6 February 2015

Instrumen Tahap Kepuasan Guru Dan Staf

Fizikal yang lesu
Penangan sakit seminggu

Instrumen berdasarkan PK 12 spsk. Saya mengedarkan kepada semua guru dan staf instrumen ini pada minggu lepas lagi dan menyediakan analisa dan laporan hari ini. Selaku AJK Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah, instrumen ini akan dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah yang mana ahlinya ialah 10 orang ahli pentadbir sekolah yang terdiri dari pengetua, penolong kanan, ketua bidang dan ketua kaunselor sahaja. Berdasarkan respon di bawah, sekolah akan mengambil tindakan yang sewajarnya. INSTRUMEN TAHAP KEPUASAN  GURU DAN STAF

1
2
3
4
5
Tidak Memuaskan
Kurang memuaskan
Memuaskan
Baik
Cemerlang

Respon berdasarkan peratus bilangan guru dan staf mengikut tahap kepuasan
BIL
PERKARA
1
2
3
4
5
1
Keselesaan ruang kerja
3
9
53
35
0
2
Kemudahan tempat kerja
5
19
44
30
2
3
Kebersihan pejabat

5
39
47
9
4
Kemudahan peralatan pejabat
5
17
39
30
9
5
Hubungan dengan pentadbir

5
28
58
9
6
Hubungan sesama rakan sekerja


28
58
19
7
Pengetahuan mengenai bidang tugas


28
56
16
8
Keceriaan persekitaran

5
40
50
5
9
Penghargaan daripada pentadbir
2
17
26
43
12
10
Kebajikan staf diambil berat oleh pengurusan atasan
2
11
28
37
22
11
Agihan tugas yang seimbang

17
42
32
9

Berdasarkan peratus di atas, menunjukkan majoriti guru dan staf memberikan
tahap memuaskan untuk
1) keselesaan ruang kerja
2) kemudahan tempat kerja
3) kemudahan peralatan pejabat
4) agihan tugas yang seimbang

Berdasarkan peratus di atas, menunjukkan majoriti guru dan staf memberikan  tahap baik untuk
1) kebersihan pejabat
2) hubungan dengan pentadbir
3) hubungan dengan rakan sekerja

4) pengetahuan mengenai bidang tugas
5) keceriaan persekitaran
6) penghargaan daripada pentadbir
7) kebajikan staf diambil berat oleh pengurusan atasan

Cadangan  untuk mempertingkatkan kepuasan kerja
1)  Perlu pengagihan tugasan lebih seimbang di kalangan guru
2)  Ruang kerja tidak mencukupi. Perlu ruang untuk meletak buku dan sebagainya
3) Kemudahan komputer perlu dinaik taraf. Jaringan internet mesti disediakan.
4) Guru harus dibekalkan dengan pen merah.
5) Memerlukan LCD dan wifi di makmal untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih komprehensif  dan menuju alaf ke 21
6) Perlu menambah komputer, mesin cetak, dan OHP untuk kemudahan guru dan sebagai alat bantu mengajar.
7) Perlu ada rak untuk meletakkan buku diluar bilik guru supaya pelajar tidak keluar masuk ke dalam bilik guru
8) Perlu telus dalam pembahagian tugas .

 

Telegram Channel