14 June 2022

Kertas Konsep STAR Sahsiah Terpuji Amalan Reflektif Anjuran Unit Kaunseling


Untuk peningkatan sahsiah murid saya jenamakan program STAR sahsiah terpuji amalan reflektif untuk membudayakan tingkah laku positif bukan kerana terpaksa atau mengikut kawan tapi muhasabah dan refleksi diri kebaikan kebaikan yg diperolehi jika bersahsiah yg baik berbanding melakukan tingkah laku yg boleh memudaratkan. 

Hasil refleksi diri seharian akan membuatkn murid rasa emosi yg sejahtera dan selamat. 
Saya share kertas kerja untuk panduan follower saya. 

Saya bahagikan banner ni kpd tiga iaitu PK HEM minta kata kata motivasi juga diselitkan di board banner STAR ini. Ni banyak stok masa PKP buat infografik maka boleh je print dan tampal  hihi atau buat je design baru.


Selain itu peratus kehadiran dipaparkan. Saya mengambil idea saya di Cheras yg mana sebelum PKP mmg saya menyediakan board kehadiran utk projek Zoom In Kehadiran. Ada 3 colour untuk penghargaan kelas bagi yg capai KPI iaitu 95 % peratus dan keatas bagi kehadiran bulanan ditampal di kertas hijau. Kelas yg baik mencapai 90 peratus ke atas di kertas kuning dan perhatian untuk yg tidak capai iaitu di bawah 90 peratus di tampal di kertas merah. So setiap minggu murid boleh lihat ranking kelas masing masing.


 

 

1.0            PENGENALAN

 

            Tahun 2022 merupakan tahun ke arah fasa endemik selepas COVID – 19 yang melanda pada tahun 2020 hingga Mac 2022 yang menyebabkan kehadiran murid ke sekolah secara bersemuka adalah secara bergilir. Ada juga ketikanya persekolahan dijalankan secara dalam talian sepenuhnya. Oleh itu, pembukaan sekolah secara tanpa giliran mulai April 2022 menyebabkan pihak sekolah perlu merancang pelbagai agenda yang membolehkan ibu bapa membenarkan anak hadir ke sekolah tanpa mempunyai kerisauan anak akan mendapat COVID 19 jika ke sekolah. Sekolah perlu mewujudkan elemen sekolah sejahtera seperti mewujudkan keseronokan untuk murid hadir ke sekolah dan merasa selamat untuk terus hadir ke sekolah. Antara alternatifnya ialah memberikan ganjaran kepada kelas yang mempunyai kehadiran terbaik dan murid yang mempunyai kehadiran penuh ke sekolah pada tahun semasa. Ia dapat meningkatkan lagi motivasi murid untuk ke sekolah dan dapat meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah secara individu. Jika setiap murid seronok ke sekolah dan berusaha ke sekolah setiap hari sewaktu hari persekolahan, maka ia dapat menyumbangkan peratus kehadiran sekolah yang tinggi.

 

 

2.0       MATLAMAT

Menghargai kehadiran murid yang mempunyai sahsiah terpuji ke sekolah agar menjadi amalan reflektif bukan sahaja pengalaman pembelajaran malahan dapat mengambil pengajaran dan pembelajaran dari aspek positif dan negatif atau sebab dan akibat jika hadir ke sekolah. 

 

3.0       TARIKH/ MASA/ TEMPAT

            Setiap minggu bermula Jun sepanjang penggal persekolahan 2022 hingga    

            Januari 2023

 

4.0       SASARAN

Semua murid SMK Seri Bintang Selatan

 

5.0       OBJEKTIF

            

1)        Memotivasikan murid untuk merasa seronok ke sekolah dan mengekalkan prestasi kelas di tahap kategori sahsiah terpuji  bagi kelas yang melebihi 95% kehadiran ke sekolah

2)         Memotivasikan murid untuk meningkatkan  prestasi kelas di tahap kategori sahsiah baik  bagi kelas yang melebihi 90% hingga 94% kehadiran ke sekolah

3)        Memberikan fokus kepada kelas yang kurang 90% kehadiran ke sekolah untuk sesi motivasi dan intervensi unit bimbingan dan kaunseling

 

 

            6.0       KPI (INDIKATOR OUTPUT DAN OUTCOME)

 

Output

Kelas terbaik peratus kehadiran ke sekolah diberikan pengiktirafan dengan penyampaian plak penghargaan mingguan dan ganjaran peda berakhir penggal persekolahan

Outcome

Peratus kehadiran murid ke sekolah tahun 2022 mencapai  kehadiran 90%  .

 

 

7.0     IMPLIKASI KEWANGAN

 

ANGGARAN PERBELANJAAN

Bil

Perkara

Harga

Jumlah

1

Kain rentang promosi dan outreach

RM 80.00

    RM 80.00

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadiah Ganjaran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Kategori Menengah Atas

RM 100.00 x 2 penggal = RM 200.00

 

Naib Johan Kategori Menengah Atas

RM 70.00 x 2 penggal = RM 140.00

 

Johan Kategori Menengah Bawah

RM 100.00 x 2 penggal = RM 200.00

 

Naib Johan Johan Kategori Menengah Atas

RM 70.00 x 2 penggal = RM 140.00

 

 

 

        RM 680.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 760.00

 

      

8.0       AHLI JAWATANKUASA

 

Pengerusi                : Pn Aziah Binti Amir (Pengetua)

           Naib Pengerusi       : Pn Hamimah Binti Shamsuddin

                                             Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Setiausaha              : Puan Nurhaiza Binti Che Mat

AJK Data                : En Nik Muhammad Shukrri Bin Nik Shapik

AJK Dokumentasi    : Puan Nurhaiza Binti Che Mat

AJK Motivasi           : Puan Loh Chin Ying

AJK Hadiah/ Sijil      : Puan Norfaizah Binti Mohamad

 

                     

9.0     STRATEGI PERLAKSANAAN

 

9.1     URUS SETIA

 

Unit Bimbingan Dan Kaunseling

           

9.2     JADUAL PERLAKSANAAN PROGRAM

 

1)    Promosi Dan Outreach Program setiap minggu di papan kenyataan di tapak perhimpunan

2)    Kata-kata motivasi bagi meningkatkan murid hadir ke sekolah dipamerkan setiap dua minggu di papan kenyataan di tapak perhimpunan

3)    Peratus kehadiran murid mengikut kelas ditampal setiap minggu di papan kenyataan

4)    Plak kehadiran terbaik mingguan dianugerahkan setiap minggu

5)    Ganjaran kehadiran setiap penggal disampaikan kepada kelas terbaik

 


10.0    PENGURUSAN RISIKO

 

Risiko

Punca

Penyelesaian

Tanggung

jawab

Berlaku kesilapan dalam mempamerkan peritus kehadiran

Masalah kecuaian atau kesilapan teknikal

Menghubungi AJK Data untuk membetulkan kesilapan

Setiausaha

 

11.0    KAEDAH PEMANTAUAN

 

          a) Pemantauan Perlaksanaan Program/ Aktiviti

 

                    1) Borang Penilaian Peserta

 

                    2) Borang Maklum Balas AJK

 

          b) Pemantauan Pencapaian Outcome

 

                  Melalui APDM:

                 Peratus kehadiran murid tahun 2022                                         

 

12.0    PENUTUP

            Diharapkan agar program STAR ini berjalan dengan lancar

dan  mencapai objektif yang diharapkan.

 

 

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

 

 

 

 

(NURHAIZA BINTI CHE MAT)

Guru Bimbingan & Kaunseling,

SMK Seri Bintang Selatan.

Tarikh :

(HAMIMAH BINTI SHAMSUDDIN)

Penolong Kanan HEM,

SMK Seri Bintang Selatan.

Tarikh:Ditelan atau diluah
I choose diluah
Minda sejahtera 

 

Telegram Channel