27 October 2020

TS25: Modul Tool Kit 5.2 dan 5.3 Refleksi Dan Amalan Terbaik


Hari kedua bengkel refleksi TS25 kami perlu menjalankan aktiviti refleksi dan penilaian terhadap pembentangan sekolah kohort 1 iaitu SMK Convent Jalan peel yang merupakan penandaaras TS25 di Kuala Lumpur. Setelah itu tool kit refleksi mengenai kekuatan , kesesuaian yang boleh dipraktikan di sekolah dan juga cadangan penambahbaikan perlu dinilai dan diupload dalam padlet TS25. 

Sekolah saya mengambil tajuk kajian tindakan dan profiling murid dan guru untuk refleksi amalan yang dijalankan dalam meningkatkan kualiti guru. 

Kedua dua amalan ini diletakkan di bawah UBK SMK Cheras iaitu profiling suara murid manakala kajian tindakan dan amalan terbaik oleh saya selaku ketua unit.

Simpan sini kerana ada tugasan yang berkaitan nantiAlhamdulillah 
Achieve his target..
Trial SPM 2020 
 

Telegram Channel