiap kali perjumpaan
A
B
B
A
C
C
A
C

J

F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
PENGETUA
PK 1
PK HEM
PK KOKO
Pengerusi
Setiausaha
Guru Penasihat
AJK
BULAN
                                                                                                                                                                                                                       


PELAN TAKTIKAL BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019                                                                                                                                                                                                                                  
   

Teras Strategik
Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
JADUAL 2
Aspirasi Sistem
Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid

Isu Strategik
Peratus pencapaian kokurikulum peringkat zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa masih rendah

Matlamat
Meningkatkan pencapaian murid dalam aktiviti pertandingan sekurang-kurangnya peringkat zon.


OBJEKTIF

KPI
TOV
SASARAN/CAPAI 2019

NOTA
JAN – JUN
JUL – DIS

Meningkatkan pencapaian kokurikulum sebanyak 2 % setiap tahun
Peratus  pencapaian murid sekurang-kurangnya di peringkat zon.
                 10
12
          12STRATEGI

PROGRAM/ PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN
TANGGUNGJAWAB
ST1 – Meningkatkan peratus kehadiran dan penglibatan dalam kokurikulum


1)     Menyertai pertandingan luar anjuran agensi kerajaan
A
B
B
A
C
C
A
C


J

F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
PENGETUA
PK 1
PK HEM
PK KOKO
Pengerusi
Setiausaha
Guru Penasihat
         AJKPELAN OPERASI

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019
JADUAL 3
BIDANG : PENGURUSAN KOKURIKULUM
UNIT : KOKURIKULUM
PROGRAM UTAMA / AKTIVITI
1)Kolaborasi Jaringan Strategik Dengan Komuniti
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPOH PELAKSANAAN
UNIT BERTANGGUNG
JAWAB
BAJET KESELURUHAN

J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Perancangan Program
15/1/2019
Guru penasihat

Penyediaan kertas kerja / Carta Organisasi
15/1/2019
Pengerusi

Mesyuarat & Penetapan Program/aktiviti
30/1/2019
AJK

Perjumpaan/aktiviti mingguan
Feb - Jun
AJK

Laporan Projek
28/9/2019

RM 50
OBJEKTIF
KUMPULAN SASARAN
KPI
TOV
SASARAN / CAPAI 2019
NOTA
JAN - JUN
JUL - DIS

Meningkatkan  peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 1% setiap tahun

Ahli Kelab Kerjaya

Peratus kahadiran             8889

89


PENILAIAN KEBERKESANAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

PELAN OPERASI

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019
JADUAL 3
BIDANG : PENGURUSAN KOKURIKULUM
UNIT : KOKURIKULUM
PROGRAM UTAMA / AKTIVITI
Menganjurkan kuiz atau pertandingan setiap kali perjumpaan
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPOH PELAKSANAAN
UNIT BERTANGGUNG
JAWAB
BAJET KESELURUHAN

J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Perancangan Program
15/1/2019
Guru penasihat

Penyediaan kertas kerja / Carta Organisasi
15/1/2019
Pengerusi

Mesyuarat & Penetapan Program/aktiviti
30/1/2019
AJK

Perjumpaan/aktiviti mingguan
9/3/2019-24/7/2019
AJK

Laporan Projek
28/9/2019

RM 100
OBJEKTIF
KUMPULAN SASARAN
KPI
TOV
SASARAN / CAPAI 2019
NOTA
JAN - JUN
JUL - DIS

Meningkatkan  peratus penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum sebanyak 0.5% setiap tahun
Semua ahli kelab

Peratus penglibatan
95
95.5
95.5


PENILAIAN KEBERKESANAN


CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
PELAN OPERASI

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2019
JADUAL 3
BIDANG : PENGURUSAN KOKURIKULUM
UNIT : KOKURIKULUM
PROGRAM UTAMA / AKTIVITI
Menyertai pertandingan luar anjuran agensi kerajaan
TARIKH PELAKSANAAN
TEMPOH PELAKSANAAN
UNIT BERTANGGUNG
JAWAB
BAJET KESELURUHAN

J
F
M
A
M
J
J
O
S
O
N
D
Perancangan Program
15/1/2019
Guru penasihat

Penyediaan kertas kerja / Carta Organisasi
15/1/2019
Pengerusi

Mesyuarat & Penetapan Program/aktiviti
30/1/2019
AJK

Menyertai pertandingan
Mac, April, Jun
AJK

Laporan Projek
28/9/2019

RM 200
OBJEKTIF
KUMPULAN SASARAN
KPI
TOV
SASARAN / CAPAI 2019
NOTA
JAN - JUN
JUL - DIS
Meningkatkan pencapaian kokurikulum sebanyak 2 % setiap tahun
Peratus  pencapaian murid sekurang-kurangnya di peringkat zon.
                 10
12
              12


         12


PENILAIAN KEBERKESANAN


CADANGAN PENAMBAHBAIKANIt's sign to slow down
It's hurt, yet a lesson to be learn
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari penyakit yang berbahaya"


3 comments

Assalamualaikum cikgu nak tanya yang tanggungjawab AAB tu A tu apa ye...maaf saya mungkin tak berapa faham

A bermaksud org yg paling bertanggungjawab terhadap projek tersebut dan diikuti dgn B dan C mengikut keutamaan.

assalamualaikum. saya nk minta softcopy boleh ke

 

Telegram Channel