19 November 2020

Inspirasi MGKKL Siri 2: Intervensi Dan Pelaporan Murid Berisiko Cicir


Slot Siri Ke2/2020 Inspirasi MGKKL saya bimbing bagaimana intervensi murid berisiko cicir ini dijalankan. 

Cara Pelaporan yang ditulis dan borang impak ditulis .
Boleh guna bahan slaid saya ini untuk memahami dengan lebih baik isu murid berisiko cicir ini. Walaubagaimanapun tentulah tidak sama antara mengikuti bengkel dalam talian dengan membaca slaid ini sahaja. Anda boleh bertanya melalui email atau telegram jika inginkan maklumat lanjut

Sila klik link di bawah


Terima kasih atas penilaian yang baik untuk saya menilai keberkesanan bengkel yang telah dijalankan

My precious experience vs
painful moment to loss
 
 

Telegram Channel