15 February 2023

Perancangan Strategik Kelab Kerjaya
Gambar penerima anugerah Naib Johan Video Kreatif WPKL Karnival Kaunseling Kerjaya WPKL  Saya bertindak selaku guru pembimbing. Saya share PSO Kelab Kerjaya

Perancangan Strategik Kelab Kerjaya untuk dirujuk. 

NKRA/MKRA/NKEA/GENERIK

NKRA

JADUAL 1

INISIATIF PPPM

Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid

ASPIRASI SISTEM

KECEKAPAN

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

ANJAKAN

10

Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

 

BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

STRATEGI

TOV

2023

2024

2025

 

1.

Pencapaian Kelab Bimbingan Dan Kerjaya di  peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa belum membanggakan

Meningkatkan  pencapaian

Kelab Bimbingan Dan Kerjaya di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa

Meningkatkan bilangan  pencapaian ahli Kelab Bimbingan Dan Kerjaya dalam pertandingan atau aktiviti  sama ada  di peringkat daerah, negeri, kebangsaan atau antarabangsa

 

 

Pencapaian Johan, kedua dan ketiga di peringkat

daerah

 1

2

3

4

ST1

Meningkatkan penglibatan dan pencapaian  murid dalam aktiviti kokurikulum dengan kerjasama

antara guru dengan ibu bapa

 

ST2

Memantapkan pengurusan kokurikulum dengan memberi latihan kepada guru dan murid  di  peringkat  dalaman atau luaran dengan kerjasama GO atau NGO.

 

ST5

Meningkatkan

pencapaian setiap pelajar  di semua tingkatan dengan adil saksama  melalui cara   memberi pengiktirafan dan insentif serta bahan sokongan kepada murid sebagai dorongan

 

 

 

Pencapaian Johan, kedua dan ketiga di peringkat negeri

 1

2

3

4

 

 

 

Pencapaian Johan, kedua dan ketiga di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NKRA/MKRA/NKEA/GENERIK

NKRA

JADUAL 1

INISIATIF PPPM

Mengoptimumkan peruntukan untuk keberhasilan murid

ASPIRASI SISTEM

KECEKAPAN

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

ANJAKAN

10

Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

 

BIL

ISU STRATEGIK

MATLAMAT

OBJEKTIF

KPI

STRATEGI

TOV

2023

2024

2025

 

2.

Kehadiran murid ke aktiviti kelab belum mencapai tahap yang cemerlang

Meningkatkan  kehadiran murid dalam aktiviti kelab

Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kelab dan persatuan melalui kehadiran murid

 

Peratus kehadiran murid ke aktiviti kelab dan persatuan

 77%

80%

82%

86%

ST1

Meningkatkan penglibatan dan pencapaian  murid dalam aktiviti kokurikulum dengan kerjasama

antara guru dengan ibu bapa

 

ST2

Memantapkan pengurusan kokurikulum dengan memberi latihan kepada guru dan murid  di  peringkat  dalaman atau luaran dengan kerjasama GO atau NGO.

 

ST3 Menyusun jadual pelaksanaan aktiviti secara terancang

 

 

 

PELAN TAKTIKAL KELAB/PERSATUAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA TAHUN 2023                                                                                                                                                                                      

TERAS STRATEGIK

Pengurusan Kokurikulum (Kelab/Persatuan)

JADUAL 2

ASPIRASI SISTEM

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

ISU STRATEGIK

Pencapaian kelab/persatuan di peringkat negeri belum membanggakan

MATLAMAT

Meningkatkan  pencapaian kelab persatuan di  peringkat zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

 

OBJEKTIF

KPI

TOV

SASARAN / CAPAI 2023

NOTA

MAC-OGOS

SEPT-DIS

Meningkatkan bilangan  pencapaian Kelab Bimbingan Dan Kerjaya dalam pertandingan atau aktiviti sama ada  di peringkat daerah, negeri, kebangsaan atau antarabangsa

 

 

Pencapaian Johan, kedua dan ketiga di peringkat daerah

 1

1

 

1

Kaedah Pelaksanaan:

1.  Pertandingan Peringkat Dalaman

2. Pertandingan  Peringkat Zon, Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa

 

 

 

 

Pencapaian Johan, kedua dan ketiga di peringkat negeri (KP)

 1

1

 

1

 

 

 

Pencapaian Johan, kedua dan ketiga di peringkat kebangsaan dan antarabangsa (KP)

0

 

1

 

0

 

 

 

 

STRATEGI

PROGRAM/PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN

TANGGUNGJAWAB

 

ST1 : Mencungkil dan menarik minat dan bakat pelajar dengan bantuan guru-guru yang mahir dalam bidang masing-masing melalui pertandingan peringkat sekolah,zon dan negeri

 

ST2 :Menggunakan kepakaran guru untuk mengadakan perlawanan antara kelas/kelab/ pertandingan inovasi antara unit kokurikululum

 

ST5 : Meningkatkan pencapaian setiap pelajar  di semua tingkatan dengan adil saksama  melalui cara  memberi pengiktirafan dan insentif serta bahan sokongan kepada murid sebagai dorongan

1)     Pertandingan Kerjaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B

C

C

C

C

C

C

 

 

 

J

 

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

PENGETUA

PKP

PKHEM

PKKOKO

SU KOKO

PSU KOKO

SU SUKAN

JURULATIHH

PENYELARAS              

GURU

PE

PENASIHAT PENASIHAT

 

 

BULAN

 

PERSATUAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA TAHUN 2023                                                                                                                                                                                      

TERAS STRATEGIK

Pengurusan Kokurikulum (Kelab/Persatuan)

JADUAL 2

ASPIRASI SISTEM

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

ISU STRATEGIK

Pencapaian kelab/persatuan di peringkat negeri belum membanggakan

MATLAMAT

Meningkatkan  pencapaian kelab persatuan di  peringkat zon, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

 

OBJEKTIF

KPI

TOV

SASARAN / CAPAI 2023

NOTA

MAC-OGOS

SEPT-DIS

Meningkatkan kehadiran ahli Kelab Bimbingan Dan Kerjaya dalam perjumpaan

 

 

Peratus kehadiran murid ke perjumpaan Kelab Kerjaya

 77.0

80%

 

80%

Kaedah Pelaksanaan:

1.  Intervensi Kerjaya

 

 

 

 

 

STRATEGI

PROGRAM/PROJEK

TEMPOH PELAKSANAAN

TANGGUNGJAWAB

ST1 Mencungkil dan menarik minat dan bakat pelajar dengan bantuan guru-guru yang mahir dalam bidang masing-masing melalui pertandingan peringkat sekolah,zon dan negeri

 

ST2 Menggunakan kepakaran guru untuk mengadakan perlawanan antara kelas/kelab/ pertandingan inovasi antara unit kokurikululum

 

ST3 Menyusun jadual pelaksanaan aktiviti secara terancang

1)     Intervensi Kerjaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

J

 

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

PENGETUA

PKP

PKHEM

PKKOKO

SU KOKO

PSU KOKO

SU SUKAN

JURULATIHH

PENYELARAS               RASAS

GURU

PE

PENASIHAT PENASIHAT

 

 

 

 

 

 

 

 

BULAN

 

 

 

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2023

JADUAL 3

BIDANG : PENGURUSAN                  

                  KOKURIKULUM

KELAB / PERSATUAN :   KELAB/PERSATUAN KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA

PROGRAM UTAMA / AKTIVITI

PERTANDINGAN KERJAYA

TARIKH PELAKSANAAN

TEMPOH PELAKSANAAN

UNIT

BERTANGGUNGJAWAB

BAJET KESELURUHAN

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

1.     TAKLIMAT

-        Kertas kerja program

-        Taklimat penyelarasan

-        Pengenalpastian kumpulan sasaran

-        Penyusunan jadual dan guru terlibat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

Tiada

2.     PELAKSANAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

RM500

3.     KAJIAN SEMULA

-         Pascanilai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

Tiada

4.     PENDOKUMENTASIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETIAUSAHA PROGRAM

RM 50

 

 

 

 

 

 

 

 

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM BIDANG KOKURIKULUM TAHUN 2023

JADUAL 3

BIDANG : PENGURUSAN                  

                  KOKURIKULUM

UNIT :   KELAB BIMBINGAN DAN KERJAYA

PROGRAM UTAMA / AKTIVITI

INTERVENSI KERJAYA

TARIKH PELAKSANAAN

TEMPOH PELAKSANAAN

UNIT

BERTANGGUNGJAWAB

BAJET KESELURUHAN

J

F

M

A

M

J

J

O

S

O

N

D

1.     TAKLIMAT

-        Taklimat penyelarasan

-        Penyusunan jadual dan guru terlibat

10/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

Tiada

2.     PELAKSANAAN

 

 

 

18/5/2023

8/6/2023

22/6/2023

3/8/2023

7/9/2023

13/9/2023

20/9/2023

27/9/2023

8/11/2023

15/11/2023

22/11/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

RM 300.00

3.     KAJIAN SEMULA

-         Pascanilai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JK KOKURIKULUM /

JK PEMANTAUAN KOKURIKULUM

 

Tiada

4.     PENDOKUMENTASIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETIAUSAHA PROGRAM

RM 50.00

 

 BPSH Putrajaya

Meeting Prapelancaran SUKSES

 

 

Telegram Channel