31 August 2021

Kertas Kerja Gerobok Peranti PdPR

 Salam Merdeka! Esok September dan masih lagi PdPR. So saya up google form untuk kelas kelas bertanya jika ada murid yang ingin mendapatkan bantuan peranti atau top up untuk digunakan.Kami up setiap bulan dan bagi yang bertanya bagaimana kertas kerjanya saya share di sini

 


KERTAS KERJA

 GEROBOK PERANTI 2021

 

 

1.0     Pengenalan

 

Program Gerobok Peranti merupakan program yang dijalankan bermula dari perintah kawalan pergerakan wabak COVID-19 dan arahan murid –murid perlu menjalankan PdPR tahun 2021 . Ia melibatkan aktiviti menyantuni keluarga murid yang terjejas akibat dari wabak ini. Aktiviti kebajikan berbentuk  memberikan sumbangan berbentuk top up prepaid talian internet murid yang berbentuk unlimited sebulan melalui hasil kutipan dari guru -guru SMK Cheras dan NGO. Murid –murid yang tidak berkemampuan mempunyai peranti dikenal pasti terutama murid –murid yang langsung tidak masuk ke kelas dalam talian  kerana tiada peranti untuk berkongsi pun dengan ahli keluarga yang lain. Oleh itu, pihak sekolah berusaha mewujudkan inisiatif Gerobok Peranti khusus untuk projek membantu keluarga murid yang terjejas pendapatan akibat COVID-19.  Murid-murid SMK Cheras terdiri dari 567 murid dari kategori murid B40 (49.96%), 343 orang (30.22%) dari kategori M40, 225 orang dari kategori T20 (19.82%). Oleh itu, program Gerobok Peranti dijalankan sepanjang perintah kawalan pergerakan yang melibatkan aktiviti PdPR murid –murid. Ia dirangka dalam bentuk inisiatif bantuan untuk  sasaran murid yang terjejas . Sasaran utama kepada sekurang-kurangnya  murid B40 yang tidak menerima apa – apa bantuan dari pihak -pihak yang lain. Objektif program ini diharapkan dapat membudayakan sikap kasih sayang dan menyuburkan kekeluargaan di sekolah.

 

 

2.0     Matlamat

           

            Meningkatkan semangat kekeluargaan dan memupuk kasih sayang seperti yang

 

disarankan dalam Amalan Guru Penyayang.

 

.

3.0     Tarikh/ Masa/ Tempat  :

 

Sepanjang perintah kawalan pergerakan bermula perintah kawalan pergerakan yang melibatkan PdPR murid di rumah dari Mei hingga September 2021

                                            

4.0       Sasaran

            200  murid sekolah yang memerlukan bantuan gerobok peranti

                                                         

          

5.0       Objektif

            1) Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling bantu - membantu

antara pelbagai budaya di sekolah.

2) Mengamalkan budaya penyayang guru yang peka dan empati dengan murid -murid

walaupun berlainan agama dan bangsa.

 

 

6.0       KPI

 

Output

Membantu meringankan keluarga murid yang terjejas kerana COVID-19 dalam bentuk sumbangan untuk menyokong pembelajaran murid  sepanjang perintah kawalan pergerakan.

 

Outcome

Menguatkan ikatan warga Cherasian untuk sentiasa bersatu padu sebagai sebuah keluarga yang mengamalkan sikap bantu membantu dan menyuburkan sikap penyayang dan menjalinkan jaringan antara ibu bapa dan komuniti

 

 

 

 

7.0     ANGGARAN KEWANGAN


SUMBER KEWANGAN

Guru-guru/KSIB dan tajaan


PERBELANJAAN

 
 

8.0     AHLI JAWATANKUASA

 

            Pengerusi                          :         Encik Jamil Bin Jamaludin

Timbalan Pengerusi           :         Puan Marhaniza Binti Mahmud                           

          Setiausaha                         :         Puan Nurhaiza Bt Che Mat

          Naib Setiausaha               :         Puan Rozinani Bt Awang

          


9.0       STRATEGI PERLAKSANAAN

           

9.1       URUS SETIA

           

            Unit Bimbingan Dan Kaunseling

           

9.2     TENTATIF PROGRAM

 

         Mengagihkan top up murid melalui ewallet

 

         Memberikan tab kepada murid yang layak

 

 

10.0     PENGURUSAN RISIKO

 11.0     PENUTUP

 

            Diharapkan agar  aktiviti yang dijalankan dapat mencapai objektif program

yang diharapkan dan seterusnya memupuk nilai kekeluargaan dalam kalangan warga Cherasian dan lebih mengukuhkan ikatan sikap penyayang antara guru dan murid- murid.

 

 

Disediakan oleh,                                                                 

 

(Nurhaiza Bt Che Mat)                                                        
Ulasan

________________________________________________________________  

________________________________________________________________         

 

 

 

Diperakui oleh,


(Jamil Bin Jamaludin)


Merdeka!Merdeka!Salam kemerdekaan buat semua warga Malaysia walau di mana anda berpijak :)


 

Telegram Channel