5 April 2023

Kertas Kerja Bengkel Kepimpinan Ketua Ting 2023


1.0           PENGENALAN 
           

Peranan ketua kelas amat penting di dalam membantu guru-guru dalam pengurusan kelas. Mereka merupakan perantara antara guru-guru dan rakan-rakan sekelas. Perkara utama yang menjadi kriteria untuk dilantik menjadi ketua kelas berdasarkan kepada penampilan dan ketrampilan iaitu sikap kebertanggungjawaban yang ada pada murid tersebut. Murid yang berpotensi ini dikenal pasti untuk diberikan latihan khusus membantu guru dalam pengurusan kelas. Ketua tingkatan bertanggungjawab untuk kawalan disiplin rakan-rakan mereka di dalam kelas. Ketua-ketua tingkatan perlu dibekalkan dengan kemahiran komunikasi agar penyampaian komunikasi berkesan dengan murid lain di kelas dan berkeyakinan menyampaikan maklumat kepada orang lain. Selain itu, potensi mereka juga perlu dipupuk agar mempunyai sahsiah yang baik dan terpuji dalam kalangan murid agar dapat dijadikan contoh dan model yang berguna memandangkan mereka adalah diiktiraf sebagai pemimpin sekolah. Justeru itu, bengkel ketua tingkatan perlu dijalankan kepada ketua dan penolong ketua tingkatan agar mereka dapat memupuk jati diri yang baik. Selain itu diharapkan agar bengkel ini dapat mewujudkan kerjasama dan kejelekitan antara ketua dan penolong ketua kelas, agar sepakat sebagai satu pasukan yang bekerjasama dan bertoleransi antara satu dengan yang lain.

2.0      MATLAMAT  
Melahirkan ketua dan penolong tingkatan yang berkemampuan membantu guru dan rakan sekelas agar kelas teratur dan terurus dengan berkesan serta mampu melonjak peningkatan bukan sahaja akademik malah turut memberi impak terhadap  sahsiah dan disiplin.

 

 

 

 

3.0 TEMPAT, TARIKH DAN MASA

 

            Tempat : Sanggar Bijaksana


           Tarikh    : 5 April 2023

 

  Masa    : 10.40 pagi – 1.20 tengah hari

 

 

4.0       SASARAN 
Semua ketua dan penolong ketua tingkatan SMK Seri Bintang Selatan

5.0      OBJEKTIF
1. Penampilan dan ketrampilan diri ketua tingkatan dan penolong ketua di

                tahap yang boleh dicontohi.

2. Mengetahui peranan dan tanggungjawab ketua dan penolong ketua tingkatan dengan lebih jelas untuk bertindak selaku pemimpin yang berkesan


6.0     KPI (Indikator Output Dan Outcome) 

              

Output

Penglibatan 100% ketua dan penolong ketua tingkatan 2023/2024  mengikuti modul dan aktiviti bengkel ketua dan penolong ketua tingkatan yang telah dirancang dan dapat mengenal pasti isu ketua dan penolong ketua tingkatan.

Outcome

Pengurusan kebersihan dan keceriaan kelas yang lebih baik dan mengurangkan salah laku murid di dalam kelas.

 

 

 

7.0       IMPLIKASI KEWANGAN

 

           Tiada

 

 

8.0       JAWATANKUASA PENGELOLA

 

Pengerusi               : Pn Norlela Binti A Wahid       (Pengetua)

Naib Pengerusi        : Pn Sabidara Binti Mahmud    ( PK HEM )

Setiausaha               : Pn Nurhaiza bt Che Mat

Naib Setiausaha      : Puan Yuana Binti Sopian

8.1       JAWATAN KUASA KERJA

 

 

Penyelaras

& Dokumentasi

Puan Nurhaiza Binti Che Mat

 

Menyelaraskan aktiviti untuk bengkel ketua dan penolong ketua tingkatan

AJK Pengacara Majlis

Puan Hatimah Binti Andi Husaeni

Bertindak selaku juruacara majlis dan melantik pembaca doa.

AJK Pendaftaran

Puan Yuana Binti Sopian

Menyediakan borang pendaftaran dan memastikan semua peserta menandatangani borang pendaftaran

AJK Penilaian

Puan Loh Chin Ying

Menyiapkan analisa penilaian program dan menyiapkan laporan dokumentasi

Penceramah Disiplin

 

En M Ravinthiran a/l Muthoo

Menyampaikan ceramah mengenai disiplin murid dan cara menangani murid dalam kelas

Penceramah

Kaunseling

Cik Intan Faridah Nabela Bt Azmi

Cik Lily Norliyana Azfar Bt Norli

Menyediakan bahan untuk slot masing – masing mengendalikan bengkel penampilan diri dan komunikasi berkesan

 

 

 

9.0      STRATEGI PERLAKSANAAN

          9.1      URUSETIA

                     Unit Bimbingan Dan Kaunseling

                    Unit Majlis Ketua Dan Penolong Ketua Tingkatan

                                                             

          9.2      JADUAL PERLAKSANAAN

         

12.00 tgh hari

Pendaftaran

12.10 tgh hari

Ucapan Aluan Pengerusi Majlis

Bacaan Doa

12.12 tgh hari

Ucapan Alu-aluan Pengetua

12.25 tgh hari

 

 

 

Taklimat Bidang Tugas Oleh Setiausaha Majlis Ketua Dan Penolong Ketua Tingkatan iaitu Pn Yuana

Pemilihan AJK Majlis Ketua Ting & Penolong Ketua Ting

1.00 tgh hari

Slot Ketrampilan Kepimpinan Murid

1.20 tgh hari

Slot Komunikasi Berkesan

1.40 tgh hari 

Taklimat Disiplin Dari Guru Disiplin En Ravi

Mengemukakan Isu Dan Masalah Ketua & Penolong Ketua Tingkatan 

2.00 petang

Bersurai

 

 

 

 

10.0    PENGURUSAN RISIKO

 

           

Risiko

Punca

Penyelesaian

Tanggungjawab

Masalah LCD tidak dapat berfungsi dengan baik

Murid teknikal

Menyediakan dua set LCD sebagai bahan sokongan

Penyelaras                                       

 

 

11.0    KAEDAH PEMANTAUAN

            PEMANTAUAN PERLAKSANAAN PROGRAM

            Borang Pemantauan Program Oleh Penolong Kanan HEM

           

PEMANTAUAN PENCAPAIAN OUTCOME

Borang Penilaian Program

 

 

  

12.0     PENUTUP

 

Diharapkan agar program ini berjaya  untuk mencapai objektif meningkatkan ketrampilan dan kepimpinan pemimpin iaitu ketua tingkatan, sebagai pembantu kepada guru dalam pengurusan kelas dan mendisiplinkan murid di dalam kelas agar mengurangkan salah laku dan meningkatkan kebersihan dan keceriaan kelas.

 

 

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

 

 

 

 

(NURHAIZA BINTI CHE MAT)

Guru Bimbingan & Kaunseling

SMK Seri Bintang Selatan

(SABIDARA BINTI MAHMUD)

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

SMK Seri Bintang Selatan

 

5 April 2023

14 Ramadhan 1444

Heavy rain and....one hour 30 minutes..  

  

Telegram Channel