19 May 2022

Misi Dan Perancangan Operasi Kelab Kerjaya

 Entri ni pada 19 Mei dibaca dengan paparan desktop untuk jelas table tersebut jika ingin di copy paste. 
Kali pertama saya dengan anak anak Kelab Kerjaya sekolah ini. Kebetulan pula serentak sengan seminar kaunseling Kuala Lumpur maka saya sahaja yang patah balik ke sekolah untuk handle Kelab ini memandangkan pengisian slot seminar penting untuk partner partner saya yang masih baru dalam bidang perkhidmatan kaunseling. 

VISI

Kelab Bimbingan Dan Kerjaya SMK Seri Bintang Selatan berusaha melahirkan  ahli kelab persatuan  yang cerdas minda dan bersemangat waja

  

MISI

Kelab Bimbingan Dan Kerjaya SMK Seri Bintang Selatan memajukan kualiti kokurikulum melalui program cerdas minda semangat waja   bagi meningkatkan penyertaan dan pencapaian kelab persatuan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa 

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2022

JADUAL 3

BIDANG : PENGURUSAN                  

                  KOKURIKULUM

KELAB / PERSATUAN :   KELAB/PERSATUAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA

PROGRAM UTAMA / AKTIVITI

BAHAN KERJAYA DIGITAL DAN INTERAKTIF

TARIKH PELAKSANAAN

TEMPOH PELAKSANAAN

UNIT

BERTANGGUNGJAWAB

BAJET KESELURUHAN

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

1.     TAKLIMAT

 

-        Kertas kerja program

-        Taklimat penyelarasan

-        Pengenalpastian kumpulan sasaran

-        Penyusunan jadual dan guru terlibat

25.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

Tiada

2.     PELAKSANAAN

 

 

 

19.5.2022

25.8.2022

20.10.2022

9.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

RM300

3.     KAJIAN SEMULA

-         Pascanilai

 

16.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

Tiada

4.     PENDOKUMENTASIAN

 

 

 23.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETIAUSAHA PROGRAM

RM10

 OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

KPI

TOV

SASARAN / CAPAI 2022

NOTA

MAC-OGOS

MAC-OGOS

Meningkatkan bilangan  penyertaan kelab persatuan dalam pertandingan atau aktiviti sama ada  di peringkat daerah, negeri, kebangsaan atau antarabangsa

Ahli aktif

kelab persatuan

 

 

Pencapaian Johan, kedua dan ketiga di peringkat daerah (KP)

 1

1

2

 Kaedah Pelaksanaan:

1. Pertandingan Peringkat Dalaman

2. Pertandingan Peringkat Zon dan Negeri

 

 

 

 

Pencapaian Johan, kedua dan ketiga di peringkat negeri (KP)

 1

1

2

 

 

Pencapaian Johan, kedua dan ketiga di peringkat kebangsaan dan antarabangsa (KP)

0

0

3

 

 

 

PENILAIAN KEBERKESANAN

 

 

 

 

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

 

 

 

 

 

 

 

  

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2022

JADUAL 3

BIDANG : PENGURUSAN                  

                  KOKURIKULUM

UNIT :   KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA

PROGRAM UTAMA / AKTIVITI

OUTREACH KERJAYA

TARIKH PELAKSANAAN

TEMPOH PELAKSANAAN

UNIT

BERTANGGUNGJAWAB

BAJET KESELURUHAN

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

1.     TAKLIMAT

 

-        Kertas kerja program

-        Taklimat penyelarasan

-        Pengenalpastian kumpulan sasaran

-        Penyusunan jadual dan guru terlibat

25.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

Tiada

2.     PELAKSANAAN

 

 

 

11.8.2022

15.9.2022

29.9.2022

26.10.2022

2.11.2022

16.11.2022

23.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

RM___

3.     KAJIAN SEMULA

-         Pascanilai

 

16.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

Tiada

4.     PENDOKUMENTASIAN

 

 

 23.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETIAUSAHA PROGRAM

RM___

 OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

KPI

TOV

SASARAN / CAPAI 2022

NOTA

MAC-OGOS

MAC-OGOS

Meningkatkan peratus kehadiran murid kepada 90 % pada tahun 2022

Ahli aktif

kelab persatuan

 

 

Peratus kehadiran murid dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun 2022

86.34%

90%

90%

Kaedah Pelaksanaan :

1.     Anugerah Sijil AJK Tertinggi

2.     Pengiktirafan ahli aktif

 

PENILAIAN KEBERKESANAN

 

 

 

 

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

 

 

 

 

 

 

 

 REKOD KEBERKESANAN PROGRAM 2022 : KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA

 

Bil

Program

Tempoh Pelaksanaan

Tarikh Pemantauan

Penilaian Keberkesanan Program

Cadangan Penambahbaikan

Catatan

1.

Bahan Kerjaya Digital Dan Interaktif

Kelab Bimbingan Dan Kerjaya

19.5.2022

25.8.2022

20.10.2022

9.11.2022

 

 

19.5.2022

25.8.2022

20.10.2022

9.11.2022

 

 

 

oleh

 

Pengetua

PK Kokurikulum, SU Kokurikulum, Penolong SU, Penyelaras Kelab Persatuan, Ketua Guru Penasihat,

Guru-guru Penasihat Kelab Persatuan,

dan

AJK Tertinggi Kelab Persatuan

 

 

Meningkatkan minat murid-murid terhadap meneroka kepelbagaian jenis kerjaya

 

Diteruskan pada tahun 2023

 

 

 

 

 

Bil

Program

Tempoh Pelaksana

Tarikh Pemantauan

Penilaian Keberkesanan Program

Cadangan Penambahbaikan

Catatan

2.

 Outreach Kerjaya

 

Kelab Bimbingan Dan Kerjaya

25.4.2022

11.8.2022

15.9.2022

29.9.2022

26.10.2022

2.11.2022

16.11.2022

23.11.2022

 

 

 

25.4.2022

11.8.2022

15.9.2022

29.9.2022

26.10.2022

2.11.2022

16.11.2022

23.11.2022

oleh

 

Pengetua

PK Kokurikulum, SU Kokurikulum, Penolong SU, Penyelaras Kelab Persatuan, Ketua Guru Penasihat,

Guru-guru Penasihat Kelab Persatuan,

dan

AJK Tertinggi Kelab Persatuan

 

 

 Meningkatkan peratus kehadiran murid ke perjumpaan Kelab Bimbingan Dan Kerjaya

 

Diteruskan pada tahun 2023

 Learn and relearn
Thanks 

 

Telegram Channel