17 January 2015

Latihan Dalam Perkhidmatan : 1/15

Sabtu...
Jom pergi kerja

Sabtu pertama ke sekolah bagi sesi persekolahan 2015. LDP dengan tajuk Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPB) dan Komuniti Pembelajaran Profesional.

Slot LDP pertama mengenai PPB dan semua guru diminta menyediakan folio masing - masing untuk prestasi kerjaya masing - masing sebagai rujukan. 

Slot oleh ketua bidang mengenai Komuniti Pembelajaran Profesional 

Taklimat pengetua mengenai Kelas Abad ke 21. Sekolah terpilih sebagai sekolah perintis untuk projek kelas abad ke 21 dan pengetua mahu semua guru memberikan kerjasama untuk memastikan projek perintis ini tercapai. Oleh itu beberapa kelas terpilih untuk menjadi role model kepada kelas -kelas lain. Ketua bidang akan menjadikan tajuk kelas abad ke21 ini sebagai kajian tindakan sekolah. Untuk permulaan, akan ditumpukan kepada keceriaan kelas dan susunatur kelas yang mengikut model kelas abad ke 21. 

Slot terakhir bengkel pengurusan panitia masing - masing dan kami berbincang dalam kumpulan sahaja. Of course ahli yang paling sedikit ialah kumpulan guru kaunseling iaitu hanya 4 orang sahaja :) 

Telegram Channel