6 May 2019

Pelan Intervensi Keibubapaan Murid Berisiko Keciciran Sekolah


Bulan puasa pun masih lagi kami meneruskan aktiviti Ziarah Cakna murid -murid SPM yang on off hadir ke sekolah padahal markah oral dan lisan akan dihantar pada minggu hadapan. Saya kongsikan antara modul menangani keciciran di sekolah saya. Bahagian bab pelan intervensi keibubapaan yang dijalankan di sekolah saya dan dimuatkan dalam modul pada tahun 2016. Pada tahun 2017 modul yang mempunyai 6 bahagian ini memenangi Pingat Perak Inovasi Modul Kaunseling Peringkat Kebangsaan dan tahun ini saya telah ISBN untuk hak cipta dan mendapat Pingat Emas Inovasi Modul Kaunseling Peringkat Antarabangsa anjuran PERKAMA.

PELAN INTERVENSI IBU BAPA MURID BERISIKO KECICIRAN

ZOOM IN IBU BAPA

Matlamat :     Mendapatkan maklumat dari ibu bapa mengenai punca murid                           tidak hadir ke sekolah dan seterusnya menjalinkan kerjasama dengan ibu bapa untuk membantu menangani permasalahan  murid.

Strategi    : Konsultasi keibu bapaan bersemuka, telefon dan lawatan ke rumah

Objektif :
Agar dapat mengenal pasti  kerjasama bersama ibu bapa bagi murid yang menyumbang kepada peratus kehadiran ke sekolah yang rendah untuk diambil tindakan segera.

PELAN INTERVENSI KONSULTASI KEIBUBAPAAN

BIL
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
SASARAN
1
Mesyuarat Jawatankuasa
PK HEM
Guru Kelas
Semua guru kaunseling
AJK
2
Mengenalpasti ibu bapa murid yang terlibat melalui buku kehadiran murid atau data

Guru Kelas
Guru Mentor
Ibu bapa murid berisiko
3Konsultasi ibu bapa bersemuka
di sekolah
Guru Kaunseling
Ibu bapa yang dapat dihubungi
4
Talian Kasih bagi ibu bapa
iaitu menghubungi ibu bapa melalui telefon

 Cakna iaitu projek lawatan ke rumah


Guru Kaunseling
Ibu bapa dihubungi dengan telefon, perbincangan di sekolah dan lawatan ke rumah


AKTIVITI KONSULTASI KEIBUBAPAAN:
1)    MEMBINA HUBUNGAN DAN KONTRAK

Peringkat membina hubungan dan penstrukturan dijalankan.
Penstrukturan mengenai prosedur dan etika dalam sesi kaunseling dan menjelaskan peranan ibu bapa untuk modul ini dan tanggungjawab masing – masing.
Etika kerahsiaan dan bantuan dari guru kaunseling untuk mendapatkan kerjasama ibu bapa

Peringkat mengenalpasti masalah

OBJEKTIF
1) Guru kaunseling dapat mengenal pasti latar belakang keluarga
2) Guru kaunseling dapat menimbulkan suasana rapport dengan ibu bapa agar
    mendapat  kerjasama sebagai satu sistem sokongan ke arah tingkah laku positif    
    anak

LANGKAH – LANGKAH

1)       Berkenalan dengan ibu bapa. Mengambil maklumat biodata ibu bapa
2)       Mengedarkan surat akujanji ibu bapa untuk memantau disiplin anak

Rumusan
Melalui sesi ini , ibu bapa dapat bekerjasama untuk memaklumkan mengenai pergerakan anak dan tingkah laku anak yang boleh dibantu oleh guru kaunseling. Ibu bapa juga perlu dilibatkan dalam kontrak agar dapat bertanggungjawab terhadap pergerakan anak jika tidak ke sekolah.

2)    AKTIVITI TALIAN KASIH DAN  CAKNA

Talian Kasih ialah aktiviti menghubungi ibu bapa melalui panggilan telefon untuk berbincang mengenai masalah anak. Guru kaunseling boleh juga menjemput ibu bapa berbincang di sekolah. Jika tidak dapat menghubungi ibu bapa melalui panggilan telefon, maka aktiviti lawatan akan dijalankan ke rumah berdasarkan kepada alamat yang tertera sewaktu murid mendaftar masuk ke sekolah.
Objektif         :         Ibu bapa dapat dihubungi untuk berbincang masalah anak dan mengambil tindakan susulan oleh pihak sekolah

          Langkah – langkah:

          1)       Perbincangan dengan guru kelas mengenai murid yang ponteng atau                       tidak hadir ke sekolah kerana alasan yang meragukan.
          2)       Guru kelas akan menghubungi ibu bapa untuk mengetahui status                                ketidakhadiran anak dan meminta ibu bapa untuk hadir ke sekolah untuk                               perbincangan dengan guru kaunseling.
          3)       Jika guru kelas tidak dapat menghubungi ibu bapa, maka guru kaunseling                      akan membuat lawatan ke rumah dan membuat laporan hasil                             perbincangan dengan ibu bapa. Tindakan susulan akan diambil.
4)       Bagi murid ponteng tegar amaran ketiga, maka ibu bapa akan diberikan taklimat  dan akurjanji ibu bapa memahami mengenai akibat jika anak masih lagi melanggar peraturan sekolah.

Rumusan :

Melalui aktiviti Talian Kasih dan Ziarah Cakna  ia menunjukkan bahawa pihak sekolah akan bertindak sehingga ke rumah murid bagi mengesan murid berpotensi keciciran sekolah. Ini kerana ada kes surat amaran yang dihantar tidak diterima ibu bapa kerana murid sendiri yang mengambil surat dari peti surat dan menyembunyikannya atau bertukar alamat tanpa memaklumkan kepada guru, dan ada nombor telefon yang tidak dikemaskini dan menyulitkan menghubungi ibu bapa. Aktiviti ini menyedarkan murid betapa serius pihak sekolah mengambil tindakan dan dengan sendirinya murid yang tidak mahu melibatkan ibu bapa, akan cuba hadir ke sekolah dan mengurangkan tingkah laku ponteng berterusan atau  tidak ponteng ke sekolah lagi.

          Objektif
          1)       Ibu bapa dapat memantau pergerakan dan disiplin anak di sekolah
          2)      Anak mengetahui bahawa pergerakan mereka dapat diketahui oleh                               ibu bapa

3)       RUJUKAN KE AGENSI YANG BERKAITAN

          Guru kaunseling perlu merujuk kes – kes masalah keluarga jika berkaitan           dengan kes murid keciciran jika murid adalah dalam kategori fakir miskin, kes    penderaan atau kes pengabaian. Jika berkaitan dengan masalah kewangan,       murid akan           dirujuk ke Unit Kebajikan Sekolah untuk dibantu manakala jika     berkaitan dengan kes pengabaian, maka perlu bekerjasama dengan agensi        kerajaan yang lain.

          OBJEKTIF
          1) Merujuk kes murid  bagi melindungi murid ke tempat                                perlindungan yang lebih sesuai.
          2) Memberikan kepercayaan kepada ibu bapa bahawa kepentingan                murid sebagai kanak-kanak yang mempunyai hak mereka sendiri untuk                             dilindungi.


           
LANGKAH – LANGKAH
          1)       Mengenal pasti masalah murid yang berisiko tinggi keciciran dari latar                        belakang keluarga
          2)       Mengenal pasti agensi yang perlu dirujuk untuk membantu murid berisiko                       tinggi keciciran
                     Senarai agensi luar yang boleh dihubungi:
                     a) Jabatan Kebajikan Masyarakat
                     b) Polis Di Raja Malaysia
                     c) Pusat Pemulihan Akhlak
                    d)  Pusat Perlindungan NGO mengikut agama murid
                    e) Majlis Agama Islam

RUMUSAN
Melalui pengetahuan guru kaunseling mengenai agensi yang perlu dirujuk, maka guru kaunseling dapat membantu isu kekeluargaan untuk ditangani oleh pihak lain yang lebih profesional. Salam 1 Ramadhan
 

Telegram Channel